Działalność naukowa

Badania naukowe


AKTUALNIE REALIZOWANE


PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej


kierownik: dr Żaneta Zemła – Pacud

2020-2023

Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie Unii Europejskiej i ich wpływ na polskie, niemieckie, francuskie i angielskie prawo karne


kierownik: dr Ariadna H. Ochnio

2020-2023

Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości


kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

2019-2022

Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego


kierownik: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

2019-2021

Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się – wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej


kierownik: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

2018-2021

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji


kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

2018-2021

Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji


kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

2017-2020

Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza


kierownik: dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN

2017-2020

Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych


kierownik:  prof. dr hab. Irena Rzeplińska

2017-2020

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji)


kierownik: dr Mateusz Błachucki

2017-2020

Reforma prawa wykroczeń


kierownik: dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

2017-2020

Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna


kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski

2017-2020

Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim


kierownik: dr Ariadna Ochnio

2018-2019

Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych – perspektywa krajowa i międzynarodowa


kierownik: dr Agata Kleczkowska

2017-2019

Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe


kierownik: dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

2017-2019

Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne


2017-2019

Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji


kierownik:  dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

2016-2019

Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980r. O cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi


kierownik: dr Anna Schulz

2015-2019


PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE


Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe), grant Komisji Europejskiej (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017)


kierownik: dr Mateusz Grochowski oraz dr Szymon Zaręba

2019-2022

Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change


kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

2017-2020

Transgovernmental networks and their impact on domestic legal order (case study of competition authorities networks)


kierownik: PhD Mateusz Błachucki

2017-2020

Memory Laws in European and Comparative Perspective (MELA) – projekt HERA JRP


kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

2016-2019


PROJEKTY ARCHIWALNE


Ołena Bodnar

specjalista ds. projektów

o.bodnar@inp.pan.pl

tel. (22) 65-72-729

pokój 218 (kancelaria)  

Marzena Krzyczkowska

specjalista ds. finansowo-księgowych

m.krzyczkowska@inp.pan.pl

tel. (22) 65-72-875

pokój 205