Aktualności

XXIV Festiwal Nauki 2020 w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych, tak jak w roku ubiegłym, uczestniczy w Festiwalu Nauki. W ramach jego 24 edycji dr Katarzyna Strąk z Zakładu Prawa Europejskiego wygłosiła w dniu 23 września 2020 r. wykład skierowany do uczniów starszych klas szkół średnich, zatytułowany “Swobody Rynku Wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez Państwa Członkowskie”, natomiast dr Agata Kleczkowska z Zakładu Prawa Międzynarodowego przygotowała wykład w formie nagrania, również skierowany do uczniów szkół średnich, zatytułowany “Wojna bez granic czy wojna w granicach prawa – o zakazie użycia siły w prawie międzynarodowym”. Nagranie jest dostępne pod linkiem. Zapraszamy do jego obejrzenia!

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wybranie naszych zajęć!

Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective, ed. Celina Nowak

Okładka Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN poświęcona tematyce zapobiegania nielegalnemu obrotowi wyrobów tytoniowych w dobie szybkich przemian społeczno-gospodarczych: „Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective” (Springer 2020). Monografia stanowi efekt realizacji projektu PMI Impact: Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change.

Dotychczas badania dotyczące nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi skupiały się w dużej mierze na kryminologicznych i interdyscyplinarnych aspektach zjawiska i jego regulacji. Punktem wyjścia do badań autorów publikacji było założenie, że na poziomie krajowym, choć nielegalny obrót tytoniem stanowi zarówno nieprawidłowość podatkową, jak i przestępstwo, to walka z nim jest prowadzona przede wszystkim poprzez egzekwowanie prawa karnego, a nie prawa podatkowego. Jednocześnie prawo karne jest środkiem ostatecznym dla egzekwowania przepisów prawa publicznego (administracyjnego i finansowego). Krajowe polityki kryminalne w zakresie nielegalnego handlu tytoniem są częścią szerszej polityki kontroli tytoniu, stanowiącej element wewnętrznej polityki karnej. Stwierdzenie to stanowi punkt wyjęcia dla autorów poszczególnych rozdziałów, w których szczegółowo przedstawiono krajowe badania prowadzone w odniesieniu do sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej: czterech państwach postkomunistycznych na wschodniej granicy UE (Litwa, Polska, Słowacja i Rumunia) i dwóch „starych” państw członkowskich (Niemcy, Włochy). Monografia zawiera systematyczną analizę polityk kryminalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wcześniej nie prezentowanych w tak obszerny sposób. Znajdujące się na pierwszej linii walki z nielegalnym handlem tytoniem w Unii Europejskiej: Litwa, Polska, Słowacja i Rumunia – to państwa o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych i społecznych, borykające się z postsowiecką spuścizną i mentalnością, często z brakiem odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich wobec obowiązku wdrożenia rygorystycznych przepisów UE, podczas gdy sąsiadujące z nimi kraje spoza UE prowadzą bardziej luźną politykę w zakresie obrotu wyrobami tytoniowymi.

Pogłębiona analiza polityki kryminalnych wspomnianych państw pozwoliła na przeprowadzenie badań komparatystycznych w zakresie nielegalnego handlu tytoniem oraz wysiłków na rzecz przeciwdziałania temu handlowi.

Autorzy monografii dokonali oceny egzekwowania środków prawa karnego w oparciu o kompleksową analizę danych kryminologicznych.

W badaniach uwzględniono istotne porozumienia i praktyki współpracy na poziomie ponadnarodowym i krajowym oraz instrumenty administracyjne przyjęte przez poszczególne państwa w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi tytoniem i jego eliminacji. Niewątpliwie prezentowane analizy są istotne dla kształtowania krajowych polityk kryminalnych i wypracowania najlepszych praktyk w walce z nielegalnym handlem tytoniem. Autorzy sformułowali także zalecenia dla krajowych organów ustawodawczych i organizacji międzynarodowych w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.

Monografia dostępna jest w modelu Open Access pod adresem: Zachęcamy do lektury.

Zaproszenie na cykl seminariów – „Lipiec z Europejskim programem w zakresie migracji”

Z uwagi na brak możliwości odbycia konferencji „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w Zakresie Migracji” w formie stacjonarnej w Warszawie zmieniamy formę wydarzenia na cykl seminariów online pt. „Lipiec z Europejskim programem w zakresie migracji. Odbędą się one w cztery kolejne środy: 8, 15, 22 i 29 lipca w godzinach od 10:00 do 12:00..


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach. Rejestracja na cykl seminariów odbywa się pod adresem.

Program konferencji.
Księga abstraktów

Przed każdym seminarium otrzymają Państwo drogą mailową link do spotkania realizowanego w aplikacji MSTeams. Informujemy, że dołączenie do spotkania nie wymaga uprzedniego zakładania konta w aplikacji ani innych działań. Wystarczy kliknąć w przesłany link i uruchomić spotkanie w przeglądarce internetowej (przy pomocy opcji: otwórz w tej przeglądarce).

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych proszę o kontakt pod adresem mailowym d.wzorek@inp.pan.pl.

W związku ze zmianą formuły konferencji udział w konferencji jest nieodpłatny. Opłaty konferencyjne wniesione do tej pory, zostały już zwrócone na konta. Serdecznie zachęcamy do udziału we wszystkich spotkaniach.

Praktyki studenckie w Zakładzie Kryminologii INP PAN

JEŻELI PRAKTYKI, TO TYLKO W ZAKŁADZIE KRYMINOLOGII INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN!!!!

Czy w Twojej głowie pojawiła się kiedyś myśl, że kryminologia to fascynujący przedmiot? Podobały Ci się techniki badań w kryminologii? Chcesz spróbować, jak to jest robić badania kryminologiczne?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ofertę praktyk. 😀

Kim jesteśmy? Zakład Kryminologii jest najstarszą jednostką badawczą Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone przez jego pracowników i pracowniczki badania empiryczne od zawsze mają charakter interdyscyplinarny, uwzględniają różne perspektywy: prawną, socjologiczną oraz psychologiczną. Kluczowe zagadnienia poruszane przez badaczy i badaczki na przestrzeni lat uwzględniały m.in.: diagnozy przestępczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych kategorii przestępstw i ich sprawców, przestępczość nieletnich, recydywę oraz kariery kryminalne, problematykę nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży czy przemocy domowej, przestępczość cudzoziemców czy seniorów, penitencjarystykę, przestępczość gospodarczą oraz zagadnienia związane z wpływem zmian społecznych i różnych form wykluczenia społecznego na przestępczość. W efekcie prowadzonych przez nas prac empirycznych powstało wiele cennych publikacji naukowych, które są źródłem danych wykorzystywanych do analiz porównawczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Więcej informacji o Zakładzie znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto odbyć praktyki u nas? Chcemy się dzielić z innymi osobami naszą pasją naukową, zarażać nią inne osoby i przekazywać nasze doświadczenia. Chcemy zatem zaoferować młodym, zdolnym i ambitnym studentom i studentkom skorzystanie z tego, do czego sami przez lata doszliśmy. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy Państwa do kontaktu z nami i przyłączenia się do kryminologicznej przygody badawczej. Czasem to praca żmudna (jak na przykład prowadzenie badań aktowych), ale zawsze jest interesująca i prowadzi do ciekawych obserwacji, odkryć, a w efekcie i analiz.

Proponujemy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w Zakładzie Kryminologii INP PAN, które potwierdzimy certyfikatami i które stanowią zaliczenie praktyk obowiązkowych dla studentów IPSiR UW. Osoby na praktykach będą zaangażowane m.in. w prowadzone obecnie badania aktowe nieletnich popełniających przestępstwa z użyciem przemocy oraz badania nad kryminalizacją zjawiska bezdomności.

Praktyki obejmują łącznie 60 godzin pracy w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień 2020 roku). Część pracy może być wykonana zdalnie, wiele zadań będzie jednak wymagało obecności w siedzibie Zakładu (w historycznym Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72) i pracy na miejscu (np. praca z aktami spraw sądowych). Szczegółowy plan pracy zostanie uzgodniony pomiędzy osobami przyjętymi na praktyki a kierownictwem Zakładu. Poszukujemy od dwóch do trzech osób.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o wysłanie krótkiego listu motywacyjnego (zawierającego informację o ocenach z egzaminu z podstaw kryminologii i z technik badań w kryminologii z II roku) na adres: witold.klaus@inp.pan.pl do 30 czerwca br.

W imieniu Zakładu Kryminologii INP PAN,

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
kierownik Zakładu Kryminologii INP PAN

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 24.06.2020 – „Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych


Mgr Agnieszki Barańskiej

obrona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 14,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów


Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

Recenzenci:
Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
Prof. dr hab. Mieczysław Goettel

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronieinppan.bip.gov.pl/ogloszenia

Dostęp testowy do EBSCO Legal Source

Od 15 czerwca 2020 r. pracownicy i doktoranci INP PAN mogą korzystać z miesięcznego dostępu testowego do kolekcji Ebsco Legal Source.

Kolekcja zawiera pełny tekst ponad 1,000 najbardziej znanych czasopism naukowych oraz szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich, dokumentów rządowych oraz ponad 400 przeglądów prawnych i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa.

Dostęp: w ramach bazy EBSCO.


Zobacz więcej informacji o bazach dostępnych w ramach subskrypcji INP PAN oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Specjalista do spraw finansowo-projektowych

Wymagane dokumenty: CV wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”.

Termin przesyłania dokumentów: 21 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Zadania na tym stanowisku to:

 • księgowanie dokumentów źródłowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień finansowych na bazie zaksięgowanych dokumentów,
 • segregacja i archiwizacja dokumentów,
 • sporządzanie zestawień kosztów w układzie miesięcznym i narastająco od początku roku obrotowego,
 • terminowe i prawidłowe naliczanie odpisu na ZFŚS na dany rok,
 • analiza i uzgadnianie prawidłowej ewidencji realizowanych projektów,
 • kontrola formalno-rachunkowa i dekretacja dokumentów kosztowych,
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
 • rzetelność, odpowiedzialność.
 • Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • przyjazne warunki i miłą atmosferę w pracy,
 • samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju. • RODO pracownik administracyjny

  Od 1 czerwca br. administracja wznawia pracę w siedzibie INP PAN

  Uprzejmie informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej decyzją Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, na mocy zarządzenia z dnia 27 maja 2020 r., od 1 czerwca br. do odwołania w godzinach od 10 do 16 pracownicy administracyjni będą świadczyć pracę w siedzibie INP PAN.

  Konkurs – Asystent Centrum Prawa Rodzinnego

  INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  MIASTO: Warszawa
  STANOWISKO: asystent w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN (z siedzibą w Poznaniu)
  DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo rodzinne, prawa dziecka
  DATA OGŁOSZENIA (AKTUALIZACJA): 18.06.2020 r.
  PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO: 10.07.2020 r.
  LINK DO STRONY: inp.pan.pl
  SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki prawne, prawo rodzinne, prawa dziecka
  NOWA DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 10.07.2020 r.


  Opis (tematyka, oczekiwania):

  1. asystent, specjalista w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka

  Wymagania:

  1. tytuł zawodowy magistra prawa – ukończenie studiów prawniczych z wynikiem co najmniej dobrym,
  2. zainteresowanie i doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka,
  3. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka,
  4. biegła znajomość języka angielskiego,
  5. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
  6. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu.

  Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa rodzinnego oraz praw dziecka, w tym publikacje naukowe,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  4. biegła znajomość drugiego języka obcego,

  Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa),
  3. CV wraz z listem motywacyjnym,
  4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej,
  5. dydaktycznej oraz organizacyjnej,
  6. praca magisterska w wersji elektronicznej,
  7. wykaz publikacji,
  8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
  10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
  11. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście, pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

  Instytut Nauk Prawnych PAN
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  Przedłużenie termin składania dokumentów upływa z dniem 10.07.2020 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2020 r.
  O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
  Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 1 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym, począwszy od 1 października 2020 r. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.
  Miejsce wykonywania pracy: Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN z siedzibą w Poznaniu (61-725), ul. Mielżyńskiego 27/29.

  Konkurs – Asystent Prawo Karne

  INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  MIASTO: Warszawa
  STANOWISKO: asystent w Zakładzie Prawa Karnego INP PAN
  DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo karne
  DATA OGŁOSZENIA: 27.05.2020 r.
  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.06.2020 r.
  LINK DO STRONY: inp.pan.pl
  SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki prawne, prawo karne
  DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 19.06.2020 r.


  Opis (tematyka, oczekiwania):

  1. asystent, specjalista w zakresie prawa karnego

  Wymagania:

  1. tytuł zawodowy magistra prawa – ukończenie studiów prawniczych z wynikiem co najmniej dobrym,
  2. zainteresowanie i doświadczenie w zakresie prawa karnego (porównawczego, europejskiego, gospodarczego),
  3. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa karnego,
  4. biegła znajomość języka angielskiego,
  5. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
  6. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu.

  Mile widziane:

  1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa karnego, w tym publikacje naukowe,
  2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  3. doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  4. biegła znajomość drugiego języka obcego,

  Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa),
  3. CV wraz z listem motywacyjnym,
  4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej dydaktycznej oraz organizacyjnej,
  5. praca magisterska w wersji elektronicznej,
  6. wykaz publikacji,
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
  9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
  10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście, pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

  Instytut Nauk Prawnych PAN
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.06.2020 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.06.2020 r.
  O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
  Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.

  Konsument a sztuczna inteligencja: grant dla Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Języka Polskiego PAN (prof. Hans-Wolfgang Micklitz i dr Mateusz Grochowski)

  Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki przyznało grant (w konkursie OPUS 18) na projekt badawczy poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako instrumentu ochrony konsumenta. Będzie on realizowany przez konsorcjum utworzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Instytut Języka Polskiego PAN. Projekt będzie skupiał się przede wszystkim na zagadnieniach możliwości zautomatyzowanej oceny językowej i formalnej przejrzystości (transparentności) umów konsumenckich, podejmując próbę skonstruowania precyzyjnych narzędzi badawczych w tym zakresie oraz bardziej szczegółowej analizy prawnych i lingwistycznych aspektów transparentności w obrocie konsumenckim. Projekt jest kierowany przez prof. Hansa-Wolfganga Micklitza, a koordynatorem jego części prawnej w INP PAN będzie koordynowana przez dr. Mateusza Grochowskiego).

  INP PAN otrzymał łącznie 1,233,750‬ na granty badawcze z NCN

  Pracownicy INP PAN zwyciężyli w trzech konkursach na projekty badawcze, wśród nich:


  OPUS


  Wzmacnianie pozycji obywateli przez kontrolę reguł świadczenia usług online: zautomatyzowana ocena transparentności przez wyjaśnialną sztuczną inteligencję. prof. dr hab. Hans Wolfgang Micklitz – konsorcjum z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; 797 777 zł

  SONATA


  Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw. dr Grażyna Baranowska 170 280 zł

  PRELUDIUM


  Ściganie bojowników ISIS za zbrodnie międzynarodowe popełnione w Syrii i Iraku przed międzynarodowym karnym wymiarem sprawiedliwości. mgr Agata Helena
  Winkiel-Skóra
  161 195 zł

  Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne. mgr Joanna Alicja Florecka 104 498 zł

  The second international competition for young criminologists

  The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce the second international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

  The competition is open to all young researchers from Central and Eastern Europe who deal with scientific research in the area of criminology or criminal policy. The winning papers will be published in the Archives of Criminology with open access and the authors of the three best articles will receive cash prizes.

  Papers submitted to the competition should be written in English, not exceed 6,500 words (including the references and the footnotes), must be submitted no later than midnight on 31 August 2020 via the official form on this webpage.

  Authors can additionally submit an abstract proposal (150-300 words) through the online form only online form, by 30 June 2020.

  The authors of the best articles will receive cash prizes: 1st prize – €1,100; 2nd prize – €700; and 3rd prize – €300.


  All submissions will be evaluated by the international jury panel (the Evaluation Committee). The jury consists of esteemed academics: Irena Rzeplińska (chairperson of the jury; chairwomen of the Editorial Committee of the Archives of Criminology), Beata Gruszczyńska (University of Warsaw), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, editor-in-chief of the Archives of Criminology), Krzysztof Krajewski (Jagiellonian University in Cracow), Helmut Kury (University of Freiburg), John Pratt (Victoria University of Wellington), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention), Aleš Završnik (University of Ljubljana).

  During evaluation members of the jury will be taking into account: the impact of the paper on the development of criminology, the methodology of the research conducted, the novelty of the research topic, the quality and clarity of the scientific argument and the demonstrated knowledge of the subject literature.

  All details about the competition can be found in the Rules available here.

  Any questions or queries should be send to the secretary of the competition: Dr Justyna Włodarczyk-Madejska.

  Seria „Frontier Research” dostępna w OA w e-Bibliotece Prawniczej

  Zachęcamy do zapoznania się z serią „Frontier Research” dostępną w e-Bibliotece Prawniczej.

  Grafika # zostań w domu

  „Rozprawy Prawnicze. Seria Monograficzna INP PAN” w maju dostępna online bez ograniczeń

  W trudnym czasie trwającego zagrożenia epidemicznego Instytut Nauk Prawnych PAN wspiera naukowców, studentów oraz wszystkich zaingerowanych tematyką prawną, udostępniając w maju w e-Bibliotece Prawniczej bez żadnych ograniczeń tj. (konieczność rejestracji) najnowsze publikacje z serii „Rozprawy Prawnicze”.

  Publikacje wydawane w serii „Rozprawy Prawnicze” zawierająca kompleksowe omówienie zagadnień z wybranych dziedzin prawa, stanowiące efekt badań naukowych realizowanych przez pracowników i współpracowników INP PAN.


  W tworzenie „Rozpraw Prawniczych” zaangażowani są specjaliści z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu ten systematycznie uzupełniany zbiór opracowań stworzy bazę wiedzy prezentującą szeroką tematykę aktualnych zagadnień. Redaktorem naczelnym serii jest dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN, a nad poziomem prac czuwają członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa i recenzenci.

  Dotychczas serii ukazały się następujące publikacje:

  Wkrótce ukaże się także publikacja dr Michała Jana Filipka „Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym”

  W bieżącym roku Instytut Nauk Prawnych zainaugurował trzy kolejne serie wydawnicze wydawane w modelu Open Access bez embarga czasowego: „Reports”, „Working Papers” i „Frontier Research”. Publikacje wydane w serii publikowane są w e-Bibliotece Prawniczej.


  Udostępnienie publikacji z serii „Rozprawy Prawnicze” przed upływem embarga wydawniczego jest wynikiem zgodnej odpowiedzi Dyrekcji i autorów na nadsyłane prośby użytkowników o udostepnienie monografii w związku z utrudnionym dostępem do zbiorów bibliotecznych.

  Zachęcamy do lektury!

  grafika #zostań w domu

  Prawnicze seminaria doktorskie w INP PAN na rok akademicki 2020/21

  Instytut Nauk Prawnych PAN wspiera osoby zainteresowane ubieganiem się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

  Doktorskie Seminaria Prawnicze umożliwiają przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach konsultacji z opiekunami naukowymi. Uczestnicy biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.

  Ze względu na duże zainteresowanie prestiżową ofertą kształcenia i dostępem do bazy naukowo-dydaktycznej, mimo trwającego stanu epidemiologicznego, planowane jest już wkrótce otwarcie rekrutacji.

  O zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie rozmowa z wybranym opiekunem naukowym na temat zamierzeń i zainteresowań badawczych kandydata. Przeprowadzenie rozmów (w trybie online lub bezpośrednio) planowane jest we wrześniu 2020 r.

  Szczegółowe informacje zostaną podane niebawem.

  Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Instytutu.


  Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN od ubiegłego roku w ramach przygotowania uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

  Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), a także innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez uczestników publikacji naukowych, a także w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN, przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie.

  RESULTS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG CRIMINOLOGISTS

  The editorial board of Archives of Criminology is pleased to announce that the first international competition for outstanding academic articles in the field of criminology by young criminologists has just ended.

  The jury decided to grant only the second prize in the competition.

  The winning paper, entitled It is not worth it, and it‘s just a bike“ – Reporting property crimes in Southeastern European Countries, was written by Valentina Pavlović Vinogradac from the Business Security Academy in Zagreb, Croatia.

  The paper will be published in Archives of Criminology (No. 2/2020) with open access.

  Papers submitted to the competition were evaluated by an international jury composed of Irena Rzeplińska (chairperson), Beata Gruszczyńska (University of Warsaw), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Institute of Law Studies PAS), Krzysztof Krajewski (Jagiellonian University in Krakow), Helmut Kury (University of Freiburg), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention), Andromachi Tseloni (Nottingham Trent University), and Aleš Završnik (University of Ljubljana).

  Congratulations to the author!

  The second edition of the competition will be announced soon.

  „Archiwum Kryminologii” – zobacz online first

  Już teraz możecie Państwo zapoznać się z pierwszymi artykułami przyjętymi do publikacji w „Archiwum Kryminologii” w anglojęzycznym numerze tematycznym Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries 30 years after socio-political transformation, przygotowywanym pod redakcją czterech wybitnych kryminologów z Europy Środkowej (wszyscy byli prezesi European Society of Criminology pochodzący z tego region): prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. Miklós Lévay (Eötvös Loránd University), prof. Gorazd Meško (University of Maribor) oraz prof. Vesna Nikolić-Ristanović (University of Belgrade).

  Już teraz na stronie internetowej „Archiwum Kryminologii” w zakładce Online First znajdziecie Państwo artykuły:

  • Yakov Gilinskiy (St Petersburg’s Juridical Institute, University of the General Prosecutor’s Office of Russia), Criminology and the criminal justice system in the Russian Federation after socio-political transformation;
  • Gabriel Oancea (Romanian Academy), Mihai Ioan Micle, The emergence of community control sanctions in the Romanian sanctioning system;
  • Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski), Transition in offences of not paying maintenance in Poland;
  • an Váně, Lukáš Dirga (University of West Bohemia  Czechia), The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism.

  a także artykuły do kolejnego numeru półrocznika.

  Zachęcamy to niezwykle interesującej lektury. Przejdź do czytania.

  grafika #zostań w domu

  Przełożenie terminu konferencji „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji”

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że planowana na 13 maja br. konferencja „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji” zostaje przełożona na 8 lipca 2020 roku. Bardzo liczymy na to, że w tym terminie uda się nam spotkać osobiście. Gdyby z powodu dalszych ograniczeń w komunikacji było to niemożliwe, będziemy starali się znaleźć dogodny termin jesienny na organizację naszego spotkania.


  Jeżeli ktoś z Państwa wie, że w nowym, przełożonym terminie nie może uczestniczyć w konferencji, a uiścił już opłatę konferencyjną, prosimy o przekazanie takiej informacji na adres d.wzorek@inp.pan.pl w terminie do 15 czerwca. Po tym terminie dokonamy zwrotu opłat.

  Wszystkie osoby, które dotychczas nie uiściły opłaty konferencyjnej, informujemy, że termin dokonywania opłat za uczestnictwo zostaje przesunięty na 15 czerwca.


  Rejestracja uczestników biernych odbywać się będzie do 15 czerwca, zarejestruj się.

  W razie jakichkolwiek pytań, informacji udziela sekretarz konferencji
  Dominik Wzorek (d.wzorek@inp.pan.pl)

  Serdecznie pozdrawiamy

  Komitet Organizacyjny

  Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Criminal Justice in an Age of Populism”

  The special issue is edited by two distinguished guest editors – Prof. John Pratt (Victoria University of Wellington, New Zealand) and Dr Magdalena Grzyb (Jagiellonian University, Poland).


  The aim of the special issue is to examine the rise of populism in the 21st century, the variations it takes and its implications for criminal justice and penal policy in modern society. It will address matters such as:

  • defences against populism;
  • the circumstances under which populism may take positive and productive forms;
  • the attempts of would-be autocrats to usurp and extend special powers in place to control Covid 19;
  • the implications of the rise of populism for the way in which issues of rights and the rule of law are now understood.

  There will be two steps of selection of papers to this issue. We invite expressions of interest (abstracts between 150 and 300 words) that should be submitted by 30 August 2020 through the online form. Selected authors will be invited to submit a paper by the end of March 2021 at the latest (using the journal’s on-line platform). All papers will be reviewed according to the journal’s policy and only papers with two positive reviews will be published in the journal.

  All papers should be prepared and submitted in English.

  More information you could find in the attached document.

  AK special issue