Konferencje i wykłady

Seminarium naukowe – 8 stycznia 2019 r. – „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”. Seminarium odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r., w godz. 17:15-19:15, w sali 232 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

 1. Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
 2. Miejsce programów compliance w innych elementach polityki organu ochrony konkurencji niż nakładanie kar (dr Małgorzata Kozak, Uczelnia Łazarskiego)
 3. Niejednolity status programów compliance w Unii Europejskiej w kontekście potrzeby zmniejszenia naruszeń prawa konkurencji (mgr Artur Szmigielski, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN)
 4. Elementy normatywnych systemów compliance przedsiębiorców mogące wpływać na politykę karania – na przykładzie rynków finansowych (dr Tomasz Braun, Uczelnia Łazarskiego)
 5. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 6 stycznia 2019 r. pod poniższymi adresami: http://ankietyinppan.pl/index.php/864569?lang=pl, http://ankietyinppan.pl

 

 

 

 

Seminarium naukowe – 7 grudnia 2018 r. – “Doktryna uwilling or unable a współczesny kształt prawa do samoobrony w prawie międzynarodowym publicznym”

Zakłada Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe poświęcone doktrynie unwilling or unable, które odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w godzinach 10:00-14:00 w sali 223 w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Gościem seminarium będzie Pani Doktor Paulina Starski z Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą zgłaszać się do środy 5.12. do dr Agaty Kleczkowskiej (agata.kleczkowska@inp.pan.pl).

 

Seminarium naukowe – 27 listopada 2018 r. – “O konstytucji i francuskim konstytucjonalizmie w 60-lecie V Republiki Francuskiej”

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych PAN serdecznie zaprasza na seminarium pt. O konstytucji i francuskim konstytucjonalizmie w 60-lecie V Republiki Francuskiej (na marginesie książki Katarzyny Kubuj pt. Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018).

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą prof. dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski oraz prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz.

Seminarium odbędzie się dnia 27 listopada br. o godz. 13.15 w Pałacu Staszica w Warszawie, w sali nr 273.

Wykład – 7 grudnia 2018 r. – “Przemoc z perspektywy kryminologicznych badań przebiegu życia w Szwecji”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, mają przyjemność zaprosić
7 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 na wykład “Przemoc z perspektywy kryminologicznych badań przebiegu życia w Szwecji”, który wygłosi Profesor Jerzy Sarnecki.

Jerzy Sarnecki jest profesorem kryminologii na Uniwersytecie Sztokholmskim, członkiem Zarządu Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii i przewodniczącym Skandynawskiej Rady ds. Kryminologii. Był kierownikiem Szwedzkiej Rady Narodowej ds. Zapobiegania Przestępczości.
Zainteresowania badawcze profesora Sarneckiego od wielu lat dotyczą zachowań dewiacyjnych nieletnich i karier kryminalnych.

Wykład odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Licząc na Państwa niezawodną obecność,
prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Zaproszenie

Konferencja naukowa – 9 stycznia 2019 r. – „Reforma prawa wykroczeń”

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Zakład Prawa Karnego INP PAN konferencji naukowej pt. „Reforma prawa wykroczeń”, która odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa). Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”. Projekt ten realizowany jest w Instytucie Nauk Prawnych PAN pod kierownictwem dra hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 12).

Na konferencji możliwe będzie nabycie książki pt. „Reforma prawa wykroczeń, t. 1” (pod red. P. Daniluka), stanowiącej pierwszy namacalny efekt badań naukowych prowadzonych w ramach projektu „Reforma prawa wykroczeń”. Dla uczestników konferencji przewidziany jest specjalny rabat.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 grudnia 2018 r. na adres e-mailowy: wykroczenia@inp.pan.pl

Wydarzenie jest również dostępne na profilu INP PAN na facebooku, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1135874899913542/

Program konferencji:

11.00 otwarcie konferencji
przedstawiciel władz Instytutu Nauk Prawnych PAN
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN (kierownik Zakładu Prawa Karnego INP PAN)
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (kierownik projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”)

11.15-11.35
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (Zakład Prawa Karnego INP PAN) „Reforma prawa wykroczeń w opinii sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia”

11.35-11.55
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMCS) „O potrzebie zmian zasad odpowiedzialności w prawie wykroczeń”

11.55-12.15
dr Piotr Gensikowski (sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu) „Problem dalszego utrzymywania tzw. czynów przepołowionych”

12.15-12.45 przerwa na lunch (Sala Kołłątaja)

12.45-13.15
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN (Zakład Prawa Karnego INP PAN) „O potrzebie zmian w obszarze kar, środków oddziaływania wychowawczego i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie”

13.15-13.35
dr Katarzyna Łucarz (Zakład Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego WPiA UWr) „O potrzebie zmian w obszarze środków karnych”

13.35-15.30 dyskusja

15.30 zakończenie konferencji

Seminarium naukowe – 13 listopada 2018 r. – “Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Seminarium odbędzie się 13 listopada 2018 r. godz. 13.30 w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegenci:
adw. Anna Mazurczak, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
adw. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii
Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 9 listopada 2018 r.

Zaproszenie

Seminarium naukowe – 23 października 2018 r. – “Rodziny osób zaginionych w orzecznictwie ETPCz i dorobku Komitetu Praw Człowieka”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe Rodziny osób zaginionych w orzecznictwie ETPCz i dorobku Komitetu Praw Człowieka

Seminarium odbędzie się 23 października 2018 r.  o godz. 13.00, w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Grażyna Baranowska

Zaproszenie

Seminar about the experiences of return migration – 26.10.2018 – Edge Hill University (Ormskirk)

We would like to invite you to a research seminar, organized jointly by the Department of Law and Criminology (EHU), the Migration Working Group – North West (EHU) and the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences that will take place on Friday 26th October 2018. The seminar will focus on the experiences of return migration from two distinct perspectives: one debating the forced returns of EU citizens (a case study of Poles) following contact with the criminal justice system and the second touching upon the ideas of ‘voluntary’ returns in and outside of the context of Brexit. Two presentations will be given on the day:

 • Prof Witold Klaus and Dr Agnieszka Martynowicz – “Researching experiences of Poles deported from the UK in the context of the criminal justice system involvement”.
 • Dr Zana Vathi – “Return migration and volition”.

The presentations will be followed by discussion and a networking lunchtime event. This seminar is organized with the generous support of the British Academy’s Visiting Fellowships Programme.

Event details:

Date: Friday 26th October 2018

Start time: 11am

Venue: Edge Hill University, Wilson Building, Room W15, Ormskirk.

Please note that the number of participants is limited to 30. If you would like to attend, please email Dr Agnieszka Martynowicz at martynoa@edgehill.ac.uk

We hope to see you there.

International conference – 8-9.10.2018 – RETHINKING PATENT LAW AS AN INCENTIVE TO INNOVATION Międzynarodowa Konferencja Prawa Patentowego

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję prawa patentowego „Rethinking patent law as an incentive to innovation”, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 r. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Prawnych PAN wspólnie z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę konferencji: https://patentconference.uprp.pl/.

 

RETHINKING PATENT LAW AS AN INCENTIVE TO INNOVATION International Patent Conference 8-9 October 2018

Timing: 8-9 October 2018

Location: Centre for Innovation and Technology Transfer Management of Warsaw University of Technology Rektorska 4 street, Warsaw

Basic information:

8th and 9th October 2018 the Polish Patent Office together with the Polish Academy of Sciences and the Polish Society for Intellectual Property and Competition Law will hold the conference titled “Rethinking patent law as an incentive to innovation”. The event will take place at the Warsaw University of Technology – in its Centre for Innovation and Technology Transfer Management.

With this conference we also take the opportunity to celebrate the 100th anniversary of the first modern Polish patent statute and the establishment of the Polish Patent Office.

We would be honoured if you could participate in this event. The conference is intended to be an international event. We hope it will bring together academics, practitioners and policy makers as well as representatives of various business sectors. The purpose of the conference is to discuss patent law’s primary function of stimulating innovation. The speakers will consider this issue from various perspectives. They will look at both – substantive and procedural law issues, such as patentable subject matter, the scope of patent protection as well as patent remedies and models of patent enforcement. The conference panels will be organised around specific sectors such as pharmaceuticals, agriculture as well as ICT. We would also like to look at the influence of AI on patent law.

We very much hope that the conference will offer networking opportunities and foster vibrant debate among participants from all over the world. We would also like to use this event as an inspiration for further international patent conferences which we plan to organise in the future, possibly on annual basis. Conference admission is free of charge. In order to register, please complete the online form before 30 September 2018. You will receive confirmation within a few days of your registration.

Further information is available at the conference website: patentconference.uprp.pl.

International conference – 05.10.2018 – “Memory Laws in Post-Transitional Democracies: Case Studies form Post-Communist States Conference”

***

The conference is organized by ‘Memory Laws in European and Comparative Perspective MELA’ research consortium established between the Polish Academy of Sciences, Queen Mary University London, T.M.C. Asser Institute and University of Bologna, with support of EU Commission’s HERA grant no.15.094. http://melaproject.org/

***

Warsaw, October 5th 2018
Venue: Mirror Room, Staszic Palace, Polish Academy of Sciences / Sala Lustrzana, Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk

***

Keynote lecture: Prof. Nikolay Koposov, author of “Memory Laws, Memory Wars. The Politics of the Past in Europe and Russia”

Register at: phrc@man.poznan.pl

Seminarium naukowe – 18.10.2018 r. – „Deportacja jako skutek kontaktu z wymiarem sprawiedliwości Polaków w Wielkiej Brytanii”

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Edge Hill University oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt. „Deportacja jako skutek kontaktu z wymiarem sprawiedliwości Polaków w Wielkiej Brytanii”, w trakcie którego referat wygłoszą dr Agnieszka Martynowicz[1] oraz dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.

Seminarium odbędzie się 18 października 2018 r. o godzinie 15.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Proszę zwrócić uwagą na wyjątkową zmianę zwyczajowej godziny naszych zebrań.

Szczegóły dotyczące seminarium znajdą Państwo w zaproszeniu.

[1] Agnieszka Martynowicz jest prawniczką, doktorem kryminologii, starszym wykładowcą na Edge Hill University w Wielkiej Brytanii, autorką pierwszych badań dotyczących Polaków pozbawionych wolności w Wielkiej Brytanii.

Seminarium naukowe – 2.10.2018 r. – „Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola prawa antymonopolowego?”

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola prawa antymonopolowego?”.

Seminarium odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. w godz. 17:15-19:15 w sali 273 Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Program seminarium obejmuje:
1. Wprowadzenie (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
2. Referat „Rynek właściwy i siła rynkowa na rynkach cyfrowych – problematyka darmowych usług platform internetowych” (mgr Artur Szmigielski, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN)
3. Referat „Nadużywanie pozycji dominującej na rynku wyszukiwarek internetowych w praktyce Komisji Europejskiej – na przykładzie sprawy Google” (dr hab. Konrad Kohutek, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego)
4. Referat „Koncepcja nadużywania pozycji dominującej poprzez naruszenie reguł ochrony danych osobowych – na przykładzie postępowania Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi” (mgr Iga Małobęcka-Szwast, LL.M, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego UW)
5. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa: e-mail konferencja@inp.pan.pl do dnia 28 września 2018 r.

27. edition of the Summer Course on International Protection of Human Rights

Poznań Human Rights Center, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University organizes 27. edition of the Summer Course on International Protection of Human Rights, 27.08.2018 – 5.09.2018.
There are still a few places available. More info: http://www.phrc.pl/wp/course-information/?lang=en

Warsztaty – 09.07.2018 r. – “Ochrona danych osobowych w prawie polskim a standardy prawne UE”

Zapraszamy na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych i jej współczesnym przemianom w prawie polskim, pod wpływem regulacji prawnych UE. Warsztaty są organizowane w ramach projektu “Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations” (realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST/2015/JTRA/AG/EJTR). Podejmują one próbę poruszenia wybranych zagadnień z tej dziedziny, skupiając się przede wszystkim na wpływie prawa UE na polskie regulacji ochrony danych osobowych i na wpływie orzecznictwa TSUE na praktykę polskich sądów.

Udział w warsztatach jest otwarty i bezpłatny. Prosimy o rejestrację pod adresem: rejus@inp.pan.pl

PROGRAM

(Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 273)

9:30 – Otwarcie warsztatów
9:45 – dr Federica Casarosa (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)
Data protection in EU law: a judicial dialogue between the European Court of
Justice and domestic courts

11:20 – przerwa kawowa
11:40 – dyskusja nad kazusem (I)
12:40 – lunch
13:40 – dr hab. Mariusz Jagielski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): znaczenie w
praktyce polskich sądów

15:40 – przerwa kawowa
16:00 – dr Mateusz Grochowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Ochrona danych osobowych w przestrzeni wirtualnej na tle orzecznictwa TSUE
17:00 – przerwa kawowa
17:20 – dyskusja nad kazusem (II)
18:20 – zakończenie warsztatów
19:00 – kolacja

Zmiana terminu seminarium pt. „Sytuacja prawna wspólników-małżonków w spółkach kapitałowych”

Zakład Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN

uprzejmie zaprasza na seminarium

Pani dr hab. Moniki Tarskiej, prof. INP PAN

 1. Sytuacja prawna wspólników-małżonków spółkach kapitałowych”.

NOWY TERMIN SEMINARIUM: Seminarium odbędzie się w dniu 9 października (wtorek) o 13:30 w sali nr 273 (nie, jak początkowo planowane, w czerwcu).

Seminarium naukowe – 13.06.2018 r. – „Wzmacnianie pozycji strony czy niepotrzebny formalizm? Stanowisko sądów dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem UOKiK”

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Wzmacnianie pozycji strony czy niepotrzebny formalizm? Stanowisko sądów dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem UOKiK”.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. w godz. 17:15-19:15 w sali 273 Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

 

Program seminarium obejmuje:

 1. Referat „Ograniczenia dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego – wświetle orzecznictwa sądowego” (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
 2. Dyskusję

 

Zgłoszenia uczestnictwa: e-mail konferencja@inp.pan.pl do dnia 11 czerwca 2018 r.

Seminarium naukowe – „Sytuacja prawna wspólników-małżonków w spółkach kapitałowych”

UWAGA! Zmiana terminu seminarium! NOWY TERMIN: Seminarium odbędzie się w dniu 9 października (wtorek) o 13:30 w sali nr 273 (nie, jak początkowo planowane, w czerwcu).

 

 

Zakład Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN

uprzejmie zaprasza na seminarium

Pani dr hab. Moniki Tarskiej, prof. INP PAN

 1. Sytuacja prawna wspólników-małżonków spółkach kapitałowych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 273.

Konferencja – 22-23.06.2018 r. – „European Contract Law and the Creation of Norms” – Instytut Sztuki PAN

22 i 23 czerwca 2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN, wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Prawa Kontraktów (SECOLA) organizuje konferencję „European Contract Law and the Creation of Norms”. Będzie ona poświęcona źródłom prawa umów – w tym przede wszystkim współczesnym formom samoregulacji i innym sposobom tworzenia się norm poza ustawodawstwem państwowym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rejestracji: http://secola.org/eventfort.htm

Miejsce konferencji: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26, Warszawa

PROGRAM:

Friday, 22 June 2018

Welcome and Introduction
Stefan Grundmann, European University Institute Florence /
Humboldt-University Berlin
Celina Nowak, Director of Institute of Law Studies, Warsaw
Jerzy Pisuliński, Jagiellonian University, Cracow

 1. Setting the Scene: Values and Jurisdictions
  Chair: Ewa Łętowska, Polish Academy of Sciences
 2. Good Faith: Contract’s Grounding Norm
  Daniel Markovits, Yale University
 3. A Private International Law Perspective on the Creation of Norms and Transnational Governance
  Horatia Muir Watt, SciencePo, Paris
 4. Party Autonomy and its Use
  Chair: Jacobien Rutgers, Amsterdam Free University
 5. Regulating Optional Rules
  Lorenz Kähler, Bremen University
 6. Default Rules Beyond the State
  Mateusz Grochowski, Polish Academy of Sciences / Yale University

III. Party Autonomy and its Further Dimensions
Chair: Ewa Rott-Pietrzyk, University of Silesia in Katowice

 1. Types of Contracts and the Role of State in Enhancing Choice
  Hanoch Dagan, Tel Aviv University
 2. Optional Codes – Could they work?
  Piotr Machnikowski, University of Wrocław
 3. Party Autonomy as a Responsibility for Norms
  Chair: Pietro Sirena, Bocconi University
 4. Private Ordering
  Fernando Gómez, Pompeu Fabra, Barcelona
 5. Self-Regulation
  Florian Möslein, Marburg University
 6. Standardization – the Hidden Norms and Standard Setter
  Hans Micklitz, European University Institute, Florence

Saturday, 23 June 2018

 1. Individualism and Societal Responsibility
  Chair: Mateusz Pilich, University of Warsaw
 2. Personalized Law – a Revolution in Norm Theory?
  Omri Ben-Shahar, University of Chicago
 3. Constitutional Values
  Hugh Collins, Oxford University
 4. Case Law and Creation of Law
  Chair: Stefan Grundmann, EUI / Humboldt-University
 5. European Contract Law in the CJEU’s Jurisprudence
  Camelia Toader, European Court of Justice, Luxemburg

2. CJEU’s jurisprudence in domestic legal orders: potential and hurdles – Invited comment
Aneta Wiewiórowska-Domagalska, University of Osnabrück

Seminarium naukowe “Orzecznictwo ETPCz i Komitetu ds . Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ -punkty wspólne, punkty rozbieżne”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.:”Orzecznictwo ETPCz  i Komitetu ds . Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ -punkty wspólne, punkty rozbieżne”.
15 maja 2018 r. godz. 13.00 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

zaproszenie

II PRAWNO–MEDYCZNE ZEBRANIE NAUKOWE „RECEPCJA, DEFINIOWANIE I STOSOWANIE POJĘĆ O PROWENIENCJI MEDYCZNEJ W PRAWIE” Warszawa, 16 maja 2018 r.

II PRAWNO–MEDYCZNE ZEBRANIE NAUKOWE „RECEPCJA, DEFINIOWANIE I STOSOWANIE POJĘĆ O PROWENIENCJI MEDYCZNEJ W PRAWIE”

Termin:
16 maja 2018 r.

Miejsce:
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Warszawa
sala 273 (II piętro)

11.00 otwarcie zabrania – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN i dr hab. Adam Górski, prof. UJ

11.10-11.40 prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski) „Hermeneutyka medycyny: Hansa-Georga Gadamera rozumienie zdrowia i choroby”

11.40-12.10 dr Iwona Wrześniewska-Wal (Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) „Pojmowanie czynności medycznych w prawie (z perspektywy lekarza i prawnika)”

12.10-12.25 przerwa

12.25-12.45 dr hab. Wojciech Cyrul (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Uniwersytet Jagielloński) „Świadczenie zdrowotne – definicja legalna”

12.45-13.05 dr Artur Kotowski (Katedra Nauk Społeczny, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) „Dyrektywa języka specjalistycznego jako dyrektywa wykładni językowej (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej)”

13.05- dyskusja

Więcej informacji pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,17233/II_ZEBRANIE