Aktualności

Aktualności 23 lipca 2018

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN.

W trybie zapytania ofertowego w zakresie zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN została wybrana firma Bartkiewicz – Świetlik Company Sp. J. Przedmiotem zapytania było zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Aktualności 9 lipca 2018

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym numerze czasopisma. Zgodnie z przyjętą w Biuletynie PTK procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2018 r. Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie PTK proszę przesyłać na adres e-mail: […]

Aktualności 9 lipca 2018

Nabór na IX edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji”

W terminie od dnia 9 lipca 2018 r. do 26 października 2018 r. trwa rekrutacja na IX edycję organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji”. Kompleksowy i wszechstronny program studiów obejmuje wykłady i warsztaty zapewniające przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania prawa konkurencji w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl