Aktualności

Zaproszenie 30 września 2019

Konferencja naukowa – 17 października 2019 – Trade Secrets in Theory and Practice

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji z zakresu własności intelektualnej “Trade Secrets in Theory and Practice”. Przedmiotem konferencji będzie szeroko ujęte zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle dyrektywy 2016/943, m.in. ochrona know-how w stosunkach pracowniczych oraz w postępowaniu sądowym i mediacyjnym, zakres odpowiedzialności za […]

Zaproszenie 19 września 2019

Kongres Kryminologiczny – 25-26 września 2019 r.

W imieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Kryminologicznym, który odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w dniach 25-26 września 2019 roku. Zgłoszenia udziału z referatem przyjmowane były do […]

Zaproszenie 26 sierpnia 2019

Konferencja naukowa – 11.10.2019 r. – „(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej?”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. „(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej?” organizowanej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 11 października 2019 r. w Auli im. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Program konferencji dostępny tutaj.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl