Zakłady naukowe

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Obszary badawcze:

Badania naukowe prowadzanie przez Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego dotyczą następujących obszarów:

 • zagadnienia teoretyczne prawa międzynarodowego publicznego;
 • analiza źródeł prawa międzynarodowego, akty jednostronne państw;
 • wykonywanie orzeczeń sądów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym;
 • podmiotowość w prawie międzynarodowym;
 • uznanie międzynarodowe;
 • odpowiedzialność międzynarodowa państw;
 • międzynarodowe sądownictwo karne;
 • samostanowienie i secesja w prawie międzynarodowym;
 • nabycie i utrata terytorium państwowego;
 • sukcesja państw;
 • organizacje międzynarodowe; kompetencje dorozumiane organizacji międzynarodowych;
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka;
 • regionalne systemy ochrony praw człowieka, w tym w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka;
 • ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym;
 • prawo konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowe prawo humanitarne;
 • międzynarodowe prawo handlowe oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny;
 • globalgovernance
 • użycie siły w prawie międzynarodowym;
 • status zbrojnych aktorów niepaństwowych.

 

GRANTY ORAZ NAGRODY

Pracownicy zakładu uczestniczą aktualnie w realizacji następujących grantów:

„Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne” (NCN, 2017-18, kierownik projektu: dr hab. Łukasz Gruszczyński);

„Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym” (NCN, 2015-2018, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński)