Rada naukowa

Postępowania awansowe


PRZEWODY DOKTORSKIE


Agnieszki Barańskiej
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Katarzyny Andrejuk
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Anna Mlostoń-Olszewska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Błażej Kwiatek
  Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Paweł Chmieliński
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2


PRZEWODY HABILITACYJNE


dr Witold Rewera
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Agata Jurkowska-Gomułka
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Agnieszka Grzelak
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Anna Błachnio-Parzych
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Bartłomiej Nowak
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Beata Czarnecka-Dzialuk
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Celina Nowak
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Ewa Popławska
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Grzegorz Materna
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Hanna Kuczyńska
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Jacek Falski
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Jacek Kosonoga
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Justyna Łacny
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Karolina Wierczyńska
 Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Leszek Wieczorek
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Marcin Asłanowicz
Wniosek Autoreferat Skład komisji  

dr Marek Pliszkiewicz
Wniosek  Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Monika Tarska
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Paweł Daniluk
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Piotr Radziewicz
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Witold Klaus
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Łukasz Gruszczyński
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


Wykaz uzyskanych stopni naukowych doktora w dziedzinie nauk prawnych

Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl