Aktualności

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje pracownika administracyjno-biurowego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego w Pionie Administracyjnym. Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pracownik administracyjny

Biblioteka INP PAN nieczynna w dniach 11-14.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniach 11-14 grudnia Biblioteka będzie zamknięta ze względu na konieczność przeniesienia zbiorów bibliotecznych.

Prosimy o korzystanie z Biblioteki w innym terminie.

 

Wizyta studyjna dr Pauliny Starski z Instytutu Maxa Plancka w Instytucie Nauk Prawnych PAN

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN odbyła się wizyta studyjna dr. Pauliny Starski z Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu.

Podczas wizyty dr Paulina Starski spotkała się z dr Wojciechem Drobnym, Wicedyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN, odwiedziła bibliotekę INP PAN, jak również wzięła udział w seminarium naukowym pt. “Doktryna uwilling or unable a współczesny kształt prawa do samoobrony w prawie międzynarodowym publicznym”.

Gospodarzem wizyty ze strony INP PAN była dr Agata Kleczkowska.

Instytut Nauk Prawnych PAN gospodarzem wizyty Gości z Republiki Chińskiej

W dniach 1-6 grudnia 2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN był gospodarzem wizyty Gości z Republiki Chińskiej (Tajwanu) – Pana Profesora Chun-I Chena oraz Doktor Pei-Lun Tsai z National Chengchi University w Tajpej.

Wizyta miała miejsce w ramach współpracy bilateralnej między instytucjami. Koordynatorem wizyty ze strony Polskiej Akademii Nauk był prof. dr hab. Władysław Czapliński

Biblioteka INP PAN nieczynna w dniach 3-5.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniach 3-5 grudnia b.r. Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN będzie nieczynna (także dla pracowników naukowych).

Prosimy o korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w innym terminie.

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje pracownika administracyjno-biurowego do prowadzenia Sekretariatu Studiów Doktoranckich

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego do Sekretariatu Studiów Doktoranckich. Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pracownik administracyjny

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 11,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Reprezentacja w postepowaniu cywilnym osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnym, którym ustawa przyznała zdolność prawną lub sądową

Promotor: Prof. dr hab.  Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci: Prof. dr hab. Józef Frąckowiak Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Andrzej Jarocha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Zaręby

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Szymona Zaręby

Obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Promotor: prof. dr hab. Władysław Czapliński

Recenzenci: dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr, prof. dr hab. Janusz Symonides

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Oreckiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Oreckiego.

Obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 13,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Karol Weitz Uniwersytet Warszawski

Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska kierownikiem grantu NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piętnastej edycji swoich najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM. W tej edycji współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%. Tylko do konkursu OPUS złożonych zostało 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów. W Instytucie Nauk Prawnych PAN nowy grant, finansowany ze środków NCN, realizowała będzie dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. Tematem grantu jest Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego. Serdecznie gratulujemy!

 

 

PMI IMPACT project meeting in Warsaw

W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk realizowany jest projekt Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change finansowany przez PMI IMPACT, światową inicjatywę grantową Philip Morris International. Jest to projekt badawczy, który służy identyfikacji trendów i wymaganych modyfikacji w kontroli nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Unii Europejskiej (UE), biorąc pod uwagę szereg ostatnich zmian politycznych, prawnych i technologicznych. W dniach 29-30 października odbyło się spotkanie projektowe Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change, w którym wzięli udział eksperci z Litwy, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 


 

The project is funded under PMI IMPACT, a global grant initiative of Philip Morris International to support projects against illegal tobacco trade. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences) is fully independent in implementing the project and has editorial responsibility for all views and opinions expressed herein.

For more information about the initiative, please visit https://www.pmi-impact.com

W dniu 2.11.2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN nie pracuje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2.11.2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dr Ariadna Ochnio laureatką konkursu MINIATURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 4 listę rankingową konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe. Bardzo miło nam poinformować, że w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk realizowany będzie działanie: Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim w formie kwerendy, którego wykonawcą będzie dr Ariadna Ochnio. Serdecznie gratulujemy!

IV edycja studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” rozpoczęta

Instytut Nauk Prawnych PAN zainaugurował IV edycję studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”. Uroczysta inauguracja odbyła się 13 października br. Studia te organizowane są pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Inauguracja zgromadziła słuchaczy IV edycji studiów oraz najlepszych absolwentów poprzedniej edycji.

W trakcie inauguracji wystąpili prof. INP PAN dr hab. Celiny Nowak – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Edyta Bielak-Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Maciej Byczkowski – Prezes SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz dr Grzegorz Sibiga – Kierownik Studiów Podyplomowych. Wykład inauguracyjny pt. „Informacja jako prawnie chroniona wartość w obrocie gospodarczym” wygłosił prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii.

Inauguracji towarzyszyło wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów III edycji studiów podyplomowych.

Słuchaczom studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” dziękujemy za zaufanie i wybór naszych studiów i mamy nadzieję, że studia spełnią ich oczekiwania.

 

Biblioteka INP PAN nieczynna w dniach 15-16.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16.10.2018 r. Biblioteka INP PAN będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pracowniczki INP PAN ekspertkami Komisji Europejskiej! Gratulujemy!

Niezwykle miło nam poinformować, że pani dr Katarzyna Strąk i pani dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska zostały ekspertkami Komisji Europejskiej. Pani dr Katarzyna Strąk ocenia wnioski w programie Horyzont 2020 w obszarze “Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli“, a pani dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska ocenia wnioski w programie „Prawa, równość i obywatelstwo”. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Bobko

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Bobko

Obrona odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Kwalifikowane typy zabójstwa w prawie polskim

Promotor: Prof. dr hab. Jan Skupiński

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, Prof. dr hab. Ryszard Stefański

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Żurowskiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Żurowskiego.

Obrona odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 18,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej : Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów

Promotor: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Recenzenci: dr hab. Ewa Czech, prof. UwB, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW

Inauguracja IV edycji studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”

13 października br. odbędzie się uroczysta inauguracja IV edycji studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Wydarzenie otworzą wystąpienia prof. INP PAN dr hab. Celiny Nowak – Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Edyty Bielak-Jomaa – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Macieja Byczkowskiego – Prezesa SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz dra Grzegorza Sibigi – Kierownika Studiów Podyplomowych. Następnie wykład inauguracyjny pt. „Informacja jako prawnie chroniona wartość w obrocie gospodarczym” wygłosi prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii.

Uroczystości towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów III edycji studiów podyplomowych.

Wizytująca badaczka w INP PAN – dr Kateryna Krakhmalova

Miło nam poinformować, że w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Nauk Prawnych PAN przebywać będzie jako wizytująca badaczka dr Kateryna Krakhmalova z Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” z Ukrainy. Doktor Krakhmalova specjalizuje się w prawie międzynarodowym, migracjach oraz prawach człowieka i jest ekspertką w zakresie praw i sytuacji osób przemieszczonych wewnętrznie na Ukrainie. Podczas swojego pobytu w Polsce dr Krakhmalova będzie zajmowała się badaniem przestrzegania praw pracowniczych migrantów z Ukrainy zatrudnionych w naszym kraju i w tym zakresie współpracować będzie z pracownikami Zakładu Kryminologii INP PAN.

Pobyt dr Kateryny Krakhmalovej jest możliwy dzięki uprzejmości Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, organizującej konkursu stypendialny, którego zwyciężczynią została w tym roku dr Krakhmalova.