Rada naukowa

Postępowania awansowe

POSTĘPOWANIA W TOKU I ZAKOŃCZONE PRZEWODY

PRZEWODY DOKTORSKIE

Justyna Włodarczyk-Madejska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Joanna Przyjemska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Adam Puchalski
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Agnieszka Nawojska Fahrenholtz
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Alicja Szczęśniak
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Aneta Ratkowska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Anna Urbańska-Łukaszewicz
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Artur Salbert
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Danuta Adamiec
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Dariusz Drajewicz
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Dawid Sobczyński
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Eliza Kosiorek
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Ewa Suwara
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Grażyna Baranowska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Iwona Nasiłowska
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Izabela Bogucka
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Izabella Mikiciuk
Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Joanna Mucha-Kujawa
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Jonatan Hasiewicz
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Maciej Nawrocki
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Magdalena Dziedzic
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Marcin Starzyk
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Marcin Bobko
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Marcin Orecki
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Marcin Żurowski
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Michał Leski
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Paweł Popardowski
streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja_nr 2

Jakub Pitera
streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Robert Lizak
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Robert Wilczyński
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Szymon Zaręba
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Witold Daniłowicz
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Wojciech Drobny
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

Wojciech Marchwicki
Streszczenie rozprawy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2

PRZEWODY HABILITACYJNE

dr Witold Rewera
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Agata Jurkowska-Gomułka
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Agnieszka Grzelak
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Anna Błachnio-Parzych
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Bartłomiej Nowak
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Beata Czarnecka-Dzialuk
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Celina Nowak
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Ewa Popławska
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Grzegorz Materna
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Hanna Kuczyńska
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Jacek Falski
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Jacek Kosonoga
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Justyna Łacny
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Karolina Wierczyńska
 Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Leszek Wieczorek
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Marcin Asłanowicz
Wniosek Autoreferat Skład komisji

dr Marek Pliszkiewicz
Wniosek  Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Monika Tarska
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Paweł Daniluk
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Piotr Radziewicz
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Witold Klaus
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

dr Łukasz Gruszczyński
Wniosek Autoreferat Skład komisji Uchwała o nadaniu stopnia

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Wykaz uzyskanych stopni naukowych doktora w dziedzinie nauk prawnych
Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl