Działalność wydawnicza

Wybrane publikacje pracowników INP PAN

Prezentujemy wybrane, najbardziej istotne dla rozwoju nauk prawnych publikacje pracowników Instytutu wydane w ostatnich latach poza Wydawnictwem Instytutowym.

Zachęcamy do skorzystania z publikacji w czytelni INP PAN.


Kościelne modele ochrony danych osobowych


Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego


Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne


Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne


Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl