Aktualności

Konsument a sztuczna inteligencja: grant dla Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Języka Polskiego PAN (prof. Hans-Wolfgang Micklitz i dr Mateusz Grochowski)

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki przyznało grant (w konkursie OPUS 18) na projekt badawczy poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako instrumentu ochrony konsumenta. Będzie on realizowany przez konsorcjum utworzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Instytut Języka Polskiego PAN. Projekt będzie skupiał się przede wszystkim na zagadnieniach możliwości zautomatyzowanej oceny językowej i formalnej przejrzystości (transparentności) umów konsumenckich, podejmując próbę skonstruowania precyzyjnych narzędzi badawczych w tym zakresie oraz bardziej szczegółowej analizy prawnych i lingwistycznych aspektów transparentności w obrocie konsumenckim. Projekt jest kierowany przez prof. Hansa-Wolfganga Micklitza, a koordynatorem jego części prawnej w INP PAN będzie koordynowana przez dr. Mateusza Grochowskiego).

INP PAN otrzymał łącznie 1,233,750‬ na granty badawcze z NCN

Pracownicy INP PAN zwyciężyli w trzech konkursach na projekty badawcze, wśród nich:


OPUS


Wzmacnianie pozycji obywateli przez kontrolę reguł świadczenia usług online: zautomatyzowana ocena transparentności przez wyjaśnialną sztuczną inteligencję. prof. dr hab. Hans Wolfgang Micklitz – konsorcjum z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; 797 777 zł

SONATA


Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw. dr Grażyna Baranowska 170 280 zł

PRELUDIUM


Ściganie bojowników ISIS za zbrodnie międzynarodowe popełnione w Syrii i Iraku przed międzynarodowym karnym wymiarem sprawiedliwości. mgr Agata Helena
Winkiel-Skóra
161 195 zł

Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne. mgr Joanna Alicja Florecka 104 498 zł

The second international competition for young criminologists

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce the second international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

The competition is open to all young researchers from Central and Eastern Europe who deal with scientific research in the area of criminology or criminal policy. The winning papers will be published in the Archives of Criminology with open access and the authors of the three best articles will receive cash prizes.

Papers submitted to the competition should be written in English, not exceed 6,500 words (including the references and the footnotes), must be submitted no later than midnight on 31 August 2020 via the official form on this webpage.

Authors can additionally submit an abstract proposal (150-300 words) through the online form only online form, by 30 June 2020.

The authors of the best articles will receive cash prizes: 1st prize – €1,100; 2nd prize – €700; and 3rd prize – €300.


All submissions will be evaluated by the international jury panel (the Evaluation Committee). The jury consists of esteemed academics: Irena Rzeplińska (chairperson of the jury; chairwomen of the Editorial Committee of the Archives of Criminology), Beata Gruszczyńska (University of Warsaw), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, editor-in-chief of the Archives of Criminology), Krzysztof Krajewski (Jagiellonian University in Cracow), Helmut Kury (University of Freiburg), John Pratt (Victoria University of Wellington), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention), Aleš Završnik (University of Ljubljana).

During evaluation members of the jury will be taking into account: the impact of the paper on the development of criminology, the methodology of the research conducted, the novelty of the research topic, the quality and clarity of the scientific argument and the demonstrated knowledge of the subject literature.

All details about the competition can be found in the Rules available here.

Any questions or queries should be send to the secretary of the competition: Dr Justyna Włodarczyk-Madejska.

Seria „Frontier Research” dostępna w OA w e-Bibliotece Prawniczej

Zachęcamy do zapoznania się z serią „Frontier Research” dostępną w e-Bibliotece Prawniczej.

Grafika # zostań w domu

„Rozprawy Prawnicze. Seria Monograficzna INP PAN” w maju dostępna online bez ograniczeń

W trudnym czasie trwającego zagrożenia epidemicznego Instytut Nauk Prawnych PAN wspiera naukowców, studentów oraz wszystkich zaingerowanych tematyką prawną, udostępniając w maju w e-Bibliotece Prawniczej bez żadnych ograniczeń tj. (konieczność rejestracji) najnowsze publikacje z serii „Rozprawy Prawnicze”.

Publikacje wydawane w serii „Rozprawy Prawnicze” zawierająca kompleksowe omówienie zagadnień z wybranych dziedzin prawa, stanowiące efekt badań naukowych realizowanych przez pracowników i współpracowników INP PAN.


W tworzenie „Rozpraw Prawniczych” zaangażowani są specjaliści z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu ten systematycznie uzupełniany zbiór opracowań stworzy bazę wiedzy prezentującą szeroką tematykę aktualnych zagadnień. Redaktorem naczelnym serii jest dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN, a nad poziomem prac czuwają członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa i recenzenci.

Dotychczas serii ukazały się następujące publikacje:

Wkrótce ukaże się także publikacja dr Michała Jana Filipka „Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym”

W bieżącym roku Instytut Nauk Prawnych zainaugurował trzy kolejne serie wydawnicze wydawane w modelu Open Access bez embarga czasowego: „Reports”, „Working Papers” i „Frontier Research”. Publikacje wydane w serii publikowane są w e-Bibliotece Prawniczej.


Udostępnienie publikacji z serii „Rozprawy Prawnicze” przed upływem embarga wydawniczego jest wynikiem zgodnej odpowiedzi Dyrekcji i autorów na nadsyłane prośby użytkowników o udostepnienie monografii w związku z utrudnionym dostępem do zbiorów bibliotecznych.

Zachęcamy do lektury!

grafika #zostań w domu

Prawnicze seminaria doktorskie w INP PAN na rok akademicki 2020/21

Instytut Nauk Prawnych PAN wspiera osoby zainteresowane ubieganiem się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Doktorskie Seminaria Prawnicze umożliwiają przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach konsultacji z opiekunami naukowymi. Uczestnicy biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.

Ze względu na duże zainteresowanie prestiżową ofertą kształcenia i dostępem do bazy naukowo-dydaktycznej, mimo trwającego stanu epidemiologicznego, planowane jest już wkrótce otwarcie rekrutacji.

O zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie rozmowa z wybranym opiekunem naukowym na temat zamierzeń i zainteresowań badawczych kandydata. Przeprowadzenie rozmów (w trybie online lub bezpośrednio) planowane jest we wrześniu 2020 r.

Szczegółowe informacje zostaną podane niebawem.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Instytutu.


Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN od ubiegłego roku w ramach przygotowania uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), a także innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez uczestników publikacji naukowych, a także w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN, przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie.

RESULTS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG CRIMINOLOGISTS

The editorial board of Archives of Criminology is pleased to announce that the first international competition for outstanding academic articles in the field of criminology by young criminologists has just ended.

The jury decided to grant only the second prize in the competition.

The winning paper, entitled It is not worth it, and it‘s just a bike“ – Reporting property crimes in Southeastern European Countries, was written by Valentina Pavlović Vinogradac from the Business Security Academy in Zagreb, Croatia.

The paper will be published in Archives of Criminology (No. 2/2020) with open access.

Papers submitted to the competition were evaluated by an international jury composed of Irena Rzeplińska (chairperson), Beata Gruszczyńska (University of Warsaw), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Institute of Law Studies PAS), Krzysztof Krajewski (Jagiellonian University in Krakow), Helmut Kury (University of Freiburg), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention), Andromachi Tseloni (Nottingham Trent University), and Aleš Završnik (University of Ljubljana).

Congratulations to the author!

The second edition of the competition will be announced soon.

„Archiwum Kryminologii” – zobacz online first

Już teraz możecie Państwo zapoznać się z pierwszymi artykułami przyjętymi do publikacji w „Archiwum Kryminologii” w anglojęzycznym numerze tematycznym Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries 30 years after socio-political transformation, przygotowywanym pod redakcją czterech wybitnych kryminologów z Europy Środkowej (wszyscy byli prezesi European Society of Criminology pochodzący z tego region): prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. Miklós Lévay (Eötvös Loránd University), prof. Gorazd Meško (University of Maribor) oraz prof. Vesna Nikolić-Ristanović (University of Belgrade).

Już teraz na stronie internetowej „Archiwum Kryminologii” w zakładce Online First znajdziecie Państwo artykuły:

 • Yakov Gilinskiy (St Petersburg’s Juridical Institute, University of the General Prosecutor’s Office of Russia), Criminology and the criminal justice system in the Russian Federation after socio-political transformation;
 • Gabriel Oancea (Romanian Academy), Mihai Ioan Micle, The emergence of community control sanctions in the Romanian sanctioning system;
 • Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski), Transition in offences of not paying maintenance in Poland;
 • an Váně, Lukáš Dirga (University of West Bohemia  Czechia), The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism.

a także artykuły do kolejnego numeru półrocznika.

Zachęcamy to niezwykle interesującej lektury. Przejdź do czytania.

grafika #zostań w domu

Przełożenie terminu konferencji „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że planowana na 13 maja br. konferencja „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji” zostaje przełożona na 8 lipca 2020 roku. Bardzo liczymy na to, że w tym terminie uda się nam spotkać osobiście. Gdyby z powodu dalszych ograniczeń w komunikacji było to niemożliwe, będziemy starali się znaleźć dogodny termin jesienny na organizację naszego spotkania.


Jeżeli ktoś z Państwa wie, że w nowym, przełożonym terminie nie może uczestniczyć w konferencji, a uiścił już opłatę konferencyjną, prosimy o przekazanie takiej informacji na adres d.wzorek@inp.pan.pl w terminie do 15 czerwca. Po tym terminie dokonamy zwrotu opłat.

Wszystkie osoby, które dotychczas nie uiściły opłaty konferencyjnej, informujemy, że termin dokonywania opłat za uczestnictwo zostaje przesunięty na 15 czerwca.


Rejestracja uczestników biernych odbywać się będzie do 15 czerwca, zarejestruj się.

W razie jakichkolwiek pytań, informacji udziela sekretarz konferencji
Dominik Wzorek (d.wzorek@inp.pan.pl)

Serdecznie pozdrawiamy

Komitet Organizacyjny

Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Criminal Justice in an Age of Populism”

The special issue is edited by two distinguished guest editors – Prof. John Pratt (Victoria University of Wellington, New Zealand) and Dr Magdalena Grzyb (Jagiellonian University, Poland).


The aim of the special issue is to examine the rise of populism in the 21st century, the variations it takes and its implications for criminal justice and penal policy in modern society. It will address matters such as:

 • defences against populism;
 • the circumstances under which populism may take positive and productive forms;
 • the attempts of would-be autocrats to usurp and extend special powers in place to control Covid 19;
 • the implications of the rise of populism for the way in which issues of rights and the rule of law are now understood.

There will be two steps of selection of papers to this issue. We invite expressions of interest (abstracts between 150 and 300 words) that should be submitted by 30 August 2020 through the online form. Selected authors will be invited to submit a paper by the end of March 2021 at the latest (using the journal’s on-line platform). All papers will be reviewed according to the journal’s policy and only papers with two positive reviews will be published in the journal.

All papers should be prepared and submitted in English.

More information you could find in the attached document.

Nowy numer „Biuletynu Kryminologicznego”

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława”, wydany w nowej odsłonie, pod zmienionym tytułem: „Biuletyn Kryminologiczny”.

Pomimo zmiany tytułu i szaty graficznej jest to w dalszym ciągu to samo pismo wydawane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, obecnie pod redakcją naukową prof. dr hab. Beaty Gruszczyńskiej. Instytut Nauk Prawnych PAN wsparł wysiłki redakcji czasopisma w zwiększeniu dostępności periodyku i popularyzacji publikowanych w nim artykułów. Będziemy we współpracy dążyć do tego, by „Biuletyn Kryminologiczny” stał się bardziej rozpoznawalny wśród naukowców w kraju i za granicą przy zachowaniu dotychczasowego profilu publikowanych prac.

Liczymy, że w nowym składzie redakcji, z nowym wydawcą, w nowej szacie graficznej i z nowym tytułem „Biuletyn Kryminologiczny” stanie się platformą publikacyjną dla wszystkich, zarówno dla młodych naukowców, jak i dla autorów, którzy mają już uznany dorobek naukowy.

Tymczasem zapraszamy do lektury w e-Bibliotece Prawniczej.

grafika #zostań w domu

Życzenia wielkanocne

Grant dla dr. Mateusza Grochowskiego: Platformy online i personalizacja cen (INP PAN i Katholieke Universiteit Leuven)

Platformy online i personalizacja cen: Projekt badawczy INP PAN i Katholieke Universiteit Leuven:

Miło nam poinformować, że Instytut Nauk Prawnych PAN, wspólnie z Katholieke Universiteit Leuven otrzymał grant na realizację projektu „Towards the Regulation of Digital Platforms in the EU: Relational Weakness and Price Personalization”, przyznany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Badania, prowadzone wspólnie przez zespoły w Polsce i w Belgii, będą poświęcone prawnym i ekonomicznym zagadnieniom praktyk platform online wobec klientów. Skupią się one przede wszystkim na stosowaniu algorytmów profilujących, personalizacji cen i ochronie prywatności konsumenta. Kierownikiem polskiej części projektu jest dr Mateusz Grochowski, LL.M., adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Informacja w sprawie zmiany trybu pracy INP PAN

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN wydał zarządzenie wprowadzające do odwołania tryb pracy zdalnej. W tym czasie zaleca się kontakt mailowy z pracownikami. Na wypadek wyjątkowo ważnych spraw, których załatwienie będzie wymagało kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego, zostały wyznaczone dyżury pracowników administracyjnych w siedzibie INP PAN:

 • Pion Administracyjny (Sekretariat INP PAN): każda środa w godz. 10-12;
 • Pion Finansowo-Księgowy: każdy czwartek w godz. 10-12;
 • Pion Projektowy: każdy piątek w godz. 10-12.

Informacja w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie Zarządzenia Dyrektora INP PAN odwołuje się do 27 marca 2020 r. zaplanowane wydarzenia o charakterze otwartym, tj.: konferencje, seminaria, wykłady i inne spotkania tego typu organizowane przez Instytut, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie INP PAN, a także zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i doktoranckich (seminaria z doktorantami, w miary możliwości, będą prowadzone w trybie zdalnym).

Do odwołania zamyka się dla czytelników Bibliotekę Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Wobec zaleceń epidemiologicznych opublikowanych na stronie Biblioteki Narodowej, w okresie zamknięcia Biblioteki nie będą realizowane zamówienia biblioteczne ze zbiorów INP PAN, przyjmowane zwroty oraz realizowane zamówienia na zakup materiałów bibliotecznych.

Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”

The special issue is edited by three distinguished guest editors – Prof. Zbigniew Lasocik (University of Warsaw, Poland), Prof. John Winterdyk (Mount Royal University, Canada) and Marcel Van der Watt, Ph.D., (University of South Africa, South Africa).


We would like to invite authors whose research focuses on new developments in forced labour when it comes to issues including, but not limited to:

 • national definitions, if any,
 • penalisation of forced labour at the local level,
 • utilisation of traditional methods of exploitation,
 • new or mutating forms of exploitation and mechanisms to create dependency,
 • legal and non-legal instruments imposed by the state to prevent forced labour,
 • involvement of business in countering this phenomenon in its dealings,
 • ideas and strategies to effectively combat forced labour,
 • new programs and initiatives to better assist victims of labour exploitation,
 • new methods and instruments to educate young people on forced labour.

There will be two steps of selection of papers to this issue. We invite expressions of interest (abstracts between 150 and 300 words) that should be submitted by 15 April 2020 through the online form. Selected authors will be invited to submit a paper by the end of August 2020 at the latest (using the journal’s on-line platform). All papers will be reviewed according to the journal’s policy and only papers with two positive reviews will be published in the journal.

Abstracts and papers should be submitted in English.

More information you could find in the attached document.

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Profesora Andrzeja Wasilkowskiego

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku, wyłoniła kandydaturę Pani dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.


W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2020 roku powołał dr hab. Celinę Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawców do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.


Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Data złożenia oferty: 11.02.2020 r.

Data ważności ogłoszenia: 23.02.2020 r.

Oferowane stanowisko: wykonawca w projekcie naukowym „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Zakres obowiązków:

Do zadań osób zatrudnionych w ramach projektu będzie należało, w szczególności:

 • opracowanie informacji o polskim porządku prawnym w zakresie objętym badaniami – zwłaszcza analiza orzecznictwa sądów;
 • udział w przygotowaniu materiałów i opracowań poświęconych prawu polskiemu;
 • współpraca przy organizacji konferencji i spotkań w ramach projektu.

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

 • ukończone magisterskie studia prawnicze;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagania uzupełniające:

W postępowaniu rekrutacyjnym będą preferowani kandydaci spełniający przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie prawa Unii Europejskiej – w szczególności ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego;
 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub sądowego stosowania prawa;
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • udokumentowane doświadczenie organizacyjne.

Forma zatrudnienia:

 • umowa cywilnoprawna.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae – wymieniające, w szczególności, dotychczasową działalność i osiągnięcia naukowe oraz aktywność organizacyjną;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lutego 2020 r.

Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu FRICoRe w Instytucie Nauk Prawnych PAN, dr. Mateusza Grochowskiego: mateusz.grochowski@inp.pan.pl

W ramach procedury rekrutacyjnej skontaktujemy się z wybranymi osobami, które nadeślą zgłoszenia w konkursie.

Konkurs – profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo administracyjne
DATA OGŁOSZENIA: 10.02.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2020 r.
LINK DO STRONY: inp.pan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki prawne, prawo administracyjne
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 23.02.2020 r.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. znaczące osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa administracyjnego,
 3. działalność badawcza – znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 4. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa administracyjnego, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 5. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 6. biegła znajomość języka angielskiego,
 7. osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność aktywnego włączenia się w działalność organizacyjną w Instytucie,
 8. doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 9. osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej oraz zdolność aktywnego włączenia się w działalność edukacyjną w Instytucie,
 10. dodatkowym atutem będzie:
  • biegła znajomość drugiego języka obcego,
  • przynależność do towarzystw i organizacji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz pełnione funkcje.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. wykaz projektów badawczych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcję kierownika projektu lub wykonawcy,
 7. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił lub pełni funkcję promotora,
 8. wykaz recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych,
 9. wykaz recenzji dla potrzeb Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 10. wykaz recenzji prac dla zagranicznych ośrodków naukowych,
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 13. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 14. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.02.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2020 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.