Dydaktyka

Studia podyplomowe

Irena Chodyko

sekretarz studiów podyplomowych

i.chodyko@inp.pan.pl

tel. (22) 657-28-68, pokój 272