Aktualności

Redaktor Polskiej Bibliografii Prawniczej w INP PAN


ILOŚĆ MIEJSC: 6


Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. asystent/ka, specjalista/ka w zakresie międzynarodowych praw człowieka

Wymagania:

 1. wykształcenie z dziedzin naukowych tj. prawo / administracja / kryminologia / resocjalizacja – bądź w trakcie studiów;
 2. dyspozycyjność min. 25 godz. tygodniowo;
 3. znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
 4. znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 5. umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
 6. skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań;
 7. gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 8. podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 9. zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość;
 10. wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowym atutem będzie:

 1. umiejętność szybkiego czytania;
 2. znajomość baz danych oraz ukończenie technikum informatycznego;
 3. znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 4. znajomość standardów i norm bibliograficznych;

Obowiązki:

 1. indeksowanie czasopism i publikacji zbiorowych, monografii w z zakresu prawa oraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej;
 2. realizacja kwerend zewnętrznych w bibliotekach warszawskich;

Oferujemy:

 1. pracę w młodym i dynamicznym zespole;
 2. umowę zlecenie/o pracę z możliwością uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy;
 3. elastyczne godziny pracy;
 4. możliwości pracy zdalnej w dalszej perspektywie pracy;
 5. szkolenia oraz możliwość rozwoju osobistego;
 6. miejsce pracy w ścisłym centrum Warszawy – dobrze skomunikowane z II linią metra oraz przystankiem autobusowym;

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres rekrutacja@inp.pan.pl do 31 grudnia 2019 r., w tytule maila wpisując nazwę oferowanego stanowiska.

Wybory członków Komitetów Naukowych PAN – ponowne uruchomienie systemu wyborczego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wiadomości zamieszczonej 19 listopada 2019 r. ws. wyborów członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 uprzejmie informujemy, że dzisiaj na stronie internetowej wyborykomitety.pan.pl ponownie został otwarty system umożliwiający zarejestrowanie się osobom uprawnionym do głosowania i będzie on dostępny do 6 grudnia br. Osoby, które popełniły błędy przy rejestracji, np. w danych osobowych, nr. ORCID lub błędnie wybrały komitet albo opcję „głosuję” – „kandyduję, mają możliwość w tym czasie poprawić je. W dniu rozpoczęcia głosowania, tj. 16 grudnia, wszyscy prawidłowo zarejestrowani wyborcy otrzymają drogą elektroniczną przypomnienie o głosowaniu.


Pytania dot. instrukcji wyborczej proszę kierować do Pani Magdaleny Stępień (tel.: (22) 182-60-05) z sekretariatu Pana Profesora Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tych wyborach!

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Jura

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Tomasza Jura

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 15,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Prokurator w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe organy postępowania przygotowawczego


Promotor:
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Ryszard Stefański
dr hab. Tomasz Oczkowski

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Currit

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Currit

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Wybrane przestępstwa przeciwko wierzycielom w teorii i praktyce


Promotor:
dr hab. Jolanta Jakubowska – Hara, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Hoc
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Romanowskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Romanowskiej

obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Charakter prawny timesharing′u


Promotor:
Prof. dr hab. Andrzej Bierć
Recenzenci:
dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

Wybory członków Komitetów Naukowych PAN

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy kończą się kadencje wszystkich Komitetów Naukowych PAN, Kierownictwo PAN zdecydowało o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na kadencję 2020-2023. W tym celu Zespół Teleinformatyki PAN stworzył elektroniczny system wyborczy, który zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów i należytą ochronę danych osobowych. Jednak aby skorzystać z tego systemu podczas głosowania, już teraz należy zarejestrować się, a następnie oddać głos w wyznaczonym terminie.


Wszystkie informacje dotyczące wyborów członków Komitetów Naukowych PAN w 2019 roku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://wyborykomitety.pan.pl Rejestracja jest już otwarta i trwa do 20.11.2019 r. Pytania dot. instrukcji wyborczej proszę kierować do Pani Magdaleny Stępień (tel.: (22) 182-60-05) z sekretariatu Pana Profesora Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tych wyborach!

„Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej” – 14.11.2019 – Program konferencji


OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWE TECHNOLOGIE

CENTRUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII INP PAN

Warszawa, ul. Nowy Świat 72 – Pałac Staszica

NOWE ZASADY OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Dyskusja nad sądem własności intelektualnej


9.30 Otwarcie konferencji – Dyrektor INP PAN, prof. Celina Nowak

9.45 Prezes Urzędu Patentowego RP – Edyta Demby-Siwek
Potrzeba sądownictwa w sprawach własności przemysłowej

10.15 Katarzyna Michalak – Główny specjalista Ministerstwa Sprawiedliwości
Stan prac nad nowym sądem ds. własności intelektualnej

10.45 Prof. Paweł Podrecki – Centrum Prawa Nowych Technologii PAN
Perspektywa sądownictwa szczególnego w sprawach własności intelektualnej (nowe środki ochrony)

11.15 -11.30 Przerwa kawowa

11.30 Bartosz Krakowiak – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej
Kognicja sądów ds. własności intelektualnej

12.00 Dr Krzysztof Kurosz, UŁ
(ekspert Zespołu do spraw utworzenia sądów własności intelektualnej w Ministerstwie Sprawiedliwości)
Ochrona własności intelektualnej – jakie są konieczne zmiany w zakresie sądownictwa w sprawach własności intelektualnej

12.30 Dr Justyna Ożegalska-Trybalska, UJ Powództwa ustalające w prawie własności przemysłowej

13.00 Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Rola pełnomocników w kształtowaniu właściwości sądu według projektu zmian wprowadzających sądy własności intelektualnej

13.30 Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Ekspertyzy rzeczników patentowych na potrzeby “technicznego” sądu własności intelektualnej w Warszawie według projektu zmian wprowadzających sądy własności intelektualnej.

14.00 Dr Katarzyna Gutbier
Nowelizacja procedury postępowania sądowego w sprawach z obszaru miedzy innymi problematyki znaków towarowych.

14.20 – 15.00 – przerwa obiadowa

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Moderator: Dr Żaneta Pacud, INP PAN

15.00 Prof. Monika Namysłowska – UŁ
Ochrona konsumentów a sztuczna inteligencja, między prawem i etyką

15.30 Prof. Dariusz Szostek – UoP, Katedra Wirtualna MC
Blockchain – aktualne zagadnienia prawne

16.00 Prof. Rafał Sikorski – UAM
Dostęp do standardów technologicznych chronionych patentami.

16.30 Dr Ewa Laskowska – Litak, UJ
Alexa, jaka dziś pogoda? – problem pojęcia utworu i sztucznej inteligencji

17.00 Dr Marcin Rojszczak – PW
Rola standaryzacji w budowie europejskiego modelu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

17.30 Dr Kamil Szpyt – KAFM
Responsible AI Licenses szansą na uregulowanie zasad „odpowiedzialnego” korzystania ze sztucznej inteligencji?

18.00 Dr Maciej Hulicki – UKSW
Ryzyka transakcyjne w kontekście inteligentnych umów

18.30 Zakończenie konferencji

Konkurs – Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad

Instytut Nauk Prawnych zaprasza badaczy z zakresu nauk prawnych do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie badaczy przy planowaniu projektów badawczych, a także podczas realizacji procesu wydawniczego. Projekt zakłada m.in.:

 • konsultacje i seminaria;
 • wsparcie redaktorów tekstów naukowych;
 • kwerendy zagraniczne;
 • profesjonalną korektę artykułów i monografii w j. angielskim;
 • wydanie siedmiu artykułów i siedmiu monografii naukowych w prestiżowych wydawnictwach i czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wydanie publikacji i monografii w modelu Open Access.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji polskich naukowców z zakresu nauk prawnych w międzynarodowym środowisku badawczym.

Szczegółowy opis Projektu dostępny jest na stronie.

Wykonawcy Projektu zostaną wyłonieni na podstawie Konkursu.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w Regulaminie.

Kontakt w sprawie projektu: o.bodnar@inp.pan.pl, tel. (22) 65-72-729


Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2020 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem/kandydatką na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Nauk Prawnych PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotoczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Nauk Prawnych PAN dostępne są na stronie internetowej: https://www.inp.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 6 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Uroczystość odznaczenia prof. Tadeusza Smyczyńskiego

22 października w siedzibie Instytutu w Poznaniu odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Tadeusza Smyczyńskiego.


Tadeusz Smyczyński jest emerytowanym profesorem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, był kierownikiem Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, ekspertem Sejmu i Senatu oraz członkiem Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Uzyskał odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Medal wręczył osobiście Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w obecności wszystkich pracowników zespołu poznańskiego INP PAN. Profesor przy tej okazji podzielił się wspomnieniami na temat genezy Konwencji Praw Dziecka, której jest autorem.


ILS PAS is recruiting an bilingual: French and English-speaking Editor

Editorial board of the scientific journal ‘Contemporary Central & East European Law’ (published since 1964, titled ‘Droit Polonais Contemporain – Polish Contemporary Law), issued by the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences is seeking an bilingual: French and English-speaking Editor.


We are looking for an editor who is able to prepare an English-language summaries of articles published in French in ‘Droit Polonais Contemporain’, no less than 500 and no more than 1000 characters, including spaces.

A candidate will have the following attributes:

 • good command of English and French, including legal expressions;
 • an academic degree in law or social science;
 • proficient knowledge of legal English;
 • ability to work to deadlines;
 • flexible work attitude.

If you are interested in an offer of cooperation with the editorial team CC&EEL, send your CV at wydawnictwo@inp.pan.pl. We reserve the right to contact only selected candidates.


We are planning a two-stage recruitment

 1. analysis of candidates’ applications;
 2. practical task (preparing an English-language summaries of one of the articles)

Oferta pracy – Specjalista ds. OCR i obróbki tekstu

Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Oferowane stanowisko: specjalista ds. OCR i obróbki tekstu


Wymagania:

 • znajomość programu Abby FineReader;
 • znajomość obsługi programów skanujących;
 • dobra znajomość zasad pisowni języka polskiego
 • zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • zaawansowana znajomość obsługi programu MS Word – biegła umiejętność składania np. tabel.

Obowiązki:

 • korekta OCR zdigitalizowanych artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach wydawanych przez INP PAN

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • wynagrodzenie proporcjonalne do zaangażowania i efektów.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres cin@inp.pan.pl, w tytule maila wpisując nazwę oferowanego stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Relacja z konferencji „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 – 2019”


9 października 2019 r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN konferencja pod nazwą „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 – 2019”. Konferencja zgromadziła ok. 140 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele nauki, sądownictwa oraz administracji publicznej. Konferencja została podzielona na trzy części.


Podczas pierwszej części omówiono nowe zasady ogólne wprowadzone na skutek nowelizacji w latach 2017-2019. Tematami referatów były m.in. Adekwatność i proporcjonalność jako nowe zasady ogólne KPA (prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, WPiA UW) oraz „Art. 7a i 81a k.p.a. w orzecznictwie sądów administracyjnych” (dr Grzegorz Rząsa, WSA Warszawa). Ostatnim wystąpieniem w tej części był referat poświęcony nowo wprowadzonemu „Prawu do krytyki działania organu” (prof. dr hab. UKSW Bartosz Majchrzak, WPiA UKSW).

W swoich referatach autorzy zwrócili uwagę, że nowe zasady ogólne mogą stanowić duże wyzwanie w ich stosowaniu, a także często nie wprowadzają nowości normatywnej. Prof. Rafał Stankiewicz wskazywał, że zasada adekwatności i proporcjonalności były dekodyfikowane z pozostałych zasad kodeksu postępowania administracyjnego, a także z Konstytucji RP. Przejawem istnienia tych zasad na gruncie kpa są głosy doktryny prawa administracyjnego, a także poglądy wyrażane przez sądy administracyjne. Autor wskazał także na wątpliwości związane z oceną, czy przepisy te obejmują regulacje procesowe czy też materialne, skłaniając się do zdania, że obejmują one swoim zakresem także przepisy prawa materialnego. Z kolei dr Grzegorz Rząsa wskazywał, że zasada rozstrzygania niejasności prawnych na korzyść strony postępowania (art. 7a kpa) i powiązany z tą zasadą art. 81a kpa – regulujący rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości o charakterze dowodowym wprowadzają pewien rozdźwięk z dotychczas istniejącymi fundamentami zasadami czyli zasadą prawdy obiektywnej i zasadą realizacji dobra wspólnego. Autor wskazał także na wątpliwości związane z przenoszeniem, jak to ma miejsce w przypadku art. 80a kpa, z przepisów regulujących postępowanie karne na grunt procedury administracyjnej. Dr Grzegorz Rząsa wskazał również na specyficzne działanie ustawodawcy, który dokonał rozłączenia art. 7a kpa (zasada ogólna) i art. 81a kpa (przepis procesowy w części dowodowej kpa). W jego ocenie takie rozwiązanie będzie budziło duże trudności w praktyce stosowania prawa.

W ostatnim referacie prof. Bartosz Majchrzak przeanalizował i spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy nowo dodane prawo do krytyki wprowadza nową (a jeżeli tak, to jaką) rzeczywistość prawną i wartość dodaną w praktyce administracyjnej. Konkludując swój referat autor skłonił się ostatecznie do uznania, że nowa regulacja nie wpłynie znacząco na działania administracji publicznej oraz uprawnienia strony, gdyż one wynikały już z innych zasad np. zasady bezstronności. Całość zakończyła dyskusja panelowa moderowana przez dra hab. Mateusz Błachuckiego. W trakcie dyskusji prof. Przemysław Szustakiewicz wskazał, iż w jego ocenie nowa zasada krytyki organu jest to „akt strzelisty” ustawodawcy. Zaznaczył jednak, że może się okazać, że w określonych warunkach okaże się on w przyszłości przydatny. Zdarzały się bowiem przypadki w których przepisy na wczesnym etapie stosowania uznawano za mało znaczące, a następnie w określonych okolicznościach zyskiwały one znacznie na sile oddziaływania poprzez działania np. sądów administracyjnych.


W drugiej części dyskusji pt. „Nowe instytucje w KPA – próba oceny zasadności wprowadzenia ich do kodeksu” zostały wygłoszone następujące referaty: „Kary administracyjne w KPA” (dr Lucyna Staniszewska, WPiA UAM), „Mediacja w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych” (prof. dr hab. Joanna Wegner, WPiA UŁ) oraz „Współdziałanie organów administracji publicznej w wymiarze krajowym i ponadnarodowym a regulacja KPA” (dr hab. Mateusz Błachucki, INP PAN). W dwóch pierwszych referatach podkreślono, że nowe instytucje omawiane przez referentki mimo swoich wad, zasadniczo stanowią adekwatną odpowiedź ustawodawcy na wyzwania praktyki stosowania prawa. Dr Lucyna Staniszewska wskazała, że regulacja kar administracyjnych mogła stanowić przedmiot odrębnej regulacji, jednakże sam fakt uregulowania tej materii zasługuje na pochwałę mimo, że nastąpiło to w ograniczonym zakresie i w ustawie procesowej. Autorka podniosła także, że w jej ocenie ustawodawca zbyt zawęził zakres stosowania przepisów ograniczając się do administracyjnych kar pieniężnych, pozostawiając poza granicami regulacji kpa pozostałe sankcje administracyjne.

Z kolei prof. Joanna Wegner w swoim referacie omówiła intencje, jakie przyświecały wprowadzeniu mediacji do postępowania administracyjnego oraz wskazała na kierunki w orzecznictwie sądów administracyjnych intepretowania przepisów dotyczących mediacji. Autorka podkreśliła, że celem mediacji nie jest załatwienie sprawy administracyjnej w rozumieniu dokonania subsumcji i wydania rozstrzygnięcia administracyjnego. Celem mediacji jest też wyjaśnienie stronom przy wsparciu niezależnego mediatora przesłanek, jakie przemawiają za podjętym przez administrację publiczną rozstrzygnięciem, jak również zmniejszenie napięć i nieporozumień pomiędzy spornymi stronami. Autorka dodała także, że przyjęcie, że mediacja jest możliwa wyłącznie w przypadku decyzji administracyjnych podejmowanych w ramach uznania administracyjnego stanowi, w jej ocenie, nieuprawnione zawężenie pojmowania tej instytucji. W ocenie prof. Joanny Wegner mediacja może być stosowana szeroko w postępowaniu administracyjnym, także w przypadku decyzji związanych, a nawet w przypadku wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Podkreśliła także, że wprowadzając mediację do polskiej ustawy wzorowano się na rozwiązaniach funkcjonujących w wielu krajach europejskich, w których korzystanie z tej instytucji jest z powodzeniem stosowane. Dr hab. Mateusz Błachucki w swoim referacie wskazał, że procedura współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej, wprowadzona nowelizacją z 2017 r., w jego ocenie jest bardzo rzadko stosowana w praktyce. Dzieje się tak, w ocenie autora, z uwagi na zbyt duży formalizm tej regulacji. Reasumując autor wskazał, że wprowadzona procedura wymaga ponownej analizy w celu wypracowania rozwiązań bardziej przystających do potrzeb organów administracyjnych, także tych, działających w sieci organów UE. Dlatego też autor wskazał, iż jego początkowy entuzjazm związany z przyjęciem ww. regulacji w następstwie obserwacji praktyki osłabł.

Na koniec części drugiej został wygłoszony referat pt. „Włączanie do KPA regulacji szczególnych o charakterze nieprocesowym na przykładzie nowelizacja KPA w zakresie ochrony danych osobowych (“dostosowującej do RODO”). Zmiana funkcji administracyjnego prawa procesowego?”. Dr Grzegorz Sibiga, INP PAN omówił z kolei zmiany dokonane w 2019 r. w postaci rozszerzenia zakresu stosowania kpa o przepisy związane z realizacją obowiązków informatycznych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Autor dokonał także oceny skutków przyjętej przez ustawodawcę koncepcji dla postępowania administracyjnego, wskazując, że kwestie realizacji ww. obowiązków nie mogą być przedmiotem oceny organów i sądów administracyjnych w ramach postępowania administracyjnego. Kwestie te podlegają ocenie zgodnie z procedurą określoną w ustawie o ochronie danych osobowych oraz zasadami wynikającymi z RODO. Autor wskazał, że z jego badań wynika, że jest to swoiste rozwiązanie, którego inne kraje UE nie wprowadziły. W jego ocenie, rozszerzanie zakresu stosowania kpa o elementy niejurysdykcyjne (zresztą nie po raz pierwszy, czego przykładem były regulacje dotyczące możliwości zbierania generalnych zgód stron na komunikację elektroniczną) stanowi zagrożenie w postaci nieuzasadnionego rozszerzania zakresu stosowania kpa o elementy niezwiązane stricte z postępowaniem administracyjnym. Po wygłoszeniu referatów odbyła się ożywiona dyskusja, w szczególności pytania uczestników konferencji oraz wystąpienia publiczności skupiły się na regulacji kar administracyjnych i mediacji. Dyskusję moderował prof. Rafał Stankiewicz.


Ostatnia część konferencji miała temat przewodni: „Nowe rozwiązania starych problemów – czy nowelizacje KPA idą w dobrym kierunku?”. W tej części zostały wygłoszone referaty pt. „Analiza zmian k.p.a. w zakresie rozstrzygnięć organu odwoławczego po nowelizacji z 2017 r.” (dr Krzysztof Kaszubowski, WPiA UG, SKO Gdańsk), „Relatywizacja obowiązków informacyjnych strony – optymalizacja wykorzystania zasobów informatycznych państwa czy dezorganizacja rozpatrywania spraw administracyjnych” (dr Łukasz Strzępek, Wyższa Szkoła Humanitas) oraz „Informatyzacja postępowania administracyjnego (prof. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego, NSA).

Dr Krzysztof Kaszubowski omawiając wprowadzone w 2017 r. rozwiązania w zakresie rozstrzygnięć organu odwoławczego po omówieniu wprowadzonych zmian podzielił się z audytorium swoimi rozważaniami dotyczącymi instytucji zrzeczenia się prawa do odwołania (omówił zagadnienie terminu, w którym może zostać złożone takie oświadczenie a także ocenił możliwość ewentualnej odwołalności tego oświadczenia woli). Autor omówił swoim referacie również znaczenie art. 138 kpa, zgodnie z którym jeżeli w ocenie organu odwoławczego organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, organ ten określa w decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów. W ocenie autora przepis ten nie powoduje związania organu I instancji wytycznymi organu odwoławczego, jak to ma miejsce w przypadku spraw regulowanych ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Dzieje się tak, gdyż w kpa nie ma wprost przepisu który odpowiadałby swoim zakresem i znaczeniem art. 59 p.p.s.a.

Kolejne dwa referaty skupiły się na wskazaniu relacji pomiędzy przepisami kpa a ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dr Łukasz Strzępek wskazał, że w praktyce stosowania kpa nadal nie funkcjonuje możliwość wykorzystania informacji znanych organom z urzędu w celu zmniejszenia obowiązków informacyjnych stron postępowania względem tych organów. Dzieje się tak ze względu zarówno na braki prawne, jak i organizacyjne. Z kolei prof. Przemysław Szustakiewicz, wskazał, że ustawodawca wprowadzając rozwiązania informatyczne musi wyważyć swoje cele, które chce osiągnąć, z obecnym stanem zinformatyzowania organów publicznych ale też poziomem wiedzy i cyfryzacji obywateli. W ocenie autora, cząstkowe zmiany wprowadzane nowelizacjami kpa uwzględniają konieczność zachowania tej równowagi i stopniowo rozszerzają możliwość korzystania przez organy, jak i strony z rozwiązań informatycznych. Na koniec przeprowadzona została dyskusja, którą moderował Dr Grzegorz Sibiga, w której poruszono w szczególności wątki informatyzacji postępowania administracyjnego.

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN przygotowuje publikację pokonferencyjną składającą się z wygłoszonych referatów oraz artykułów będących efektem przeprowadzanych dyskusji. Publikacja ukaże się w połowie 2020 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego INP PAN.


Konkurs na ofertę szkoleń językowych dla INP PAN

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem: Kursy językowe dla pracowników naukowych i pracowników administracji INP PAN.


A. Kurs języka angielskiego dla administracji


 • 120 godzin
 • 1 grupa do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć od 9:00 do 16:00

B. Kurs języka angielskiego prawniczego


 • 120 godzin
 • 2 grupy do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć do ustalenia z grupą

C. Kurs języka niemieckiego prawniczego


 • 120 godzin
 • 2 grupy do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć do ustalenia z grupą

D. Kurs języka francuskiego prawniczego


 • 120 godzin
 • 1 grupa do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć do ustalenia z grupą

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z następującymi warunkami:

 • termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 12 listopada 2019 r.
 • miejsce realizacji zamówienia: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
 • warunki płatności: płatność na podstawie faktury.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert, kryterium oceny.

 1. ofertę można złożyć:
  • osobiście w siedzibie INP: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w sekretariacie – pokój 220, II piętro
  • przesłać na adres: INP PAN ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wersji elektronicznej na e-mail: o.bodnar@inp.pan.pl
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 11.00. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. Oferta powinna zawierać informacje o doświadczeniu i wykształceniu lektorów a także o godzinach w jakich byłaby możliwość zorganizowania kursów.
 4. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria, które nie podlegają negocjacji: elastyczność harmonogramu zajęć (20%), przygotowanie merytoryczne i doświadczenie lektorów prowadzących kursy (30%) cena (50%)
 5. Do podpisania umowy z wybranym wykonawcą, zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
 6. Oferta musi zawierać:
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  • inne – oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta w zakresie jego praw majątkowych. Wszelkie zmiany treści oferty (poprawki, przekreślenia) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie bądź mailowo Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XXIII Festiwal Nauki w Instytucie Nauk Prawnych PAN

W dniu 24 września 2019 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN odbyły się lekcje festiwalowe zorganizowane w ramach XXIII Festiwalu Nauki. Pani mgr Paulina Janik, uczestniczka studiów doktoranckich, przeprowadziła warsztaty skierowane do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, zatytułowane Polski system sądownictwa – jak łatwo można go zrozumieć, a dr Katarzyna Strąk wygłosiła wykład dla maturzystów, zatytułowany Swobody Rynku Wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez Państwa Członkowskie.

Relacja z Kongresu Kryminologicznego

W dniach 25-26 września 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Kongres Kryminologiczny organizowany przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. profesora Stanisława Batawii. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara. Kongres połączony był z wręczeniem prof. Irenie Rzeplińskiej księgi jubileuszowej pt. „Po co nam kryminologia?”.


Kongres zgromadził ponad 180 przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z całej Polski prowadzących badania w zakresie kryminologii, jak również praktyków zainteresowanych wynikami najnowszych badań kryminologicznych. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali nie tylko doświadczeni badacze i badaczki, ale również studenci i studentki, doktoranci i doktorantki, dla których była to doskonała okazja do zaprezentowania swoich badań u boku swoich nauczycieli i nauczycielek.

Program Kongresu obejmował wystąpienia plenarne oraz cztery sesje panelowe. Łącznie podczas konferencji zaprezentowano 85 referatów. Ogromna różnorodność podnoszonych kwestii pokazała bogactwo podejmowanych przez polskich kryminologów i polskie kryminolożki obszarów badawczych oraz spojrzeń na kryminologię jako naukę tak teoretyczną, jak i empiryczną.

Na II Kongres Kryminologiczny Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii zaprasza wraz z Katedrą Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2021 roku do Krakowa.


An international competition for young criminologists from CEE countries

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce an international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

The competition is open to all young researchers from Central and Eastern Europe who deal with scientific research in the area of criminology or criminal policy.


The winning papers will be published in the Archives of Criminology with open access and the authors of the three best articles will receive cash prizes.

Papers submitted to the competition should be written in English.

All details about the competition can be found on our website.

Nowy numer czasopisma Polish Yearbook of International Law

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się nowy numer (38/2018) czasopisma Polish Yearbook of International Law (PYIL). W numerze znalazły się teksty poświęcone klasycznemu prawu międzynarodowemu (Balcerzak, Wasiński oraz Hachkevych), międzynarodowej ochronie praw człowieka (Gliszczyńska-Grabias et al oraz Djajić & Etinski) jak również międzynarodowemu prawu inwestycyjnemu (Kułaga, Wang & Żenkiewicz). Prawie połowa numery została poświęcona problematyce prawa europejskiego (Kochenov, Kustra-Rogatka, Grzelak, Podgórski, Sitnik oraz Majkowska-Szulc & Wowerka). Życzymy inspirującej lektury!


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie PYIL.

Wydłużenie terminu składania dokumentów na Prawnicze Seminaria Doktorskie

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją na Prawnicze Seminaria Doktorskie w INP PAN, wydłużamy termin składania dokumentów

do 30 września 2019 r. do godz. 16:00.    

UWAGA! Decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty będą przyjmowane codziennie w godz. 9:00 – 16:00, w pok. 218, II piętro, Pałac Staszica,

tel. 22-65-72-729

Rekrutacja na I Edycję Prawniczych Seminariów Doktorskich

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że termin skaładania wniosków na I Edycję Prawniczych Seminaraiów Doktorskich mija 20 września 2019 r. Zachęcamy do zapoznania sie z ofertą seminariów. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów doktoranckich w pok. 218 codziennie w godz. 10:00- 16:30. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 022-65-72-729.