Działalność wydawnicza

Serie wydawnicze

Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck opublikował cykl pięciu serii wydawniczych z zakresu Systemów Prawa:

  • Prywatnego,
  • Administracyjnego,
  • Karnego,
  • Medycznego,
  • Unii Europejskiej.

INP PAN jest także wydawcą zbioru monografii pt. „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna”. Prace Zakładu Kryminologii INP PAN wydawane są natomiast w serii „Kryminologia”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.