Instytut

Administracja


Pion finansowo-księgowy


Grażyna Mormol – Główny księgowy
tel. (22) 65-72-875
e-mail: g.mormol@inp.pan.pl
pokój 205, II p.


Bogumiła Pałka – Z-ca Głównego Księgowego
tel. (22) 65-72-875
e-mail: b.palka@inp.pan.pl
pokój 205, II p.


Marzena Krzyczkowska  Specjalista ds. finansowo-księgowych
tel. (22) 65-72-875
e-mail: m.krzyczkowska@inp.pan.pl
pokój 205, II p.


Izabella Woźniak – Specjalista ds. kadr i płac
tel. (22) 65-72-795
e-mail: i.wozniak@inp.pan.pl
pokój 219, II p.


Pion administracyjny


Monika Czyż – Kierownik Pionu Administracyjnego, Specjalista ds. administracyjnych, Sekretarz studiów doktoranckich
tel. (22) 65-72-744
e-mail: m.czyz@inp.pan.pl
pokój 213, II p.


Magda Kozłowska – Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych
tel. (22) 65-72-744
e-mail: m.kozlowska@inp.pan.pl
pokój 213, II p.


Ołena Bodnar – Specjalista ds. projektów
tel. (22) 65-72-729
e-mail: o.bodnar@inp.pan.pl
pokój 218, II p.


Grażyna Khouri-Costantin – Specjalista ds. awansów naukowych
tel. (22) 65-72-775
e-mail: awanse@inp.pan.pl
pokój 214, II p.


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl