Instytut

Rada naukowa

Członkowie:

 • dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN
 • dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Jan Barcz
 • prof. dr hab. Andrzej Bierć
 • dr Mateusz Błachucki
 • prof. dr hab. Władysław Czapliński
 • dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN
 • dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN
 • dr Mateusz Grochowski
 • dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN
 • dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
 • dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
 • dr hab. Alina Jurcewicz, prof. INP PAN
 • dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN
 • prof.dr hab. Bogudar Kordasiewicz
 • dr hab. Anna Kossowska
 • dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
 • dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska – Członek Honorowy RN
 • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska – Członek Rzeczywisty PAN
 • dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
 • dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN
 • dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
 • dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 • dr hab. Paweł Podrecki, prof.INP PAN.
 • prof. dr hab. Wojciech Radecki
 • dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN
 • mgr Kamil Rudol – reprezentant Samorządu Doktorantów
 • prof. dr hab. Irena Rzeplińska
 • dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Jan Skupiński
 • prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński
 • dr Agnieszka Sołtys
 • prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
 • dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN
 • dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Jan Wawrzyniak – Członek Honorowy RN
 • prof. dr hab. Roman Wieruszewski
 • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
 • prof. dr hab. Jerzy Wratny
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 • prof. dr hab. Dobrochna Wójcik
 • dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

Programy posiedzeń Rady Naukowej

Uchwała Rady Naukowej z 9 czerwca 2017 r.

Skład Rady Naukowej – kadencja 2015-2018

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Andrzej Bierć

Zastępcy Przewodniczącego Rady

prof. dr hab. Alina Jurcewicz
prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Sekretarz

dr Mateusz Błachucki

Pliki do pobrania

Regulamin Rady Naukowej INP PAN