Aktualności

Aktualności 26 lutego 2019

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Joanny Przyjemskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Joanny Przyjemskiej. Obrona odbędzie się w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 11.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa. Temat rozprawy doktorskiej: […]

Aktualności 18 lutego 2019

prof. Witold Klaus otrzymał grant z NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową konkursu HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl