Aktualności

Aktualności 14 stycznia 2019

Konferencja –„Reforma prawa wykroczeń”

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Reforma prawa wykroczeń”. Została ona zorganizowana przez Zakład Prawa Karnego INP PAN w ramach projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”, który realizowany jest, pod kierownictwem prof. Pawła Daniluka, w INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki. Na konferencji wygłoszono referaty: […]

Aktualności 11 stycznia 2019

Seminarium – Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN seminarium pt. Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK? Zaproszenia do wygłoszenia referatów podczas tego spotkania naukowego przyjęli dr Małgorzata Kozak i dr Tomasz Braun (oboje z Uczelni Łazarskiego). Ponadto referaty przedstawili pracownicy Zakładu Prawa Konkurencji […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl