Instytut

Instytut

Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Instytut Nauk Prawnych powstał w 1956 roku (na bazie dwóch istniejących w strukturach PAN zakładów: Zakładu Kryminologii i Zakładu Nauk Prawnych PAN), nazwę zmieniono w końcu lat siedemdziesiątych na Instytut Państwa i Prawa PAN, by w 1990 r. powrócić do nazwy Instytut Nauk Prawnych PAN.

Instytut miał pełnić (i pełni) funkcję koordynującą i jednoczącą badania podstawowe w dziedzinie nauk prawnych zarówno z perspektywy teoretycznej, jak też z uwagi na związki z praktyką prawniczą.


W okresie swojej działalności był kierowany przez czołowych przedstawicieli nauki prawa, profesorów:

 • Jana Wasilkowskiego (II.1953-XI.1956),
 • Stanisława Śliwińskiego (I.1957-IX.1957,
 • Cezarego Berezowskiego (XI.1957-X.1961),
 • Manfreda Lachsa (XI.1961-I.1967),
 • Adama Łopatkę (VII.1969-IX.1987),
 • Janusza Łętowskiego (XII.1987-XI.1990),
 • Andrzeja Wasilkowskiego (XI.1991-XII.1996),
 • Andrzeja Szajkowskiego (I.1997-XII.1999),
 • Marię Kruk-Jarosz (I.2000-XII.2003),
 • Władysława Czaplińskiego (III.2004-II.2016),
 • Obecnie (od 1.III.2016 r.) Instytutem kieruje dr hab.prof. INP PAN Celina Nowak.

Istotną rolę w wyznaczaniu kierunku działalności Instytutu odgrywa Rada Naukowa. Funkcje jej przewodniczących pełnili wybitni prawnicy, profesorowie: Jan Wasilkowski, Jan Gwiazdomorski, Manfred Lachs, Maurycy Jaroszyński, Witold Czachórski, Jerzy Bafia, Jerzy Jodłowski, Leszek Kubicki, Andrzej Szajkowski, Ewa Łętowska, Andrzej Wróbel. Obecnie Radzie przewodniczy profesor Andrzej Bierć.


Zarządzenie w sprawie Statutu INP PAN po zmianach w 2016 roku

Statut INP PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl