Serie wydawnicze

System Prawa Prywatnego

Seria System Prawa Prywatnego to wielotomowe dzieło wydane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów, kompleksowo omawiające cały polski system prawa prywatnego.

Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwał prof. Zbigniew Radwański,  którego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz – jako Zastępca Redaktora Naczelnego. Redaktorami Naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.


System Prawa Prywatnego to seria złożona z 23 wznowionych wydań:

 • Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna. Systemy Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2012.
  Redakcja: prof. Dr. Hab. Marek Safjan,
 • Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2019.
  Redakcja: prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Zbigniew Radwański,
 • Tom 3. Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2013
  Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek,
 • Tom 4. Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2012.
  Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek,
 • Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2012
  Redakcja: prof. Ewa Łętowska,
 • Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2018.
  Redakcja: prof. dr hab. Adam Olejniczak,
 • Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Wyd. 4, rok 2018.
  Redakcja: prof. dr hab. Jerzy Rajski,
 • Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2. Rok 2011.
  Redakcja: prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska,
 • Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2018.
  Redakcja: prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner,
 • Tom 10. Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Wyd. 3, rok 2015.
  Redakcja: prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz,
 • Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2014.
  Redakcja: prof. Tadeusz Smyczyński,
 • Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2011.
  Redakcja: prof. Tadeusz Smyczyński,
 • Tom 13. Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Wyd. 4, rok 2017.
  Redakcja: prof. Janusz Barta,
 • Tom 14A. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2017.
  Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz,
 • Tom 14B. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2017.
  Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz,
 • Tom 14C. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Rok 2017.
  Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz,
 • Tom 15. Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Rok 2013.
  Redakcja: prof. dr hab. Marian Kępiński,
 • Tom 16. Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2016.
  Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski,
 • Tom 17A. Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2015.
  Redakcja: prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński,
 • Tom 17B. Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Wyd. 2, rok 2016.
  Redakcja: prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński,
 • Tom 18. Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego.Wyd. 3, rok 2016.
  Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szumański,
 • Tom 19. Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego.Rok 2006.
  Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Szumański,
 • Tom 20A. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Rok 2014.
  Redakcja: prof. Dr. Hhab. Maksymilian Pazdan,
 • Tom 20B. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Rok 2015.
  Redakcja: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan,
 • Tom 20C. Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Rok 2015.
  Redakcja: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan.