Biblioteka

Bazy pełnotekstowe i bibliograficzne
INP PAN

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN posiada dostęp do następujących baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych:

BAZY PEŁNOTEKSTOWE

BazEkon

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM.

BazHum

Pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznyc, zawierająca prawie tytułów 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów, a w bazie pełnotekstowej ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych umieściło BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

BazTech

Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich  czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM.

CEON

Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Ebsco

Wielodziedzinowa baza danych zawierająca około 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym około 6.000 czasopism recenzowanych naukowo, indeksy i abstrakty z około 7.800 czasopism oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych.

W ramach licencji CIN posiada m.in. dostęp do kolekcji:

 • Academic Search Complete –wielodziedzinowej bazy danych zawierającej około 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym około 6.000 czasopism recenzowanych naukowo,  indeksy i abstrakty z około 7.800  czasopism oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych, m.in. ponad 350 tytułów zagranicznych czasopism z dziedziny nauk prawnych.
 • ERIC (Education Resources Information Center) – bazy wydawanej przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierającej ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 631.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku.
 • GreenFILE –bazy, zawierającej informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko.
 • Newspaper Source – bazy pełno tekstowej, oferującej dostęp do 360 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim, m.in.:The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto baza zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne

Elsevier

Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

HeinOnline

Największa kolekcja czasopism anglojęzycznych z zakresu prawa i nauk pokrewnych, zasobów od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.

INP PAN subskrybuje m.in. kolekcje:

 • Law Journal Library
 • Foreign & International Law Resources Database
 • Kluwer Law International Journal Library
 • Legal Classics
 • United Nations Law Collection
 • Women and the Law (Peggy)
 • World Constitutions Illustrated
 • World Treaty Library
 • World Trials Library

Aby autoryzować dostęp, należy kliknąć Log in, korzystając z komputera w sieci INP PAN.

Infona

Uniwersalna, repozytoryjna, otwarta platforma dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Zawiera archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie) a także polskich czasopism naukowych, m.in. pełny zasób „Przeglądu Sejmowego” (także aktualne wydanie).

LexOmega

Lex Omega – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska. W ramach licencji możliwy jest dostęp:

 • Moduł LEX Komentarze Prawo Cywilne,
 • Moduł LEX Komentarze Prawo Pracy,
 • Moduł LEX Komentarze Prawo Publiczne,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Cywilne,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Karne,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Pracy,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Publiczne,
 • Moduł LEX Komentarze Prawo Karne.

Logowanie wyłącznie przez indywidualne konta pracowników naukowych.

Nature.com

Czasopismo Nature, roczniki od 2010. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji

Research
Gate.net

Międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Springer Link

Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów). Dostępnych jest również w wersji testowej 107 nowych tytułów i 579 czasopism Open Access. W ramach licencji Springer dostępne są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10 558 wolumenów. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji. W licencji Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice

Wiley Online Library

Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2019. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Czytelnia Czasopism Online

Czytelnia Czasopism Online zapewnia dostęp do 48 tytułów czasopism m.in. wydawanych przez koncern Wolters Kluwer.
Logowanie za pośrednictwem konta w serwisie LEX Omega.

Legalis

Jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, wydawany przez koncern CH Beck. Licencja umożliwia dostęp do modułów komentarzowych, Systemów Prawa oraz czasopism wydawanych przez Wydawnictwo.
Logowanie za pośrednictwem indywidualnych kont pracowników naukowych.

C.H. Beck Czasopisma

Serwis zapewnia dostęp do pełnych treści artykułów publikowanych w dziesięciu bieżących tytułach czasopism wydawanych przez C.H. Beck.

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

AGRO

Baza bibliograficzna dla polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych tworzona przez ICM.

CEJSH

Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Polska Bibliografia Prawnicza

Bibliografia obejmuje – obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa).

Scopus

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów. Podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Web of Science

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945;
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956;
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975;
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990;
 • Book Citation Index (BKCI) od 2010;
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015;
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997;
 • Essential Science Indicators.

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obecnie obejmuje ponad 23.000 tytułów bieżących, ponadto w bazie zindeksowane jest 10.000 tytułów czasopism archiwalnych. Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Od roku 2017 w ramach licencji dostępny jest nowy indeks cytowań Emerging Sources Citation Index zawiera ponad 5.000 tysięcy czasopism (docelowo do końca roku 7.500 czasopism), które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do głównych indeksów (SCIE, SSCI i AHCI). Włączenie czasopisma do ESCI zapewnia większą dostępność i uzyskanie szerszej cytwoalności i w rezultacie pełniejszą możliwość dalszej ewaluacji. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
III piętro, pok. 322 (dawny 316)
biblioteka tel.: (22) 65-72-738 
czytelnia tel.: (22) 65-72-953
e-mail: cin@inp.pan.pl