Instytut

Historia

Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Instytut Nauk Prawnych powstał w 1956 roku (na bazie dwóch istniejących w strukturach PAN zakładów: Zakładu Kryminologii i Zakładu Nauk Prawnych PAN), nazwę zmieniono w końcu lat siedemdziesiątych na Instytut Państwa i Prawa PAN, by w 1990 r. powrócić do nazwy Instytut Nauk Prawnych PAN.

Instytut miał pełnić (i pełni) funkcję koordynującą i jednoczącą badania podstawowe w dziedzinie nauk prawnych zarówno z perspektywy teoretycznej, jak też z uwagi na związki z praktyką prawniczą.


W okresie swojej działalności był kierowany przez czołowych przedstawicieli nauki prawa, profesorów:

 • Jana Wasilkowskiego (II.1953-XI.1956),
 • Stanisława Śliwińskiego (I.1957-IX.1957,
 • Cezarego Berezowskiego (XI.1957-X.1961),
 • Manfreda Lachsa (XI.1961-I.1967),
 • Adama Łopatkę (VII.1969-IX.1987),
 • Janusza Łętowskiego (XII.1987-XI.1990),
 • Andrzeja Wasilkowskiego (XI.1991-XII.1996),
 • Andrzeja Szajkowskiego (I.1997-XII.1999),
 • Marię Kruk-Jarosz (I.2000-XII.2003),
 • Władysława Czaplińskiego (III.2004-II.2016),
 • Obecnie (od 1.III.2016 r.) Instytutem kieruje dr hab.prof. INP PAN Celina Nowak.

Istotną rolę w wyznaczaniu kierunku działalności Instytutu odgrywa Rada Naukowa. Funkcje jej przewodniczących pełnili wybitni prawnicy, profesorowie: Jan Wasilkowski, Jan Gwiazdomorski, Manfred Lachs, Maurycy Jaroszyński, Witold Czachórski, Jerzy Bafia, Jerzy Jodłowski, Leszek Kubicki, Andrzej Szajkowski, Ewa Łętowska, Andrzej Wróbel. Obecnie Radzie przewodniczy profesor Andrzej Bierć.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl