Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Zaproszenie do publikacji w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego

(23-04-2015)

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym numerze czasopisma.
Zgodnie z przyjętą w Biuletynie PTK procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych tekstów do 31 sierpnia 2015 r. (http://www.inp.pan.pl/download/Procedura_recenzowania_Biuletyn.docx).
Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych publikacją swojego tekstu w Biuletynie, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.
Stałe działy Biuletynu PTK to:
• Informacja naukowa, gdzie publikujemy głównie krótkie artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych.
• Informacja o krajowej i międzynarodowej współpracy kryminologów, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami. Uważamy, bowiem że przekazanie chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w naszej dziedzinie.
• Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych, gdzie prosimy o przesłanie informacji których założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach. Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji według następującego schematu: 1) tytuł projektu, 2) metoda badań, 3) opis, 4) zespół badawczy (wraz z kontaktowym adresem e-mail). Jeżeli planujecie Państwo podjęcie jakichś projektów badawczych w roku przyszłym – a chcielibyście o tym poinformować – także proszę o przesłanie stosownej informacji.
• Publikacje z zakresu kryminologii, w którym zachęcamy do nadsyłania recenzji książek o tematyce kryminologicznej.
Otwierając się na pokrewne do kryminologii dziedziny nauki, zapraszamy ponadto do nadesłania tekstu osoby, których zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach prawa karnego bądź kryminalistyki. Publikować je będziemy w ramach działu Nie tylko kryminologia…
Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie PTK proszę przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl
Informujemy ponadto, że Biuletyn PTK znajduje się na liście B czasopism punktowanych MNiSW i za publikację przyznawany jest 1 pkt. Przypominamy także, że Biuletyn PTK w wersji elektronicznej (od nr 17.) dostępny jest pod adresem: http://www.inp.pan.pl/index.php?a=towarzystwa&bb=2&cc=2 .
Z poważaniem,
dr Konrad Buczkowski
/Sekretarz Biuletynu PTK/


więcej informacji >>>