Konferencje i wykłady

Seminarium naukowe – 09.04.2019 r. – „Internet Rzeczy jako szansa i zagrożenie dla praw człowieka”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Internet Rzeczy jako szansa i zagrożenie dla praw człowieka”, które ma odbyć się 9 kwietnia 2019 r. godz. 13.30 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro. Prelegentem będzie dr Jarosław Greser.

dr Jarosław Greser – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu w zakresie prawa nowych technologii i regulacji wschodzących technologii. Realizator projektu badawczego Internet of Things as a Challenge to the International Legal System, w ramach którego bada obecne i planowane regulacje urządzeń IoT z perspektywy prawa międzynarodowego. Ekspert Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w zakresie nowych technologii.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl)
do dn. 8 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie

Otwarte seminarium naukowe – 3.04.2019 r. – „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”.

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”.

Seminarium odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. (środa) w godz. 17:15-19:15, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

1. Nowe postacie grupowych praktyk ograniczających konkurencję (dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN)

2. Odpowiedzialność antymonopolowa pomocników kartelu na gruncie prawa unijnego (dr Katarzyna Wiese, WPiA Uniwersytet Jagielloński)

3. Unijna koncepcja odpowiedzialności pomocników kartelu w postępowaniu przed Prezesem UOKiK (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)

4. Dyskusja 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r. pod adresami: 

http://ankietyinppan.pl

http://ankietyinppan.pl/index.php/385379?lang=pl

Zaproszenie na seminarium 

 

 

Konferencja naukowa – 5.03.2019 r. – “Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik “Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony”, która odbędzie się 5 marca 2019 r. we Wrocławiu.

Program w załączeniu.

Otwarte seminarium – 5.03.2019 r. – „Domniemanie konstytucyjności ustawy pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich zaprasza na otwarte seminarium, które odbędzie się 5 marca o godz. 12.30 w INP PAN, sala 223.

Temat spotkania będzie oscylował wokół zagadnienia: Domniemania konstytucyjności ustawy pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. 

Zaproszonym gościem jest dr hab. Marcin Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor monografii wydanej w 2018 roku na ten temat. 

Seminarium naukowe – 5.02.2019 r. – „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”, które ma odbyć się 5 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro. Prelegentką będzie dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna.

Dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna z wykształcenia jest etnologiem. Prowadzi badania z zakresu antropologii prawa, przede wszystkim, w Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku opublikowała książkę „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”. Jest również autorką książki dotyczącej problematyki kontaktu kulturowego w Amazonii i roli agentów kontaktu w tym regionie. Zajmuje się także m.in. kwestiami związanymi z wielokulturowością, przemocą kulturową, konfliktem, dyskryminacją, rozwojem jako koncepcją kulturową. Prowadziła badania w kilku krajach regionu Amazonii, Meksyku oraz Kanadzie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 4 lutego 2019 r.

Zaproszenie


Konferencja naukowa – 15.03.2019 r. – „Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych”

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych, która odbędzie 15 marca 2019 r. w sali nr 273 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Konferencja będzie poświęcona rozważaniom na temat umownych stosunków zobowiązaniowych, w aspekcie ich regulacji. Chodzi przede wszystkim o umowy, które są najważniejszym i najczęściej występującym źródłem stosunków zobowiązaniowych. Ogólne regulacje zobowiązań umownych zostały zawarte w Księdze III Kodeksu cywilnego. Tam się też znalazły niektóre umowy nazwane. Jednakże wiele, czy to nazwanych, czy nienazwanych znajduje swoje podstawy w przepisach poza kodeksowych. Niektóre zaś umowy, opierają swoje podstawy prawne na przepisach ogólnych, a ich stosowanie wynika ze zwyczajów faktycznego ich dokonywania. To wszystko powoduje wiele problemów teoretycznych i praktycznych, które zostaną proszone podczas obrad Konferencji.

Warto mieć na względzie, że umowy poza kodeksowe występują, zasadniczo, w każdej dziedzinie prawa, np. działalność inwestycyjnej, sporcie, prawie budowlanym, obrocie konsumenckim, turystyce, prawie rodzinnym etc.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, w szczególności zajmujących się problematyką nauk prawnych, praktyków, aplikantów zawodów prawnych.

Rejestracji uczestnictwa czynnego należy dokonać najpóźniej do dnia 6 lutego 2019 r. godz. 23:59.
Rejestracji uczestnictwa biernego bezpłatnego należy dokonać najpóźniej do dnia 14 marca 2019 r.
Rejestracji uczestnictwa biernego płatnego należny dokonać najpóźniej do dnia 3 marca 2018 r.

Wydarzenie jest również dostępne na facebooku:
https://www.facebook.com/events/2328510400766391/

Formularz rejestracji:

https://drive.google.com/open?id=1VMVzuzCcqzyt7lpf4zK_AxqJaACZOeLd4HZdaVBoC7w  

 

 

Seminarium naukowe – 8.01.2019 r. – „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?” UWAGA! ZMIANA SALI NA 273

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”. Seminarium odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r., w godz. 17:15-19:15, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

  1. Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
  2. Miejsce programów compliance w innych elementach polityki organu ochrony konkurencji niż nakładanie kar (dr Małgorzata Kozak, Uczelnia Łazarskiego)
  3. Niejednolity status programów compliance w Unii Europejskiej w kontekście potrzeby zmniejszenia naruszeń prawa konkurencji (mgr Artur Szmigielski, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN)
  4. Elementy normatywnych systemów compliance przedsiębiorców mogące wpływać na politykę karania – na przykładzie rynków finansowych (dr Tomasz Braun, Uczelnia Łazarskiego)
  5. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 6 stycznia 2019 r. pod poniższymi adresami: http://ankietyinppan.pl/index.php/864569?lang=pl, http://ankietyinppan.pl

 

 

 

 

Seminarium naukowe – 7.12.2018 r. – “Doktryna uwilling or unable a współczesny kształt prawa do samoobrony w prawie międzynarodowym publicznym”

Zakłada Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe poświęcone doktrynie unwilling or unable, które odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w godzinach 10:00-14:00 w sali 223 w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Gościem seminarium będzie Pani Doktor Paulina Starski z Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą zgłaszać się do środy 5.12. do dr Agaty Kleczkowskiej (agata.kleczkowska@inp.pan.pl).

 

Seminarium naukowe – 27.11.2018 r. – “O konstytucji i francuskim konstytucjonalizmie w 60-lecie V Republiki Francuskiej”

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych PAN serdecznie zaprasza na seminarium pt. O konstytucji i francuskim konstytucjonalizmie w 60-lecie V Republiki Francuskiej (na marginesie książki Katarzyny Kubuj pt. Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018).

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą prof. dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski oraz prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz.

Seminarium odbędzie się dnia 27 listopada br. o godz. 13.15 w Pałacu Staszica w Warszawie, w sali nr 273.

Wykład – 7.12.2018 r. – “Przemoc z perspektywy kryminologicznych badań przebiegu życia w Szwecji”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, mają przyjemność zaprosić
7 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 na wykład “Przemoc z perspektywy kryminologicznych badań przebiegu życia w Szwecji”, który wygłosi Profesor Jerzy Sarnecki.

Jerzy Sarnecki jest profesorem kryminologii na Uniwersytecie Sztokholmskim, członkiem Zarządu Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii i przewodniczącym Skandynawskiej Rady ds. Kryminologii. Był kierownikiem Szwedzkiej Rady Narodowej ds. Zapobiegania Przestępczości.
Zainteresowania badawcze profesora Sarneckiego od wielu lat dotyczą zachowań dewiacyjnych nieletnich i karier kryminalnych.

Wykład odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Licząc na Państwa niezawodną obecność,
prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Zaproszenie

Konferencja naukowa – 9.01.2019 r. – „Reforma prawa wykroczeń”

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Zakład Prawa Karnego INP PAN konferencji naukowej pt. „Reforma prawa wykroczeń”, która odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa). Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”. Projekt ten realizowany jest w Instytucie Nauk Prawnych PAN pod kierownictwem dra hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 12).

Na konferencji możliwe będzie nabycie książki pt. „Reforma prawa wykroczeń, t. 1” (pod red. P. Daniluka), stanowiącej pierwszy namacalny efekt badań naukowych prowadzonych w ramach projektu „Reforma prawa wykroczeń”. Dla uczestników konferencji przewidziany jest specjalny rabat.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 grudnia 2018 r. na adres e-mailowy: wykroczenia@inp.pan.pl

Wydarzenie jest również dostępne na profilu INP PAN na facebooku, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1135874899913542/

Program konferencji:

11.00 otwarcie konferencji
przedstawiciel władz Instytutu Nauk Prawnych PAN
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN (kierownik Zakładu Prawa Karnego INP PAN)
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (kierownik projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”)

11.15-11.35
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (Zakład Prawa Karnego INP PAN) „Reforma prawa wykroczeń w opinii sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia”

11.35-11.55
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMCS) „O potrzebie zmian zasad odpowiedzialności w prawie wykroczeń”

11.55-12.15
dr Piotr Gensikowski (sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu) „Problem dalszego utrzymywania tzw. czynów przepołowionych”

12.15-12.45 przerwa na lunch (Sala Kołłątaja)

12.45-13.15
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN (Zakład Prawa Karnego INP PAN) „O potrzebie zmian w obszarze kar, środków oddziaływania wychowawczego i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie”

13.15-13.35
dr Katarzyna Łucarz (Zakład Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego WPiA UWr) „O potrzebie zmian w obszarze środków karnych”

13.35-15.30 dyskusja

15.30 zakończenie konferencji

Seminarium naukowe – 13.11.2018 r. – “Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Seminarium odbędzie się 13 listopada 2018 r. godz. 13.30 w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegenci:
adw. Anna Mazurczak, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
adw. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii
Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 9 listopada 2018 r.

Zaproszenie

Seminarium naukowe – 23.10.2018 r. – “Rodziny osób zaginionych w orzecznictwie ETPCz i dorobku Komitetu Praw Człowieka”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe Rodziny osób zaginionych w orzecznictwie ETPCz i dorobku Komitetu Praw Człowieka

Seminarium odbędzie się 23 października 2018 r.  o godz. 13.00, w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: dr Grażyna Baranowska

Zaproszenie

Seminar about the experiences of return migration – 26.10.2018 – Edge Hill University (Ormskirk)

We would like to invite you to a research seminar, organized jointly by the Department of Law and Criminology (EHU), the Migration Working Group – North West (EHU) and the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences that will take place on Friday 26th October 2018. The seminar will focus on the experiences of return migration from two distinct perspectives: one debating the forced returns of EU citizens (a case study of Poles) following contact with the criminal justice system and the second touching upon the ideas of ‘voluntary’ returns in and outside of the context of Brexit. Two presentations will be given on the day:

  • Prof Witold Klaus and Dr Agnieszka Martynowicz – “Researching experiences of Poles deported from the UK in the context of the criminal justice system involvement”.
  • Dr Zana Vathi – “Return migration and volition”.

The presentations will be followed by discussion and a networking lunchtime event. This seminar is organized with the generous support of the British Academy’s Visiting Fellowships Programme.

Event details:

Date: Friday 26th October 2018

Start time: 11am

Venue: Edge Hill University, Wilson Building, Room W15, Ormskirk.

Please note that the number of participants is limited to 30. If you would like to attend, please email Dr Agnieszka Martynowicz at martynoa@edgehill.ac.uk

We hope to see you there.

International conference – 8-9.10.2018 – RETHINKING PATENT LAW AS AN INCENTIVE TO INNOVATION Międzynarodowa Konferencja Prawa Patentowego

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję prawa patentowego „Rethinking patent law as an incentive to innovation”, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 r. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Prawnych PAN wspólnie z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę konferencji: https://patentconference.uprp.pl/.

 

RETHINKING PATENT LAW AS AN INCENTIVE TO INNOVATION International Patent Conference 8-9 October 2018

Timing: 8-9 October 2018

Location: Centre for Innovation and Technology Transfer Management of Warsaw University of Technology Rektorska 4 street, Warsaw

Basic information:

8th and 9th October 2018 the Polish Patent Office together with the Polish Academy of Sciences and the Polish Society for Intellectual Property and Competition Law will hold the conference titled “Rethinking patent law as an incentive to innovation”. The event will take place at the Warsaw University of Technology – in its Centre for Innovation and Technology Transfer Management.

With this conference we also take the opportunity to celebrate the 100th anniversary of the first modern Polish patent statute and the establishment of the Polish Patent Office.

We would be honoured if you could participate in this event. The conference is intended to be an international event. We hope it will bring together academics, practitioners and policy makers as well as representatives of various business sectors. The purpose of the conference is to discuss patent law’s primary function of stimulating innovation. The speakers will consider this issue from various perspectives. They will look at both – substantive and procedural law issues, such as patentable subject matter, the scope of patent protection as well as patent remedies and models of patent enforcement. The conference panels will be organised around specific sectors such as pharmaceuticals, agriculture as well as ICT. We would also like to look at the influence of AI on patent law.

We very much hope that the conference will offer networking opportunities and foster vibrant debate among participants from all over the world. We would also like to use this event as an inspiration for further international patent conferences which we plan to organise in the future, possibly on annual basis. Conference admission is free of charge. In order to register, please complete the online form before 30 September 2018. You will receive confirmation within a few days of your registration.

Further information is available at the conference website: patentconference.uprp.pl.

International conference – 05.10.2018 – “Memory Laws in Post-Transitional Democracies: Case Studies form Post-Communist States Conference”

***

The conference is organized by ‘Memory Laws in European and Comparative Perspective MELA’ research consortium established between the Polish Academy of Sciences, Queen Mary University London, T.M.C. Asser Institute and University of Bologna, with support of EU Commission’s HERA grant no.15.094. http://melaproject.org/

***

Warsaw, October 5th 2018
Venue: Mirror Room, Staszic Palace, Polish Academy of Sciences / Sala Lustrzana, Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk

***

Keynote lecture: Prof. Nikolay Koposov, author of “Memory Laws, Memory Wars. The Politics of the Past in Europe and Russia”

Register at: phrc@man.poznan.pl

Seminarium naukowe – 18.10.2018 r. – „Deportacja jako skutek kontaktu z wymiarem sprawiedliwości Polaków w Wielkiej Brytanii”

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Edge Hill University oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt. „Deportacja jako skutek kontaktu z wymiarem sprawiedliwości Polaków w Wielkiej Brytanii”, w trakcie którego referat wygłoszą dr Agnieszka Martynowicz[1] oraz dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.

Seminarium odbędzie się 18 października 2018 r. o godzinie 15.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Proszę zwrócić uwagą na wyjątkową zmianę zwyczajowej godziny naszych zebrań.

Szczegóły dotyczące seminarium znajdą Państwo w zaproszeniu.

[1] Agnieszka Martynowicz jest prawniczką, doktorem kryminologii, starszym wykładowcą na Edge Hill University w Wielkiej Brytanii, autorką pierwszych badań dotyczących Polaków pozbawionych wolności w Wielkiej Brytanii.

Seminarium naukowe – 2.10.2018 r. – „Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola prawa antymonopolowego?”

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola prawa antymonopolowego?”.

Seminarium odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. w godz. 17:15-19:15 w sali 273 Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Program seminarium obejmuje:
1. Wprowadzenie (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
2. Referat „Rynek właściwy i siła rynkowa na rynkach cyfrowych – problematyka darmowych usług platform internetowych” (mgr Artur Szmigielski, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN)
3. Referat „Nadużywanie pozycji dominującej na rynku wyszukiwarek internetowych w praktyce Komisji Europejskiej – na przykładzie sprawy Google” (dr hab. Konrad Kohutek, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego)
4. Referat „Koncepcja nadużywania pozycji dominującej poprzez naruszenie reguł ochrony danych osobowych – na przykładzie postępowania Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi” (mgr Iga Małobęcka-Szwast, LL.M, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego UW)
5. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa: e-mail konferencja@inp.pan.pl do dnia 28 września 2018 r.

27. edition of the Summer Course on International Protection of Human Rights

Poznań Human Rights Center, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University organizes 27. edition of the Summer Course on International Protection of Human Rights, 27.08.2018 – 5.09.2018.
There are still a few places available. More info: http://www.phrc.pl/wp/course-information/?lang=en

Warsztaty – 09.07.2018 r. – “Ochrona danych osobowych w prawie polskim a standardy prawne UE”

Zapraszamy na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych i jej współczesnym przemianom w prawie polskim, pod wpływem regulacji prawnych UE. Warsztaty są organizowane w ramach projektu “Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations” (realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST/2015/JTRA/AG/EJTR). Podejmują one próbę poruszenia wybranych zagadnień z tej dziedziny, skupiając się przede wszystkim na wpływie prawa UE na polskie regulacji ochrony danych osobowych i na wpływie orzecznictwa TSUE na praktykę polskich sądów.

Udział w warsztatach jest otwarty i bezpłatny. Prosimy o rejestrację pod adresem: rejus@inp.pan.pl

PROGRAM

(Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 273)

9:30 – Otwarcie warsztatów
9:45 – dr Federica Casarosa (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)
Data protection in EU law: a judicial dialogue between the European Court of
Justice and domestic courts

11:20 – przerwa kawowa
11:40 – dyskusja nad kazusem (I)
12:40 – lunch
13:40 – dr hab. Mariusz Jagielski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): znaczenie w
praktyce polskich sądów

15:40 – przerwa kawowa
16:00 – dr Mateusz Grochowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Ochrona danych osobowych w przestrzeni wirtualnej na tle orzecznictwa TSUE
17:00 – przerwa kawowa
17:20 – dyskusja nad kazusem (II)
18:20 – zakończenie warsztatów
19:00 – kolacja