Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest specjalistyczną biblioteką naukową gromadzącą literaturę prawniczą oraz, w węższym zakresie, z dziedziny nauk politycznych i społecznych. Gromadzone są wydawnictwa z zakresu prawa cywilnego i karnego, zbiory dotyczące prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, prawa europejskiego, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa ochrony środowiska, międzynarodowego arbitrażu gospodarczego i inne.

Biblioteka posiada cenne zbiory dokumentów międzynarodowych, roczniki prawa europejskiego i międzynarodowego, zbiór zagranicznych kodeksów z komentarzami oraz zbiór konstytucji państw obcych. W Bibliotece istnieje także specjalistyczny zasób piśmiennictwa z zakresu kryminologii.

Aktualnie zbiory wydawnictw zwartych liczą ok. 50 tys. woluminów. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór czasopism liczący 300 bieżących tytułów czasopism, z czego około 200 to czasopisma zagraniczne, w tym ponad 60 to jedyne tytuły w kraju.

Od lutego 2010 roku Biblioteka uczestniczy w Warszawskim Porozumieniu Bibliotek Naukowych PAN działających w systemie katalogowania automatycznego HORIZON. Na początku marca 2010 roku rozpoczęto wprowadzanie opisów książek do katalogu komputerowego. Biblioteka współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT). Informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu online dostępnym w Internecie.


REGULAMIN


Osoby niebędące pracownikami INP PAN mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki INP PAN wyłącznie w czytelni, po uzyskaniu zgody Dyrekcji INP PAN. W tym celu należy wypełnić dostępny na stronie internetowej INP PAN wniosek o zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i własnoręcznie podpisany złożyć w Bibliotece INP PAN lub zeskanować i przesłać na adres cin@inp.pan.pl.


BAZY


Biblioteka zapewnia dostęp do elektronicznych baz danych:

– pełnotekstowych:

 • BazEkon
 • BazHum
 • BazTech
 • CEON
 • EBSCOhost
 • Science Direct
 • Infona
 • Lex Omega
 • Nature
 • ResearchGate
 • Springer Link
 • Wiley Online Library

– bibliograficznych:

 • Polska Bibliografia Prawnicza
 • AGRO
 • CEJSH
 • Scopus
 • Web of Science

W czytelni można skorzystać z bezprzewodowego Internetu.

 

Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
III piętro, pok. 322 (dawny 316)
biblioteka tel.: (22) 65-72-738 
czytelnia tel.: (22) 65-72-953
e-mail: cin@inp.pan.pl

W okresie wakacyjnym tj. od 15 lipca do 27 września 2019 r. biblioteka będzie nieczynna.

Pliki do pobrania

Regulamin biblioteki
Wniosek o zgodę na korzystanie
Czasopisma prawnicze z baz
Cennik usług informacyjnych i reprograficznych