Zakłady naukowe

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

Obszary badawcze

Badania naukowe powadzone przez Zakład dotyczą zagadnień prawnych polskiego i europejskiego prawa rolnego, w tym:

 • postanowienia rolne w TFUE;
 • pojęcia i definicje ustawodawstwa rolnego;
 • stosowanie ogólnych zasad traktatowych oraz podstawowych swobód w ustawodawstwie rolnym;
 • rolnictwo w świetle porozumień międzynarodowych;
 • problematyka ochrony zdrowia publicznego w ustawodawstwie rolnym;
 • metody interpretacji ustawodawstwa rolnego;
 • „soft law” w prawie rolnym;
 • reguły konkurencji w rolnictwie;
 • prawo żywnościowe (wybrane zagadnienia prawne);
 • polityka rynkowo – dochodowa i środki prawne jej regulowania;
 • problematyka prawna dopłat bezpośrednich w rolnictwie;
 • polityka struktur rolnych i prawne mechanizmy jej regulowania;
 • polityka rozwoju obszarów wiejskich;
 • prawno – finansowe instrumenty wspierania rolnictwa w UE;
 • limitowanie produkcji w prawodawstwie rolnym;
 • rozwiązania przejściowe w zakresie rolnictwa zawarte w Traktacie Akcesyjnym;
 • problematyka prawna rent strukturalnych w rolnictwie.

Zakład aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym, przede wszystkim w europejskich kongresach prawa rolnego organizowanych w ramach Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego z siedzibą w Paryżu (CEDR).