aktualności

Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective, ed. Celina Nowak

11 września 2020

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN poświęcona tematyce zapobiegania nielegalnemu obrotowi wyrobów tytoniowych w dobie szybkich przemian społeczno-gospodarczych: „Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective” (Springer 2020). Monografia stanowi efekt realizacji projektu PMI Impact: Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era […]

zakłady i centra naukowe inp pan

Centrum Badań nad Rzetelnością w Nauce

więcej

Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

więcej

Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego

więcej

Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej

więcej

Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą

więcej

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

więcej

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

więcej

Zakład Badania Instytucji Prawnych / Poznań

więcej

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

więcej

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

więcej

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

więcej

Zakład Prawa Prywatnego

więcej

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

więcej

Zakład Prawa Karnego

więcej

Zakład Kryminologii

więcej

Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław

więcej

Zakład Prawa Administracyjnego

więcej

Zakład Prawa Konkurencji

więcej

Zakład Prawa Pracy

więcej

Zakład Prawa Europejskiego

więcej

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

więcej

Centrum Prawa Nowych Technologii

więcej
zdjęcie filarów
Studia podyplomowe

6
„Prawo Konkurencji” – IX Edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: IX edycja SP "Prawo Konkurencji"

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

3
„Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – V edycja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA: “Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – V edycja

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

8
„Prawo Nowych Technologii” – I edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: I edycja SP Prawo Nowych Technologii

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

4
„Prawo Antykorupcyjne” – II Edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: II edycja Studiów Podyplomowych Prawa Antykorupcyjnego

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

7
„Prawo Ochrony Konsumentów” – II edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: II edycja SP „Prawo Ochrony Konsumentów”

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

4
„Prawo Antykorupcyjne” – III Edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: II edycja Studiów Podyplomowych Prawa Antykorupcyjnego

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

1
„Prawo Konkurencji” – X Edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: X Edycja Prawo Konkurencji

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

5
„Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – IV edycja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA: IV edycja SP "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych"

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

2
„Prawo Nowych Technologii” – II edycja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA: II edycja Prawo Nowych Technologii

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

7
„Prawo Ochrony Konsumentów” – III edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: II edycja SP „Prawo Ochrony Konsumentów”

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

2
„Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – VI edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: “Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – V edycja

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

2
„Prawo Nowych Technologii” – III edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: II edycja Prawo Nowych Technologii

Dowiedz się więcej
Studia podyplomowe

9
„Prawo Ochrony Konsumentów” – I edycja

AKTUALNA REKRUTACJA: Prawo Ochrony Konsumentów

Dowiedz się więcej
Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Dowiedz się więcej