Aktualności

Zaproszenie 15 stycznia 2020

Otwarte seminarium naukowe – 30.01.2020r. – „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”.

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza do udziału w otwartym seminarium naukowym pt. „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”. Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. 17:15-19:15, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro). Planowany program seminarium: […]

Zaproszenie 15 stycznia 2020

NOWY TERMIN – Seminarium naukowe – 29.01.2020 r. – „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami”

Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na seminarium naukowe „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami” 29 stycznia 2020 r. (środa), godz. 17:15-19:00 sala 273 Pałacu Staszica (II piętro) ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na […]

Zaproszenie 10 stycznia 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 22.01.2020 – „Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo Mgr Katarzyny Andrejuk obrona odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa Temat rozprawy doktorskiej: […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl