Serie wydawnicze

„Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny” – monografia dr Mateusza Błachuckiego

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się pierwsza monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – monografia dr hab. Mateusza Błachuckiego: Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny.


Z recenzji wydawniczych:

„Praca interdyscyplinarna przygotowana przez Mateusza Błachuckiego stanowi novum w polskiej doktrynie prawa. Dotychczas nie ukazało się w Polsce kompleksowe dzieło traktujące o międzynarodowej czy ponadnarodowej współpracy organów administracji. Z tej perspektywy zarówno pomysł pracy, jak i jego realizacja, zasługują na uznanie. Szacunek budzi ilość wykorzystanej przez Autora literatury zagranicznej; z tego względu książka Mateusza Błachuckiego rozwija i wzbogaca polską naukę prawa”.

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

„Książka […] stanowi unikatową pozycję na rynku wydawniczym. Praca prezentuje wysoki poziom metodologiczny i merytoryczny, jest spójna i nowatorska. Ujawnia niezwykle ambitny zamysł badawczy Autora oraz starannie przemyślaną koncepcję analizy złożonego problemu badawczego”.

Dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

„Przedmiotowa monografia jest rezultatem wielopłaszczyznowych badań, zakładających spojrzenie na ponadnarodowe sieci z punktu widzenia polskiego porządku prawnego. Interesujące i oryginalne są rozważania autora odnoszące się do wpływu sieci na prawo materialne. Monografia wypełnia istotną lukę w polskiej literaturze prawa administracyjnego”.

Dr hab. Rafał Stankiewicz,WPiA UW

ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES:

cin@inp.pan.pl

wydawnictwo@inp.pan.plCena:

200 zł brutto

Pliki do pobrania

Spis treści
Wstęp
Summary