Instytut

Administracja

Pion finansowo-księgowy

Grażyna Mormol – Główny księgowy
tel. (22) 65-72-875
e-mail: g.mormol@inp.pan.pl
pokój 205, II p.

Bogumiła Pałka – Z-ca Głównego Księgowego
tel. (22) 65-72-875
e-mail: b.palka@inp.pan.pl
pokój 205, II p.

Marzena Krzyczkowska  Specjalista ds. finansowo-księgowych
tel. (22) 65-72-875
e-mail: m.krzyczkowska@inp.pan.pl
pokój 205, II p.

Izabella Woźniak – Specjalista ds. kadr i płac
tel. (22) 65-72-795
e-mail: i.wozniak@inp.pan.pl
pokój 219, II p.

Pion administracyjny

Aleksandra Kępczyńska – Kierownik Pionu Administracyjnego, Specjalista ds. projektów
tel. (22) 65-72-729
e-mail: a.kepczynska@inp.pan.pl
pokój 218, II p.

Karolina Nikitorowicz – Asystent ds. administracyjnych
tel. (22) 65-72-729
e-mail: nauka@inp.pan.pl
pokój 218, II p.

Monika Czyż – Specjalista ds. administracyjnych
tel. (22) 65-72-744
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
pokój 213, II p.

Magda Kozłowska – Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych
tel. (22) 65-72-744
e-mail: m.kozlowska@inp.pan.pl
pokój 213, II p.

Grażyna Khouri-Costantin – Specjalista ds. awansów naukowych
tel. (22) 65-72-775
e-mail: awanse@inp.pan.pl
pokój 214, II p.

Urszula Markiewicz – Pracownik administracyjno-biurowy
tel. (22) 65-72-729
e-mail: u.markiewicz@inp.pan.pl
pokój 218, II p.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl