Zakłady naukowe

Centrum Badań nad Rzetelnością w Nauce

    Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

    ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
    00-330 Warszawa
    tel.: 22/826-75-71
    e-mail: inp@inp.pan.pl