Działalność naukowa

Badania naukowe

Aktualnie realizowane

Projekty Narodowego Centrum Nauki

Projekty międzynarodowe

 • 2016-2019: Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA) – projekt HERA JRP; kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
 • 2017-2020: Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change; kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
 • 2019-2022: Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe), grant Komisji Europejskiej (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017);kierownik: dr Mateusz Grochowski/dr Szymon Zaręba

Badania statutowe

Pracownicy Instytutu prowadzą działania w obszarze następujących problemów badawczych:

 • Przeobrażenia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego – pomiędzy globalizacją konstytucjonalizacją a fragmentacją
 • Aksjologiczne oraz konstytucyjne wyzwania dla jednolitości Unii Europejskiej – między dialogiem wartości a konfliktem systemów
 • Prawo umów w procesie europeizacji Prawa prywatnego
 • Międzynarodowe standardy ochrony Praw Człowieka – mechanizmy ochrony i prawo materialne w aspekcie porównawczym
 • Ewolucja funkcji i treści konstytucji pod wpływem integracji europejskiej oraz zmiany paradygmatu stosowania prawa
 • Wpływ nowych zjawisk na kształt prawa administracyjnego i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Współczesne prawo (polskie i europejskie) wobec rodziny – ochrona czy zagrożenia?
 • Ochrona własności intelektualnej a prawa podstawowe
 • Tendencje rozwojowe prawa rolnego i żywnościowego w świetle procesu globalizacji
 • Ochrona zasobów przyrody i trwałej różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym, unijnym, polskim i porównawczym
 • Współczesne kierunki rozwoju prawa konkurencji
 • Funkcje Prawa pracy w dobie globalizacji
 • Polskie prawo represyjne w okresie przeobrażeń systemowych
 • Kryminologia wobec wyzwań zmieniających się społeczeństw
 • Prace nad systemami – system prawa prywatnego, system prawa karnego, system prawa administracyjnego.

Projekty archiwalne

Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2012-2017: Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego; kierownik: mgr Szymon Zaręba

Projekty Narodowego Centrum Nauki

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • 2013-2016: Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu Nr 4/2013: SIC-Modułowy wielozadaniowy system Identyfikacji cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi; kierownik: prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Projekty międzynarodowe

Aleksandra Kępczyńska

specjalista ds. projektów

a.kepczynska@inp.pan.pl

tel. (22) 657-27-29

pokój 218 (kancelaria)  

Marzena Krzyczkowska

specjalista ds. finansowo-księgowych

m.krzyczkowska@inp.pan.pl

tel. (22) 65-72-875

pokój 205