Aktualności

Zaproszenie 21 maja 2019

Konferencja – 17.10.2019 – “Trade Secrets in Theory and Practice”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję z zakresu własności intelektualnej, pod tytułem “TRADE SECRETS IN THEORY AND PRACTICE”, która odbędzie się 17 października 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Motywem wyboru tematu konferencji jest niedawne wprowadzenie do prawa unijnego jednolitych ram ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie dyrektywy 2016/943 […]

Zaproszenie 20 maja 2019

Seminarium naukowe – 06.06.2019 r. – “Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”

Grupa Robocza ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zapraszają na seminarium nt. „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”, 6 czerwca […]

Zaproszenie 15 maja 2019

Seminarium naukowe – 28.05.2019 r. – „Prawa pamięci w Turcji”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Prawa pamięci w Turcji”, które odbędzie się 28 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro. Prelegentem będzie dr Grażyna Baranowska. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl)do dn. 27 maja 2019 r. Zaproszenie

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl