Rada naukowa

Postępowania awansowe


PRZEWODY DOKTORSKIE


Diana Iłków
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Agnieszka Barańska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Katarzyna Andrejuk
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Anna Mlostoń-Olszewska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2


POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE


dr Grzegorz Sibiga
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Jerzy Jendrośka
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Aleksandra Mężykowska
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Aleksandra Mężykowska
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Monika Domańska
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Dagmara Woźniakowska-Fajstdr
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Witold Rewera
Wniosek Autoreferat


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


Wykaz uzyskanych stopni naukowych doktora w dziedzinie nauk prawnych

Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl