Konferencje i wykłady

27. edition of the Summer Course on International Protection of Human Rights

Poznań Human Rights Center, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University organizes 27. edition of the Summer Course on International Protection of Human Rights, 27.08.2018 – 5.09.2018.
There are still a few places available. More info: http://www.phrc.pl/wp/course-information/?lang=en

Warsztaty „Ochrona danych osobowych w prawie polskim a standardy prawne UE”, 9 lipca 2018 r., Instytut Nauk Prawnych PAN, Nowy Świat 72, Warszawa

Zapraszamy na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych i jej współczesnym przemianom w prawie polskim, pod wpływem regulacji prawnych UE. Warsztaty są organizowane w ramach projektu “Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations” (realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST/2015/JTRA/AG/EJTR). Podejmują one próbę poruszenia wybranych zagadnień z tej dziedziny, skupiając się przede wszystkim na wpływie prawa UE na polskie regulacji ochrony danych osobowych i na wpływie orzecznictwa TSUE na praktykę polskich sądów.

Udział w warsztatach jest otwarty i bezpłatny. Prosimy o rejestrację pod adresem: rejus@inp.pan.pl

PROGRAM

(Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 273)

9:30 – Otwarcie warsztatów
9:45 – dr Federica Casarosa (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)
Data protection in EU law: a judicial dialogue between the European Court of
Justice and domestic courts

11:20 – przerwa kawowa
11:40 – dyskusja nad kazusem (I)
12:40 – lunch
13:40 – dr hab. Mariusz Jagielski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): znaczenie w
praktyce polskich sądów

15:40 – przerwa kawowa
16:00 – dr Mateusz Grochowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Ochrona danych osobowych w przestrzeni wirtualnej na tle orzecznictwa TSUE
17:00 – przerwa kawowa
17:20 – dyskusja nad kazusem (II)
18:20 – zakończenie warsztatów
19:00 – kolacja

Zmiana terminu seminarium pt. „Sytuacja prawna wspólników-małżonków w spółkach kapitałowych”

Zakład Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN

uprzejmie zaprasza na seminarium

Pani dr hab. Moniki Tarskiej, prof. INP PAN

 1. Sytuacja prawna wspólników-małżonków spółkach kapitałowych”.

NOWY TERMIN SEMINARIUM: Seminarium odbędzie się w dniu 9 października (wtorek) o 13:30 w sali nr 273 (nie, jak początkowo planowane, w czerwcu).

Seminarium naukowe – 13 czerwca 2018 r. – „Wzmacnianie pozycji strony czy niepotrzebny formalizm? Stanowisko sądów dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem UOKiK”

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Wzmacnianie pozycji strony czy niepotrzebny formalizm? Stanowisko sądów dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem UOKiK”.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. w godz. 17:15-19:15 w sali 273 Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

 

Program seminarium obejmuje:

 1. Referat „Ograniczenia dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego – wświetle orzecznictwa sądowego” (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
 2. Dyskusję

 

Zgłoszenia uczestnictwa: e-mail konferencja@inp.pan.pl do dnia 11 czerwca 2018 r.

Seminarium pt. „Sytuacja prawna wspólników-małżonków w spółkach kapitałowych”

UWAGA! Zmiana terminu seminarium! NOWY TERMIN: Seminarium odbędzie się w dniu 9 października (wtorek) o 13:30 w sali nr 273 (nie, jak początkowo planowane, w czerwcu).

 

 

Zakład Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN

uprzejmie zaprasza na seminarium

Pani dr hab. Moniki Tarskiej, prof. INP PAN

 1. Sytuacja prawna wspólników-małżonków spółkach kapitałowych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 273.

Konferencja „European Contract Law and the Creation of Norms”, 22-23 czerwca 2018 r., Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26, Warszawa

22 i 23 czerwca 2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN, wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Prawa Kontraktów (SECOLA) organizuje konferencję „European Contract Law and the Creation of Norms”. Będzie ona poświęcona źródłom prawa umów – w tym przede wszystkim współczesnym formom samoregulacji i innym sposobom tworzenia się norm poza ustawodawstwem państwowym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rejestracji: http://secola.org/eventfort.htm

Miejsce konferencji: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26, Warszawa

PROGRAM:

Friday, 22 June 2018

Welcome and Introduction
Stefan Grundmann, European University Institute Florence /
Humboldt-University Berlin
Celina Nowak, Director of Institute of Law Studies, Warsaw
Jerzy Pisuliński, Jagiellonian University, Cracow

 1. Setting the Scene: Values and Jurisdictions
  Chair: Ewa Łętowska, Polish Academy of Sciences
 2. Good Faith: Contract’s Grounding Norm
  Daniel Markovits, Yale University
 3. A Private International Law Perspective on the Creation of Norms and Transnational Governance
  Horatia Muir Watt, SciencePo, Paris
 4. Party Autonomy and its Use
  Chair: Jacobien Rutgers, Amsterdam Free University
 5. Regulating Optional Rules
  Lorenz Kähler, Bremen University
 6. Default Rules Beyond the State
  Mateusz Grochowski, Polish Academy of Sciences / Yale University

III. Party Autonomy and its Further Dimensions
Chair: Ewa Rott-Pietrzyk, University of Silesia in Katowice

 1. Types of Contracts and the Role of State in Enhancing Choice
  Hanoch Dagan, Tel Aviv University
 2. Optional Codes – Could they work?
  Piotr Machnikowski, University of Wrocław
 3. Party Autonomy as a Responsibility for Norms
  Chair: Pietro Sirena, Bocconi University
 4. Private Ordering
  Fernando Gómez, Pompeu Fabra, Barcelona
 5. Self-Regulation
  Florian Möslein, Marburg University
 6. Standardization – the Hidden Norms and Standard Setter
  Hans Micklitz, European University Institute, Florence

Saturday, 23 June 2018

 1. Individualism and Societal Responsibility
  Chair: Mateusz Pilich, University of Warsaw
 2. Personalized Law – a Revolution in Norm Theory?
  Omri Ben-Shahar, University of Chicago
 3. Constitutional Values
  Hugh Collins, Oxford University
 4. Case Law and Creation of Law
  Chair: Stefan Grundmann, EUI / Humboldt-University
 5. European Contract Law in the CJEU’s Jurisprudence
  Camelia Toader, European Court of Justice, Luxemburg

2. CJEU’s jurisprudence in domestic legal orders: potential and hurdles – Invited comment
Aneta Wiewiórowska-Domagalska, University of Osnabrück

Seminarium naukowe „Orzecznictwo ETPCz i Komitetu ds . Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ -punkty wspólne, punkty rozbieżne”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.:”Orzecznictwo ETPCz  i Komitetu ds . Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ -punkty wspólne, punkty rozbieżne”.
15 maja 2018 r. godz. 13.00 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

zaproszenie

II PRAWNO–MEDYCZNE ZEBRANIE NAUKOWE „RECEPCJA, DEFINIOWANIE I STOSOWANIE POJĘĆ O PROWENIENCJI MEDYCZNEJ W PRAWIE” Warszawa, 16 maja 2018 r.

II PRAWNO–MEDYCZNE ZEBRANIE NAUKOWE „RECEPCJA, DEFINIOWANIE I STOSOWANIE POJĘĆ O PROWENIENCJI MEDYCZNEJ W PRAWIE”

Termin:
16 maja 2018 r.

Miejsce:
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Warszawa
sala 273 (II piętro)

11.00 otwarcie zabrania – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN i dr hab. Adam Górski, prof. UJ

11.10-11.40 prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski) „Hermeneutyka medycyny: Hansa-Georga Gadamera rozumienie zdrowia i choroby”

11.40-12.10 dr Iwona Wrześniewska-Wal (Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) „Pojmowanie czynności medycznych w prawie (z perspektywy lekarza i prawnika)”

12.10-12.25 przerwa

12.25-12.45 dr hab. Wojciech Cyrul (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Uniwersytet Jagielloński) „Świadczenie zdrowotne – definicja legalna”

12.45-13.05 dr Artur Kotowski (Katedra Nauk Społeczny, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) „Dyrektywa języka specjalistycznego jako dyrektywa wykładni językowej (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej)”

13.05- dyskusja

Więcej informacji pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,17233/II_ZEBRANIE

Konferencja naukowa – 24 kwiecień 2018 r. „PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”

24 kwietnia 2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN, wspólnie z Stowarzyszeniem Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji organizuje konferencję „PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”
Przedmiotem obrad będą aktualne zagadnienia rozwoju nowych technologii i ich wpływu na prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo konkurencji. Konferencja będzie również propozycją integracji środowiska akademickiego oraz ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rejestracji: http://ankietyinppan.pl/index.php/852392?lang=pl oraz programem konferencji.

PROPONOWANY RAMOWY PLAN KONFERENCJI:
„PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”
Warszawa, Nowy Świat 72 – siedziba PAN
24 kwietnia 2018 r.

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.30 Wystąpienia powitalne:
Dyrektor INP PAN – prof. INP PAN Celina Nowak
Prezes UP RP – dr Alicja Adamczak
Prezes SPIK – prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski
Wiceprezes SPIK – prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
Wiceprezes SPIK – prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

9.30-11.00 sesja I
Prawo autorskie – prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Matlak (UJ)

Prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk (UŚ), Konstrukcja dozwolonego użytku w świetle zmian społecznych i kulturowych w Polsce i na świecie.
Dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (UAM), Czy istotne jest określenie granic prawa komunikowania utworu publicznie?
Dr hab. Wojciech Machała (UW), Rozszerzanie pojęcia przedmiotu prawa autorskiego.
Dr hab. Michał Zaremba (UW), Typologia przepisów prawa autorskiego.
Dr Piotr Wasilewski (UJ), Wyczerpanie prawa wprowadzania do obrotu w internecie.

11.00-13.00 sesja II
Prawo patentowe – prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (UW)

Prof. INP PAN Helena Henzler-Żakowska (INP PAN), Licencja przymusowa – koło ratunkowe czy szkodliwy straszak?
Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski (UAM), Kilka uwag o licencjonowaniu na warunkach FRAND.
Dr Żaneta Pacud (INP PAN), Standardy ochrony patentowej w umowach o wolnych handlu.
Dr Agnieszka Sztoldman (UWr), Spory patentowe a roszczenia pieniężne.
Dr Tomasz Zimny (INP PAN), Klauzula dobrych obyczajów i porządku publicznego a zdolność patentowa zwierząt.
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska (UJ), Jednolity patent – jednolite SPC?

13.00-14.00 lunch

14.00-15.30 sesja III
Nieuczciwa konkurencja & konkurencja – prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ
Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik (INP PAN), (temat do potwierdzenia)
Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, Dokąd zmierza zwalczanie nieuczciwej konkurencji?
Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna (INP PAN), (do potwierdzenia)
Dr Igor Nestoruk (UAM), Nowe delikty nieuczciwej konkurencji na gruncie przepisów prawa oświatowego: standard czy anomalia?

15.30-17.00 sesja IV
Znaki towarowe & design – prowadzenie: prof. dr hab. Ryszard Skubisz (UMCS)

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (UwB), Najnowsze orzecznictwo NSA
Dr Lavinia Brancusi (UKSW), Ochrona GUI jako wzoru przemysłowego.
Dr Jakub Kępiński (UAM), Czy potrzebna jest nam ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
Dr Jarosław Dudzik (UMCS), (temat do potwierdzenia)
Dr Karolina Sztobryn (UŁ), O rezygnacji z wymogu graficznego przedstawienia znaków towarowych. Zmieniony przepis, niezmienne wątpliwości.

17.00-18.30 sesja V
Prawo własności intelektualnej i nowe technologie – prowadzenie – Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Dr Grzegorz Sibiga (INP PAN), Przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego a prawo własności intelektualnej – wybrane problemy wzajemnych relacji.
Dr Daria Gęsicka (UMK), Środki ochrony praw autorskich w Internecie.
Dr Krzysztof Siewicz, Legalizacja niekomercyjnego dzielenia się utworami.
Dr Damian Flisak, Prawo do danych nieosobowych – dlaczego oczekiwanie komisarza Oettingera jest nieuzasadnione?
Konrad Gliściński, Nowy paradygmat. Czy modelem regulacji dla praw na dobrach niematerialnych muszą być prawa wyłączne.

18.30-18.45 Zakończenie

20.00 Kolacja w restauracji „Comfort Food Studio” Hala Koszyki, I p.- ul. Koszykowa 63
(Koszt kolacji ponoszony przez uczestników indywidulanie w wysokości 100 zł – dodatkowe informacje dotyczące płatności zostaną opublikowane w tym miejscu)

Dodatkowych informacji udziela Michał Matysiak – nr tel. 692516190