Aktualności

Zaproszenie 25 lutego 2020

Konferencja – 16.04.2020 r. – Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie

Szanowni Państwo, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Zakład Prawa Własności Intelektualnej w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną: Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790) Konferencja […]

Zaproszenie 14 lutego 2020

Cykl otwartych seminariów –„ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM”

Zapraszamy Uczestników Studiów Doktoranckich oraz Prawniczych Seminariów Doktorskich na cykl seminariów naukowych dotyczących odpowiedzialności w prawie międzynarodowym. Pierwsze seminarium, za którego organizację odpowiedzialna jest prof. Karolina Wierczyńska, odbędzie się 13.01.2020 w godz. 14.00 -16.00 w sali 273 i dotyczyć będzie odpowiedzialności jednostek, państw oraz organizacji w prawie międzynarodowym. REJESTRACJA Drugie seminarium, za którego organizację odpowiada […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl