Zakłady naukowe

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

OBSZARY BADAWCZE:

Wykaz tematów badawczych

Zakład realizuje w ramach badań naukowych Instytutu Nauk Prawnych tematykę poświęconą „Zasadom i instytucjom ustrojowym polskiego konstytucjonalizmu wobec aksjologii prawa europejskiego”. W ramach tej tematyki poszczególni członkowie Zakładu realizują szczegółowe tematy badawcze:

  1. Badanie wzajemnych relacji pomiędzy władzą ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą.
  2. Kontrola konstytucyjności prawa.
  3. Systemy konstytucyjne polskie i obce.
  4. Konstytucyjne problemy dotyczące praw człowieka.
  5. Globalizacja a konstytucjonalizm.

Realizowane projekty badawcze

Zakład zakończył grant badawczy pt. „Motywacja i charakter zmian w konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej, jako wyraz europeizacji prawa konstytucyjnego”. Owocem prac Zakładu jest publikacja pt. Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K. Kubuj i J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.

Współpraca zagraniczna

Zakład prowadzi stałą współpracę z Czeską Akademią Nauk, Słowacką Akademią Nauk oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Poitiers.

Nagrody i wyróżnienia

  1. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz – nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego za pracę naukową , dydaktyczną i organizacyjną
  2. dr Marzena Laskowska – Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego
  3. mgr Marcin Olszówka – Nagroda Specjalna oraz Dyplom Uznania Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2010 (najlepszy wynik wśród nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora)