Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI W BIULETYNIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO IM. PROF. STANISŁAWA BATAWII

(30-03-2016)

Szanowni Państwo,


W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym numerze czasopisma, którego wydanie planowane jest na IV kwartał 2016 r.
Biuletyn PTK publikowany jest wyłącznie w formie on-line i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej: www.inp.pan.pl/index.php?a=towarzystwa&bb=2&cc=2
Informujemy jednocześnie, że Biuletyn PTK znajduje się na liście B czasopism punktowanych MNiSW na rok 2015 i za publikację w nim przyznawane są 4 pkt.
Ponadto Biuletyn PTK uzyskał w ramach Index Copernicus - ICI Journal Master List 2014 ocenę znormalizowaną 4,75 (ICV 2014: 43,22).
Zgodnie z przyjętą w Biuletynie PTK procedurą recenzowania (dostępną pod adresem: http://www.inp.pan.pl/download/Procedura_recenzowania_Biuletyn.docx prosimy o przesłanie gotowych tekstów do dnia 31 sierpnia 2016 r. na adres sekretarza redakcji: k.buczkowski@inp.pan.pl Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych publikacją swojego tekstu w Biuletynie PTK, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.

Przypominamy, iż stałe działy Biuletynu PTK to:
• Informacja naukowa, gdzie publikujemy głównie krótkie artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych.
• Nie tylko kryminologia… - to dział w którym publikować pragniemy teksty zawierające wyniki badań z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
• Informacja o krajowej i międzynarodowej współpracy kryminologów, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami. Uważamy, bowiem że przekazanie chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w naszej dziedzinie.
• Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych, gdzie prosimy o przesłanie informacji których założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach. Będziemy wdzięczni za podanie informacji według następującego schematu: 1) tytuł projektu, 2) metoda badań, 3) opis, 4) zespół badawczy (wraz z kontaktowym adresem e-mail). Jeżeli planujecie Państwo podjęcie jakichś projektów badawczych w roku przyszłym – a chcielibyście o tym poinformować – także proszę o przesłanie stosownej informacji.
• Publikacje z zakresu kryminologii, w którym zachęcamy do nadsyłania recenzji książek o tematyce kryminologicznej.
Uprzejmie prosimy, aby teksty przesyłane były razem z abstraktem (o długości nie większej niż 500 słów) w języku polskim i angielskim, jak również aby były zaopatrzone na końcu w bibliografię w formacie Chicago (szczegóły dotyczące formatu są dostępne na stronie:
pbn.nauka.gov.pl/pci/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=112
Jednocześnie zwracam się z serdeczną prośbą o rozesłanie powyższej informacji do wszystkich osób mogących być zainteresowanymi publikacją w Biuletynie PTK.

Z poważaniem,
dr Konrad Buczkowski
/Sekretarz Redakcji/