Dydaktyka

Studia doktoranckie


Ogłoszenie o wyborach do Zarządu Samorządu Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


Wobec zbliżającego się upływu kadencji Zarządu, należy przeprowadzić wybory Zarządu Samorządu Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, które odbędą się w dniu 14 października 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN w Pałacu Staszica, w Sali konferencyjnej nr 273.

Zgodnie z § 18 Regulaminu Samorządu Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyboru Zarządu dokonuje Zgromadzenie Doktorantów.

Kandydatury do Zarządu należy zgłaszać do dnia 13 października 2018 r. na adres mailowy samorzad.inp.pan@gmail.com.

Zarząd Samorządu Doktorantów


UWAGA! Od 1 października 2018 r. zmiana godzin pracy sekretariatu studiów doktoranckich!


Sekretariat czynny:
wtorek 11:00-16:30
czwartek 11:00-16:30
W pozostałe dni nieczynny.

Kierownik

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Dyżur: pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 11:00-13:00

Sekretarz

Monika Czyż

e-mail: doktorant@inp.pan.pl

tel.: 22 657 27 44 pokój 213, II p.

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piatku w godz. od 10:00 do 16:00.  

konto bankowe 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Samorząd doktorantów INP PAN

Przewodnicząca – Paulina Janik

Wiceprzewodniczący – Marek Chochowski 

Sekretarz – Wojciech Maciołek

adres do korespondencji:

00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

e-mail: samorzad.inp.pan@gmail.com

Pliki do pobrania

Zarządzenie Dyrektora INP PAN - warunki odpłatności za studia doktoranckie
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - komisja rekrutacyjna
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - rekrutacja
Regulamin rekrutacji 2018/2019
Seminaria lista 2018/2019
Regulamin Studiów Doktoranckich INP PAN