Dydaktyka

Studia doktoranckie

UWAGA! Od 1 października 2018 r. zmiana godzin pracy sekretariatu studiów doktoranckich!

Sekretariat czynny:

wtorek 11:00-16:30
czwartek 11:00-16:30

W pozostałe dni nieczynny.

Kierownik

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Dyżur:

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 11:00-13:00

Sekretarz

Monika Czyż
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
tel.: 22 657 27 44

pokój 213, II p.

Sekretariat czynny:

wtorek 11:00-16:30
czwartek 11:00-16:30

W pozostałe dni nieczynny.

konto bankowe 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Samorząd doktorantów INP PAN

Przewodnicząca – Paulina Janik

Wiceprzewodniczący – Maciej Klonowski

Sekretarz – Wojciech Maciołek

adres do korespondencji
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

e-mail: samorzad@inp.pan.pl

Pliki do pobrania

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR LETNI
HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR ZIMOWY
ZAPROSZENIE INAUGURACJA
Lista rankingowa - rekrutacja uzupełniająca (październik 2018 r.)
Lista rankingowa - rekrutacja uzupełniająca (wrzesień 2018 r.)
Lista rankingowa
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - warunki odpłatności za studia doktoranckie
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - komisja rekrutacyjna
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - rekrutacja
Regulamin rekrutacji 2018/2019
Seminaria lista 2018/2019
Regulamin Studiów Doktoranckich INP PAN