Serie wydawnicze

„Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna już monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – poświęcona zagadnieniem prawa konkurencji – praca dr Pawła Popardowskiego: „Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej”..


Z recenzji wydawniczych:

Recenzowana monografii a stanowi dzieło wartościowe ze względu na perfekcyjnie przeprowadzoną analizę obowiązujących regulacji prawnych w tematyce sygnalizowanej w tytule pracy. Wypełnia ona istotną lukę, jaka występuje na rynku publikacji naukowych w kwestii ochrony konkurencji w sektorze rolnym. Podkreślić należy, że praca nie ogranicza się do egzegezy obowiązujących i historycznych rozwiązań prawnych, lecz wnosi szereg poglądów dotyczących teorii prawa, jak również szereg istotnych uwag dotyczących tzw. «prawa w działaniu»”.

prof. dr hab. Paweł Czechowski

„Autor w przekonywujący sposób dowodzi, że sektorowe reguły konkurencji w rolnictwie modyfikują ogólne reguły konkurencji, ale tylko w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji celów wspólnej polityki rolnej. […] Monografia stanowi opracowanie o dużych walorach poznawczych i ma – w znaczącej mierze nowatorski charakter, wzbogacając doktrynę polskiego prawa rolnego.”

dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, prof. WSEPNM w Kielcach

ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES:

cin@inp.pan.pl

wydawnictwo@inp.pan.plCena:

135,00 zł brutto

Pliki do pobrania

Spis treści
Wstęp