Aktualności

Zaproszenie 24 maja 2019

Konferencja – 03.06.2019 – RUSSIA AND UKRAINE – CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LAW AND POLITICS

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk RUSSIA AND UKRAINE – CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LAW AND POLITICS  (Warszawa, 3 Czerwca 2019 (Poniedziałek) 10:00-10:10 Opening: Ernest Wyciszkiewicz (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw) Bogdan Góralczyk (Centre of Europe of Warsaw University, Warsaw) Władysław Czapliński(Institute of Law Studies of […]

Zaproszenie 22 maja 2019

Konferencja – 14.11.2019 – “Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na konferencję NOWE TECHNOLOGIE I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, która odbędzie się 14 listopada 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Motywem przewodnim konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowej nad ewolucją prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej. W tej edycji konferencji chcielibyśmy […]

Zaproszenie 21 maja 2019

Konferencja – 17.10.2019 – “Trade Secrets in Theory and Practice”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję z zakresu własności intelektualnej, pod tytułem “TRADE SECRETS IN THEORY AND PRACTICE”, która odbędzie się 17 października 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Motywem wyboru tematu konferencji jest niedawne wprowadzenie do prawa unijnego jednolitych ram ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie dyrektywy 2016/943 […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl