Aktualności

Aktualności 19 listopada 2019

Wybory członków Komitetów Naukowych PAN

Szanowni Państwo, W związku z faktem, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy kończą się kadencje wszystkich Komitetów Naukowych PAN, Kierownictwo PAN zdecydowało o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na kadencję 2020-2023. W tym celu Zespół Teleinformatyki PAN stworzył elektroniczny system wyborczy, który zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów i należytą ochronę danych osobowych. Jednak aby skorzystać z […]

Aktualności 12 listopada 2019

„Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej” – 14.11.2019 – Program konferencji

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWE TECHNOLOGIE CENTRUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII INP PAN Warszawa, ul. Nowy Świat 72 – Pałac Staszica NOWE ZASADY OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dyskusja nad sądem własności intelektualnej 9.30 Otwarcie konferencji – Dyrektor INP PAN, prof. Celina Nowak 9.45 Prezes Urzędu Patentowego RP – Edyta Demby-Siwek Potrzeba sądownictwa w sprawach własności […]

Aktualności 8 listopada 2019

Konkurs – Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad

Instytut Nauk Prawnych zaprasza badaczy z zakresu nauk prawnych do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie badaczy przy planowaniu projektów badawczych, a także podczas realizacji procesu wydawniczego. Projekt zakłada m.in.: konsultacje i seminaria; wsparcie redaktorów tekstów naukowych; kwerendy zagraniczne; profesjonalną korektę artykułów i monografii […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl