Działalność wydawnicza

Wydawnictwo INP PAN

Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN publikuje recenzowane monografie i prace zbiorowe z dziedziny nauk prawnych i kryminologii. Nad wysokim poziomem wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa pod przewodnictwem Pani Dyrektor dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN.W skład Rady Naukowej Wydawnictwa wchodzą także:

  • dr hab. Mateusz Błachucki
  • prof. dr hab. Władysław Czapliński
  • dr Wojciech Drobny
  • dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
  • prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Monografie wydawane z imprintem Instytutu Nauk Prawnych zawierają oryginalne wyniki badań naukowych w zakresie istotnych zagadnień nauk prawnych i pokrewnych, godne upowszechnienia zarówno wśród krajowych ośrodków badawczych jak i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Od 2018 roku Wydawnictwo wydaje „Studia Prawnicze PAN”, ukazujące się nieprzerwanie od 1963 roku.

Wkrótce zostaną wydane pierwsze monografie. Osoby zainteresowane współpracą z wydawnictwem zapraszamy do zapoznania się z Polityką Wydawniczą oraz Instytucjonalną Polityką Otwartości oraz Etyką Wydawniczą, zgodną z standardami rekomendowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE)

Procedurę wydawniczą określa art. 4 Zasad przygotowania tekstów do publikacji w Wydawnictwie INP PAN. Dodatkowo, Rada Naukowa Wydawnictwa rozpatruje wnioski dotyczące prac niezgłoszonych do Planu Wydawniczego INP PAN kwartalnie. Propozycje publikacji należy zgłaszać, składając wniosek z propozycją wydawniczą w pokoju 322. Dodatkowo na adres cin@inp.pan.pl należy przesłać wersję elektroniczną wniosku i manuskrypt propozycji wydawniczej (w formacie .pdf).

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych i prac zbiorowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

Propozycje wydawnicze zaakceptowane przez Radę Naukową Wydawnictwa, są poddawane procedurze podwójnej recenzji, zaś współpracujący z wydawnictwem recenzenci przestrzegają standardów etycznych, określonych w Etyce wydawniczej i są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Dbając o wysoką rozpoznawalność wydawanych tytułów wydawnictwo dba, by publikacje spełniały standardy edytorskie wymagane przez bazy referencyjne, zwłaszcza Web of Science. INP PAN preferuje publikacje wydawane w modelu Open Access.

W I kwartale 2019 r. planowane jest wdrożenie platformy Open Monograph do obsługi procesu wydawniczego.


Pliki do pobrania

Etyka wydawnicza Instytutu Nauk Prawnych PAN
Polityka wydawnicza Instytutu Nauk Prawnych PAN
Polityka otwartości Instytutu Nauk Prawnych PAN
Wniosek wydawniczy
Zasady przygotowania tekstów do publikacji w pracy zbiorowej Wydawnictwa INP PAN
Zasady przygotowania tekstów do publikacji w Wydawnictwie INP PAN