Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej.

(01-09-2017)


Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe z zakresu informacji naukowej lub kierunkowe w zakresie prawa lub administracji (bądź w trakcie studiów);
- znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
- dobra znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
- dobra znajomość obsługi komputera;
- umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
- gotowość do podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności;
- zaangażowanie, kreatywność, terminowość, zdyscyplinowanie oraz dokładność i rzetelność pracy;
- wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie:
- umiejętność szybkiego czytania;
- znajomość programu Expertus;
- znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
- znajomość standardów i norm bibliograficznych.
- znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem deskryptorów i tezaurusa PBP.

Obowiązki:
- przeszukiwanie elektronicznych źródeł informacji oraz repozytoriów cyfrowych w celu uzupełnienia bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej.
- katalogowanie formalne i rzeczowe (drugi stopień szczegółowości) bieżących publikacji naukowych z zakresu prawa oraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej;

Oferujemy:
- elastyczne formy współpracy (umowa zlecenie, możliwość uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy);
- możliwość pracy zdalnej po przeszkoleniu;
- wynagrodzenie proporcjonalne do zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres rekrutacja@inp.pan.pl do 17 września b.r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.