Aktualności

Zaproszenie 22 października 2019

Seminarium naukowe – 13.11.2019 r. – „Standardy ochrony praw w postępowaniu antymonopolowym – znane problemy, nowe pytania”

Zakład Prawa Konkurencji Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na seminarium naukowe „Standardy ochrony praw w postępowaniu antymonopolowym – znane problemy, nowe pytania” 13 listopada 2019 r. (środa), godz. 17:15-19:15 sala 273 Pałacu Staszica (II piętro) ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Program seminarium: Wolność od samooskarżania w postępowaniu przed Prezesem UOKiK – czy […]

Zaproszenie 21 października 2019

Konferencja – 14.11.2019 – “Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na konferencję NOWE TECHNOLOGIE I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, która odbędzie się 14 listopada 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Motywem przewodnim konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowej nad ewolucją prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej. W tej edycji konferencji chcielibyśmy […]

Zaproszenie 16 października 2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 29.10.2019 – Prawne aspekty doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo Mgr. Pawła Chmielińskiego Obrona odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 1145 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa. Temat rozprawy doktorskiej: […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl