Konferencje i wykłady

Konferencja – 25.06.2020 r. – Zapewnić rządy prawa w Europie: Znaczenie niezależnego sądownictwa

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Niemiecki Instytut Praw Człowieka, Miasto Brema oraz Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN zapraszają na konferencję naukową pt. Zapewnić rządy prawa w Europie: Znaczenie niezależnego sądownictwa, która odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020, w godzinach 10:00 – 13:15.


Pełen program konferencji w językach polskim, niemieckim i angielskim w załączeniu.

Zaproszenie
Einladung
Invitatio

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.


Konferencja będzie transmitowana online w języku niemieckim, polskim i angielskim: www.institut-fuer-menschenrechte.de/livestream.

Konferencja – 16.04.2020 r. – Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie

Szanowni Państwo,

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Zakład Prawa Własności Intelektualnej w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną:


Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790)

Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, (Pałac Staszica), Nowy Świat 72, Warszawa, sala 273, początek o godzinie 12.00.

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji.

Podczas konferencji panel ekspertów przeprowadzi analizę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Dyrektywa ta wzbudza wiele emocji. Przez obrońców postrzegana jest jako panaceum na masowe naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie a przez przeciwników demonizowana i przedstawiana jako ACTA 2 czyli narzędzie ograniczania swobody wypowiedzi. Dyskusja ekspertów przybliżająca rozwiązania zaproponowane w dyrektywie jest tym bardziej potrzebna, że nieubłaganie zbliża się 7 czerwca 2021 wskazany jako zasadniczy termin na implementację dyrektywy do prawa krajowego państw członkowskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej INP PAN


Program konferencji

Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790)

Godz. 12.00 – Otwarcie konferencji

Godz. 12.15 – Wprowadzenie do dyskusji

 • Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, Akademia Leona Koźmińskiego – Historia i zakres regulacji dyrektywy (UE) 2019/790

Godz. 12.30-13.30 – Dyskusja panelowa:

 • prof. dr hab. Aurelia Nowicka, UAM, Dyrektywa (UE) 2019/790 – Szansa czy zagrożenie dla swobody wypowiedzi?
 • prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW – Filtrować czy licencjonować?
 • mec. Mikołaj Sowiński, Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Historia i perspektywy zwalczania naruszeń praw autorskich w Internecie
 • mgr Rafał Kownacki, ZAiKS – Dyrektywa 2019/790 z perspektywy ZAiKS
 • dr hab. Przemysław Saganek, INP PAN – Wyzwania związane z implementacją dyrektywy (UE) 2019/790

Godz. 13.30-14.45 – dyskusja

Godz. 14.45 – podsumowanie konferencji

Dr hab. Przemysław Saganek Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska Zakład Prawa Własności Intelektualnej KPM i UE ALK

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik – 04.03.2020r.

Cykl otwartych seminariów –„ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM”

Zapraszamy Uczestników Studiów Doktoranckich oraz Prawniczych Seminariów Doktorskich na cykl seminariów naukowych dotyczących odpowiedzialności w prawie międzynarodowym.


Pierwsze seminarium, za którego organizację odpowiedzialna jest prof. Karolina Wierczyńska, odbędzie się 13.01.2020 w godz. 14.00 -16.00 w sali 273 i dotyczyć będzie odpowiedzialności jednostek, państw oraz organizacji w prawie międzynarodowym.

REJESTRACJA


Drugie seminarium, za którego organizację odpowiada prof. Monika Szwarc, dotyczyć będzie odpowiedzialności państwa członkowskiego w UE za przestrzeganie prawa unijnego. Planowany termin seminarium – 24.02.2020 godz. 14:00, w sali 273.

REJESTRACJA


Kwestie odpowiedzialności państw w ramach międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego podjęte zostaną podczas trzeciego seminarium, które odbędzie się 16.03.2020 godz. 14:00, w sali 273, a za jego organizację będzie odpowiadał prof. Łukasz Gruszczyński.

REJESTRACJA


Prosimy o dokonanie wcześniejszych zapisów na poszczególne seminaria, pozwoli nam to zarezerwować odpowiednie sale.

Seminarium naukowe – 10.02.2020r. – „UN Global Study on Children Deprived of Liberty”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na seminarium naukowe pt. “UN Global Study on Children Deprived of Liberty”, które odbędzie się w dniu 10 lutego o godz. 12:30 w siedzibie Centrum.


W ramach seminarium zaprezentuję raport pt. “UN Global Study on Children Deprived of Liberty” przygotowywany pod kierownictwem Niezależnego Eksperta ONZ prof. Manfreda Nowaka. Raport, którego pełną wersję można znaleźć tutaj został opublikowany w listopadzie 2019 r. i jest pierwszym na świecie kompleksowym studium poświęconym prawom dzieci w kontekście pozbawienia wolności. W ramach projektu pełniłem funkcję koordynatora analizy danych dlatego poświęcę temu aspektowi szczególnie wiele uwagi.

W załączeniu przesyłam również zaproszenie w wersji PDF, a także link do ogłoszenia na stronie Centrum

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 04.02.2020 – „Mikroplan wobec modelu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych


Mgr Diany Iłków

obrona odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Mikroplan wobec modelu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Lang

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Szewczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 28.01.2020 – „Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr Agnieszki Barańskiej

obrona odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Badań Instytucji Prawnych w Poznaniu (61-725 Poznań; ul. Mielżyńskiego 27/29)

Temat rozprawy doktorskiej:

Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów


Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

Recenzenci:
Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
Prof. dr hab. Mieczysław Goettel

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej BIP Instytutu Nauk Prawnych.

Otwarte seminarium naukowe – 30.01.2020r. – „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”.

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza do udziału w otwartym seminarium naukowym pt. „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”.


Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. 17:15-19:15, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

 1. Wprowadzenie (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
 2. Omówienie decyzji Prezesa UOKiK nr DOZiK 6/2019 jako przykładu interpretacji podstaw nakładania odrębnych kar pieniężnych za kilka zachowań przedsiębiorcy (mgr Artur Szmigielski, INP PAN)
 3. Kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów – uwagi w świetle zasad polskiego prawa karnego (dr Anna Zientara, WPiA UW)
 4. Kwalifikacja zachowań przedsiębiorstw jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń – uwagi w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji (Jan Polański LL.M., UOKiK)
 5. Dyskusja

Zgłoszenia przyjmowane są do 28.01.2020 r.

REJESTRACJA

NOWY TERMIN – Seminarium naukowe – 29.01.2020 r. – „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami”

Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na seminarium naukowe „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami”


29 stycznia 2020 r. (środa), godz. 17:15-19:00

sala 273 Pałacu Staszica (II piętro) ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres w.lewandowski@inp.pan.pl


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 22.01.2020 – „Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr Katarzyny Andrejuk

obrona odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych


Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Góra – Błaszczykowska
dr hab. Paweł Grzegorczyk

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej BIP Instytutu Nauk Prawnych.

Wykład – 26.02.2020 – „Socjalizacja do dewiacji?”

Wykład przełożony z powodu wyjazdu dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyński na 26.02.2020 r.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii
oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
mają przyjemność zaprosić
26 lutego 2020 r. o godz. 11.00
na wykład

„Socjalizacja do dewiacji? Koncepcja trajektorii kolektywnej na przykładzie badań empirycznych w Meksyku”

który wygłosi

dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyńskihab. prof. UŁ Piotr Chomczyński – socjolog, profesor w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się socjologią dewiacji oraz metodologią badań etnograficznych prowadzonych w trudnym terenie. Prowadzi badania etnograficzne nad przestępczością karteli narkotykowych. Monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku, w Niemczech, Ekwadorze i Ukrainie. Jego ostatnia książka przedstawia wyniki 8 letnich badań terenowych na temat działań wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych w Polsce.


Wykład odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).


Jednocześnie w imieniu Pana Profesora i PTK zachęcamy do lektury artykułów, do których Pan Profesor będzie się odnosił.

Low profile drug dealers in Mexico:
www.researchgate.net/publication/331302063_Front_Business-Back_Business_The_Social_Anatomy_of_Small-Time_Drug_Dealing_in_a_Mexico_City_Neighborhood
www.researchgate.net/publication/331020369_Flying_Under_the_Radar_Low-Profile_Drug_Dealers_in_a_Mexico_City_Neighborhood

Ethnography in hostile environment:
www.researchgate.net/publication/323527378_Doing_Ethnography_in _a_Hostile_Environment_The_Case_of_a_Mexico_Community


Licząc na Państwa niezawodną obecność,

prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Wykład – 09.01.2020 – „Internet w zmieniającym się społeczeństwie”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii
oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
mają przyjemność zaprosić
9 stycznia 2020 r. o godz. 11.00
na wykład

„Internet w zmieniającym się społeczeństwie”

który wygłosi

dr Marta Juza


dr Marta Juza – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka książki pt. „Między wolnością i nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie” analizującej zagadnienia wolności wypowiedzi oraz kontroli w komunikacji internetowej w kontekście współczesnych przemian społecznych. Badaczka historii polskiego internetu oraz wielu badań i artykułów naukowych na temat społecznych aspektów internetu, mediów, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kultury popularnej.


Wykład odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Licząc na Państwa niezawodną obecność,

prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Seminarium naukowe – 8.01.2020 r. – „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami” – ODWOŁANE

Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na seminarium naukowe „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami”


8 stycznia 2020 r. (środa), godz. 17:15-19:00

Sala 273 Pałacu Staszica (II piętro) ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres w.lewandowski@inp.pan.pl.


Szanowni Państwo,
z uwagi na chorobę osób, które miały wygłosić referaty na seminarium, jesteśmy zmuszeniu odwołać seminarium 8 stycznia 2020 r. Informacja o nowym terminie seminarium zostanie przekazana wkrótce. przepraszamy za niedogodności.

z poważaniem
Organizatorzy

Konferencja – 13.05.2020 – „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji”

W imieniu Instytutu Nauk Prawnych PAN mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji”, która odbędzie się w dniu 13 maja 2020 r. w siedzibie Instytutu przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) w Warszawie.


W obliczu niespotykanego napływu uchodźców na terytorium Unii Europejskiej w maju 2015 roku Komisja Europejska przyjęła „Europejski Program w zakresie Migracji” (EPM). Zawiera on swego rodzaju mapę drogową działań, które powinna podjąć UE oraz jej państwa członkowskie w celu poprawy zarządzania ruchami migracyjnymi i „zbudowania spójnego podejścia, umożliwiającego osiągnięcie korzyści z migracji i sprostanie wynikającym z niej wyzwaniom”.

Celem konferencji jest próba oceny skuteczności założeń oraz działań podejmowanych w ramach EPM opartych na wynikach badań naukowych. Dyskusje w tym zakresie chcemy przeprowadzić w czterech panelach tematycznych, które odpowiadają czterem głównym filarom wyszczególnionym w EPM. Są to:

 1. Przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji
 2. Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE
 3. Polityka azylowa UE
 4. Budowa kanałów legalnej migracji oraz integracja cudzoziemców

Ponieważ konferencja ma w swoim założeniu charakter multidyscyplinarny, zaproszenie do udziału kierujemy do szerokiego grona badaczy procesów migracyjnych.

Referaty z wystąpień, które przejdą pomyślnie proces recenzji, zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” (czasopismo znajdujące się na liście MNiSW, posiadające 40 punktów), który ukaże się w I kwartale 2021 roku.


Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego:

REJESTRACJA

Zgłoszenia referatów wraz z abstraktem (między 400 a 1000 znaków) przyjmowane będą do 15 lutego 2020 r. (zgłoszenia prosimy przypisywać do jednego z 4 paneli; z uwagi na ograniczenia czasowe do wygłoszenia wystąpienia zostaną zaproszone wybrane osoby; informacje o akceptacji wystąpień będą wysłane do referentów i referentek do 29 lutego 2020).

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą do 31 marca 2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł. Dla studentów i doktorantów przewidziana jest opłata ulgowa w wysokości 75 zł. Opłatę konferencyjną należy wnosić do dnia 31 marca 2020 r. na konto bankowe INP PAN o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002. W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Konferencja EPM”.

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
Dr Katarzyna Strąk
Mgr Dominik Wzorek – sekretarz konferencji

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji na adres: d.wzorek@inp.pan.pl

Konferencja – 12.12.2019 – „Zwalczanie nielegalnego handlu produktami tytoniowymi w czasach szybkich przemian” – “Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change”

Logo INP

International Conference

„Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change”

12th December 2019

Warsaw, Poland

Venue: Institute of Law Sciences (ILS), Polish Academy of Sciences (PAS)

Address: Nowy Świat 72 (Staszic Palace)


Konferencja stanowi podsumowanie projektu badawczego pt. „Zwalczanie nielegalnego handlu produktami tytoniowymi w czasach szybkich przemian” realizowanego w ramach PMI Impact – globalnej inicjatywy wspierającej projekty zwalczania nielegalnego handlu i związanych z nim przestępstw. Celem projektu było określenie trendów, mechanizmów i wskazanie wymaganych zmian w kontroli nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem szeregu dokonujących się we współczesnym świecie zmian politycznych, prawnych i technologicznych (np. referendum brexitowe w Wielkiej Brytanii czy decyzja o nieprzedłużaniu porozumień branżowych UE).

Wydarzenie to jest organizowane przez INP PAN i przedstawia wyniki badań finansowanych w ramach PMI Impact – globalnej inicjatywy wspierającej projekty zwalczania nielegalnego handlu i związanych z nim przestępstw.

Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja jest obowiązkowa do 8 grudnia 2019 r.


The conference summarizes the research project “Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change” implemented within PMI Impact – a global initiative supporting projects to combat illicit trade and related crimes. The aim of the project was to identify trends, mechanisms and required changes in the control of illicit trade in tobacco products in the European Union (EU), taking into account a number of recent political, legal and technological changes taking place in the modern world (e.g. the Brexit referendum in the UK or the decision not to extend EU industry agreements).

The conference will be held in Polish and English with simultaneous interpretation. The attendance is free. Please register until 8 December 2019.

REJESTRACJA/REGISTRATION

Conference agenda

Seminarium naukowe – 19.11.2019 r. – „ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

ONZ-owski standard ochrony przed dyskryminacją i nienawiścią na tle rasowym i etnicznym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


19 listopada 2019 r. godz. 13.00
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 18 listopada 2019 r.

Seminarium naukowe – 21.11.2019 r. – „Patotreści w sieci jako nowe  zagrożenie dla dzieci  i młodzieży – charakterystyka zjawiska, prawo i profilaktyka”

Logo INP Logo PMI Impact

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii
oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
mają przyjemność zaprosić

21 listopada 2019 r. o godz. 11.00
na wykład

„Patotreści w sieci jako nowe  zagrożenie dla dzieci  i młodzieży – charakterystyka zjawiska, prawo i profilaktyka”

który wygłoszą
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
i
Łukasz Wojtasik


Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, radca prawna.

Łukasz Wojtasik – absolwent kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Od 1997r. związany z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Koordynator programu „Dziecko w sieci”.


Wykład odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Licząc na Państwa niezawodną obecność,

prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Seminarium naukowe – 05.11.2019 r. – „Missing persons in the jurisprudence of international human rights mechanisms”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe.

Missing persons in the jurisprudence of international human rights mechanisms.


5 listopada 2019 r. godz. 13.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Grażyna Baranowska

Referat zostanie przedstawiony w języku angielskim.


Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 4 listopada 2019 r.

Seminarium naukowe – 13.11.2019 r. – „Standardy ochrony praw w postępowaniu antymonopolowym – znane problemy, nowe pytania”

Zakład Prawa Konkurencji Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na seminarium naukowe „Standardy ochrony praw w postępowaniu antymonopolowym – znane problemy, nowe pytania”

13 listopada 2019 r. (środa), godz. 17:15-19:15

sala 273 Pałacu Staszica (II piętro) ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa


Program seminarium:

 1. Wolność od samooskarżania w postępowaniu przed Prezesem UOKiK – czy potrzebne są zmiany? (dr Anna Mlostoń-Olszewska, absolwentka studiów doktoranckich w INP PAN, Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi)
 2. Zaskarżalność zgody SOKiK na przeszukanie po wyroku TK w sprawie P 19/17 (dr Antoni Bolecki, Wardyński i Wspólnicy)
 3. Dostęp strony do akt postępowania w sprawie kontroli koncentracji prowadzonego przez Prezesa UOKiK – czy prawo do obrony jest odpowiednio zagwarantowane? (dr Jarosław Łukawski, absolwent studiów doktoranckich w INP PAN, kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak)
 4. Wybrane problemy ochrony przez Prezesa UOKiK tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym i poza nim (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
 5. Dyskusja

REJESTRACJA

Plakat seminarium

Konferencja – 14.11.2019 – “Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na konferencję NOWE TECHNOLOGIE I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, która odbędzie się 14 listopada 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Motywem przewodnim konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowej nad ewolucją prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej. W tej edycji konferencji chcielibyśmy skoncentrować na następujących zagadnieniach:

 1. OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – jakie są konieczne zmiany w zakresie sądownictwa w sprawach własności intelektualnej?
 2. PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII – czy możliwe są dzisiaj szczególne regulacje: Sztuczna Inteligencja, Blockchain, Internet Rzeczy?

Zapraszamy naukowców a także zespoły badawcze do udziału i współtworzenia konferencji a następnie planowanej publikacji.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczących obszaru badawczego oraz propozycji wystąpienia konferencyjnego na adres konferencja@inp.pan.pl do 30 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji dostępne będą wkrótce na stronie www.inp.pan.pl.

Konferencja jest nieodpłatna.


REJESTRACJA

Program konferencji