BIP - Organy i osoby

Dyrektor
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Zastępca Dyrektora
dr Wojciech Drobny

Pełnomocnik Dyrekcji INP PAN d/s kontaktów z mediami
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
tel. 605-834-833
e-mail: daga.wozniakowska@gmail.com

Sekretariat
mgr Dorota Popek
tel 22 826-75-71
fax 22 826-78-53
e-mail: inp@inp.pan.pl
pok. 220 (dawny 226)

Główny Księgowy
Grażyna Mormol
tel. 22 65-72-875
e-mail: g.mormol@inp.pan.pl

Skład Rady Naukowej – kadencja 2019-2022

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Andrzej Bierć

Zastępcy Przewodniczącego Rady
dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Sekretarz
dr Agnieszka Sołtys

Członkowie:

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN
prof. dr hab. Andrzej Bierć
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
prof. dr hab. Władysław Czapliński
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN
dr Wojciech Drobny
dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN
dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN
dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
prof. dr hab. Hubert Izdebski – członek korespondent PAN
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
prof. dr hab. Alina Jurcewicz,
dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
mgr Maciej Klonowski – przedstawiciel Doktorantów
prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
dr hab. Anna Kossowska
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN
prof. dr hab. Leszek Kubicki
dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN
prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
prof. dr hab. Ewa Łętowska – Członek Rzeczywisty PAN
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN
dr Joanna Mierzwińska-Lorencka
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
dr. hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
dr hab. Ewa Popławska, prof. INP PAN
prof. dr hab. Wojciech Radecki
dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN
prof. dr hab. Irena Rzeplińska
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP
dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
dr Agnieszka Sołtys
dr hab. Monika Stanny, prof. IRWIR PAN
prof. dr hab. Andrzej Szablewski
prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN
dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
prof. dr hab. Jerzy Wratny
dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN