Aktualności

Aktualności 19 listopada 2018

Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska kierownikiem grantu NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piętnastej edycji swoich najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM. W tej edycji współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%. Tylko do konkursu OPUS złożonych zostało 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów. W Instytucie Nauk Prawnych PAN nowy grant, finansowany ze środków NCN, realizowała będzie dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. […]

Aktualności 31 października 2018

PMI IMPACT project meeting in Warsaw

W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk realizowany jest projekt Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change finansowany przez PMI IMPACT, światową inicjatywę grantową Philip Morris International. Jest to projekt badawczy, który służy identyfikacji trendów i wymaganych modyfikacji w kontroli nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Unii Europejskiej (UE), biorąc pod uwagę […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl