Aktualności

Aktualności 19 lutego 2020

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2020 […]

Aktualności 13 lutego 2020

Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawców do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze […]

Aktualności 10 lutego 2020

Konkurs – profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo administracyjne DATA OGŁOSZENIA: 10.02.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2020 r. LINK DO STRONY: inp.pan.pl SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki prawne, prawo administracyjne DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 23.02.2020 r. Wymagania: stopień naukowy doktora habilitowanego […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl