Studia podyplomowe

5
„Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – IV edycja

—Rekrutacja zakończona—


Informacje Ogólne


I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem:

II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Rekrutacja na studia prowadzona jest do dnia 25 września 2018 r., jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń na studia. Czesne za całość studiów wynosi 5500 zł., a opłata rejestracyjna 100 zł. Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym warunki przyjęcia na studia znajdują się w dokumencie „Zgłoszenia”, stanowiącym plik do pobrania.

Nr konta bankowego INP PAN do dokonywania wpłat opłaty rejestracyjnej i czesnego to: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002.

IV. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r. i obejmują 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program studiów podyplomowych podzielono na 4 bloki tematyczne dotyczące: podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych określonych w przepisach reformujących ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają przepisy o ochronie danych osobowych, które zaczęły obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Oprócz tego zajęcia aż w trzech blokach będą prowadzone w formie warsztatów, których liczba wzrosła w porównaniu do poprzednich edycji studiów z powodu potrzeby nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania nowych obowiązków ochrony danych osobowych.

W poszczególnych blokach przedstawione zostaną m.in. zagadnienia:


Blok 1.


Blok 2.


Blok 3.


Blok 4.


Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji, jak również pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.


Patroni medialniWYKŁADOWCY


RADA PROGRAMOWA


Kierownik studiów

dr Grzegorz Sibiga

Zakład Prawa Administracyjnego

Sekretarz studiów

Irena Chodyko
tel. kom. 505-041-045
tel. kom. 606-315-444
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

Paulina Ochman
tel. kom. 790-800-654
e-mail:p.ochman@inp.pan.pl

Dyżury

w trakcie zjazdów w pok. 272 w INP PAN
(ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, II piętro)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania


Pliki do pobrania

Regulamin
Wzór umowy
Program
Harmonogram
Zgłoszenia
Formularz zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych