Zakłady naukowe

Zakład Prawa Europejskiego

Kierownikiem Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych dotyczą stosowania i wykonywania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym. Analizowane są w szczególności zagadnienia sądowego stosowania prawa unijnego oraz ochrony praw człowieka i praw podstawowych, przy czym kwestie te są podejmowane zarówno w ujęciu ogólnym i teoretycznoprawnym, jak również w odniesieniu do wybranych obszarów prawa Unii Europejskiej, takich jak współpraca sądowa w sprawach karnych, prawo azylowe, prawo antydyskryminacyjne. Istotnym motywem przewodnim tych badań jest identyfikowanie konstytucyjnych i aksjologicznych wyzwań dla jednolitości Unii Europejskiej oraz podejmowanie prób odpowiadania na te wyzwania. Badania są prowadzone m.in. w ramach realizacji grantów badawczych oraz przy współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Wyniki badań są publikowane w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach.

Publikacje wspólne zespołu pracowników naukowych Zakładu Prawa Europejskiego:

 

  • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), tom II – Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, pod redakcją M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk, Warszawa 2007, ss. 1049;
  • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, A. Wróbel, W. Czapliński (red.), Warszawa 2007, ss. 490 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w latach 2005-2006);
  • Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2009, ss. 396 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w 2009 r.);
  • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, wydanie 2, A. Wróbel (red.) Warszawa 2010, ss. 1060;
  • Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.),  Warszawa 2011, ss. 976 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego realizowanego w INP PAN w latach 2008-2010);
  • Karta Praw Podstawowych. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013, ss. 1443;
  • Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, M. Taborowski (red.), Warszawa 2017.

Pracownicy Zakładu Prawa Europejskiego byli także zaangażowani jako redaktorzy tomów oraz współautorzy w przygotowanie – pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Wróbla:

  • Komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2008; tom II pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M.Szwarc-Kuczer, Warszawa 2009; tom III pod redakcją J. Łacny i D. Kornobis-Romanowskiej, Warszawa 2010);
  • Komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, ss. 1352; tom II pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, ss. 1692; tom III pod redakcją J. Łacny i D. Kornobis-Romanowskiej, 2012, s. 1240).