Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Monografia "Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego", red. naukowa prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

(17-05-2017)

W ramach realizowanego w INP PAN projektu poświęconego sądowemu stosowaniu prawa i argumentacji, powstała kolejna monografia, dotycząca partycypacji w postępowaniu administracyjnym.

Celem książki jest analiza potencjału, jaki tkwi w odpowiednim rozumieniu interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym – a który może pozwolić na stworzenie standardu dostosowanego do współczesnych realiów funkcjonowania administracji i odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby podmiotów, których praw i obowiązków dotyczą jej działania.

Procedura administracyjna, pomimo jej licznych modyfikacji, od kilku dekad pozostaje niezmieniona w zakresie kryteriów udziału zainteresowanych podmiotów. W tym czasie dość głębokiemu przeobrażeniu ulegały natomiast stosunki polityczne i społeczne. Intensyfikacji uległa zwłaszcza działalność podmiotów realizujących zbiorowe interesy różnych grup społecznych. Wymusiło to, rysujące się obecnie w Europie i na świecie, dążenia do poszukiwania środków umożliwiających harmonizowanie różnorodnych racji i interesów oraz sposobów ich artykułowania. Zapewnienie podmiotom o rozmaitym statusie, w tym jednostkom reprezentującym zbiorowości i grupy społeczne, partycypacji w kształtowaniu polityki administracyjnej jest istotnym zadaniem państwa, które staje przed wyzwaniem pogodzenia zasady państwa prawnego z innowacyjnością w sferze administracji publicznej oraz wymaganiami pragmatyzmu i efektywności podejmowanych przez nią działań. Problem ten ma także szersze znaczenie – nieuwzględnienie racji podmiotów chcących uczestniczyć w postępowaniu, którego efekt dotyczy ich istotnych interesów, może budzić wątpliwości co do zapewnienia im właściwej możliwości obrony ich praw.

Podobnie jak w innych krajach w Europie i na świecie, także w Polsce dostrzeżono potrzebę modyfikacji postępowania administracyjnego w taki sposób, aby włączyć w nie podmioty, których zainteresowanie sprawą nie mieściło się dotychczas w kategorii interesu prawnego. Przygotowywana publikacja ma stanowić głos w dyskusji nad potrzebą rewizji interpretacji pojęcia interesu prawnego, a także zasadności jego używania w regulacji postępowania administracyjnego, i dostosowania jej do nowych okoliczności społecznych.

Publikacja ma stanowić krok w kierunku bardziej wyraźnego zarysowania potrzeby odpowiedniego – bardziej nowoczesnego oraz zorientowanego prospołecznie – tworzenia i stosowania regulacji odnoszących się do udziału w postępowaniu administracyjnym. Jest ona równocześnie próbą ujęcia problemów polskiego postępowania administracyjnego na tle doświadczeń innych porządków prawnych, pozwalając na identyfikację szczegółowych problemów i sprawdzonych sposobów ich rozwiązywania.


więcej informacji >>>