Studia podyplomowe

2
„Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – VI edycja


Informacje Ogólne


I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem:

II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Rekrutacja na studia prowadzona jest do dnia 23 października 2020 r., jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń na studia. Czesne za całość studiów wynosi 5.500 zł., a opłata rekrutacyjna 100 zł. Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym warunki przyjęcia na studia znajdują się w dokumencie „Zgłoszenia”, stanowiącym plik do pobrania. Nr konta bankowego INP PAN do dokonywania wpłat opłaty rejestracyjnej i czesnego to: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002.

IV. Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2020 r. i obejmują 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program studiów podyplomowych podzielono na 4 bloki tematyczne dotyczące: podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych określonych w przepisach reformujących ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają przepisy o ochronie danych osobowych, które zaczęły obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Oprócz tego zajęcia aż w trzech blokach będą prowadzone w formie warsztatów, których liczba wzrosła w porównaniu do poprzednich edycji studiów z powodu potrzeby nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania nowych obowiązków ochrony danych osobowych.

W poszczególnych blokach przedstawione zostaną m.in. zagadnienia:


Blok 1.


Blok 2.


Blok 3.


Blok 4.


Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni inspektorzy ochrony danych, jak również pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) lub w innych obiektach przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zajęcia mogą odbywać się również w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji oraz równocześnie w formie stacjonarnej i zdalnej.

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.


Patroni medialniWYKŁADOWCY


RADA PROGRAMOWA


Kierownik studiów

dr hab. Grzegorz Sibiga Zakład Prawa Administracyjnego

Sekretarz studiów

Irena Chodyko tel. kom. 505-041-045
tel. kom. 606-315-444
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

Dyżury

w trakcie zjazdów w pok. 272 w INP PAN (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, II piętro)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania

Klub absolwenta

Pliki do pobrania

Program
Regulamin
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgłoszenia
Wzór umowy
Formularz zgłoszenia
Wykładowcy
Harmonogram