BIP - Organy i osoby

Dyrektor
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Zastępca Dyrektora
dr Wojciech Drobny

Pełnomocnik Dyrekcji INP PAN d/s kontaktów z mediami
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
tel. 605-834-833
e-mail: daga.wozniakowska@gmail.com

Sekretariat
mgr Dorota Popek
tel 22 826-75-71
fax 22 826-78-53
e-mail: inp@inp.pan.pl
pok. 220 (dawny 226)

Główny Księgowy
Grażyna Mormol
tel. 22 65-72-875
e-mail: g.mormol@inp.pan.pl

Skład Rady Naukowej – kadencja 2015-2018

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Andrzej Bierć

Zastępcy Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. Alina Jurcewicz
prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Sekretarz
dr Mateusz Błachucki

Członkowie:

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN
prof. dr hab. Jan Barcz
prof. dr hab. Andrzej Bierć
dr Mateusz Błachucki
prof. dr hab. Władysław Czapliński
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN
dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN
dr Mateusz Grochowski
dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN
dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
dr hab. Alina Jurcewicz, prof. INP PAN
dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN
prof.dr hab. Bogudar Kordasiewicz
dr hab. Anna Kossowska
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN
prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
prof. dr hab. Leszek Kubicki
dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN
prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska – Członek Honorowy RN
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
prof. dr hab. Ewa Łętowska – Członek Rzeczywisty PAN
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
dr. hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
dr hab. Paweł Podrecki
prof. dr hab. Wojciech Radecki
dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN
mgr Kamil Rudol – reprezentant Samorządu Doktorantów
prof. dr hab. Irena Rzeplińska
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP
prof. dr hab. Jan Skupiński
prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński
dr Agnieszka Sołtys
prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN
dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
prof. dr hab. Jan Wawrzyniak – Członek Honorowy RN
prof. dr hab. Roman Wieruszewski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
prof. dr hab. Jerzy Wratny
prof. dr hab. Andrzej Wróbel
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik
dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN