Aktualności

Aktualności 1 sierpnia 2018

Zmiana godzin otwarcia sekretariatu INP PAN w dniach 6-20.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-20.08.2018 r. sekretariat INP PAN będzie funkcjonował w następujący sposób: – w dniach 6-10.08 i 20.08.2018 r. w godzinach 10-16 zastępstwo w sekretariacie INP PAN będzie pełnić Pani Karolina Nikitorowicz, – w dniach 13-17.08.2018 r. sekretariat będzie nieczynny.

Aktualności 30 lipca 2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 223 i 219 na II piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

W związku z prowadzonym rozpoznaniem rynku mającym na celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, Instytut Nauk Prawnych PAN zwraca się do podmiotów świadczących usługi remontowe o informacje na temat możliwości realizacji – opisanego szczegółowo w załączniku – zamówienia na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 223 i 219 na II piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy […]

Aktualności 23 lipca 2018

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN.

W trybie zapytania ofertowego w zakresie zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN została wybrana firma Bartkiewicz – Świetlik Company Sp. J. Przedmiotem zapytania było zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl