Aktualności

Aktualności 13 lutego 2020

Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawców do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze […]

Aktualności 10 lutego 2020

Konkurs – profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo administracyjne DATA OGŁOSZENIA: 10.02.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2020 r. LINK DO STRONY: inp.pan.pl SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki prawne, prawo administracyjne DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 23.02.2020 r. Wymagania: stopień naukowy doktora habilitowanego […]

Aktualności 3 lutego 2020

Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad – wyniki konkursu na artykuły

Rada Naukowa Konkursu w składzie: prof. Władysław Czapliński, INP PAN, prof. Adam Czarnota, University of New South Wales, dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, prof. Gintaras Švedas, Vilnius University, dr hab. Anna Tischner, prof. UJ, wyłoniła następujące projekty, które zostaną zrealizowane w ramach programu MNiSW DIALOG: dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, […]

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl