Instytut

Kierownictwo


Dyrektor

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN


Zastępca Dyrektora

dr Wojciech Drobny


Sekretariat

mgr Dorota Popek
tel 22 826-75-71
fax 22 826-78-53
e-mail: inp@inp.pan.pl
pok. 220 (dawny 226)


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl