Postępowania awansowe

Wykaz uzyskanych stopni naukowych doktora w dziedzinie nauk prawnych


Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Lata 2006-2008


Lata 2001-2005


Lata 1996-2000


Lata 1991-1995


Lata 1986-1990


Lata 1981-1985


Lata 1976-1980


Lata 1971-1975


Lata 1959-1970


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl