Postępowania awansowe

Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych


Lata 2016-2018


Lata 2011-2015


Lata 2001-2010


Lata 1991-2000


Lata 1980-1990


Lata 1975-1980


Lata 1958-1974


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl