Kadra naukowa

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

Zakład naukowy: 

Informacje ogólne

  • Doktorka nauk prawnych, kryminolożka.
  • Adiunktka w Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN.
  • Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
  • Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.
  • Sekretarzyni Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
  • Nauczycielka akademicka w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, specjalistka w dziedzinie edukacji prawnej.

Dodatkowe informacje

Współpraca z naukowymi placówkami zagranicznymi

2004-2007 – British Academy of Sciences (w ramach tematu: „Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa”).
2006-2007 – University of Modena (w ramach programu: „Prawne możliwości ochrony przed zjawiskiem stalkingu”).

Wykonawczyni w grantach:

2017-2019 – „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”.
2015-2017 – „SIC – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”.
2009-2013 – „Przestępczość i jej kontrolowanie we współczesnych społeczeństwach”.

Badania własne (finansowane ze środków Uniwersytetu Warszawskiego):

2018 – „Stalking – definicja zjawiska i analiza statystyki”.
2017 – „Stalking w ustawodawstwie polskim i obcym  – analiza porównawcza, orzecznictwo”.
2015-2016 – „Stalking – sprawcy, ofiary, okoliczności, reakcja wymiaru sprawiedliwości” (badania aktowe).
2014 – „Sylwetka ofiary czynów o charakterze emocjonalnym (stalkingu, mobbingu, molestowania i bullyingu)”.
2013 – „Sylwetka sprawcy czynów o charakterze emocjonalnym (stalkingu, mobbingu, molestowania i bullyingu)”.
2012 – „Zjawisko stalkingu w doświadczeniach studentów Uniwersytetu Warszawskiego”.
2011 – „Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw”.

Publikacje
Wybrane publikacje

ORCID

0000-0002-3212-8901

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Wozniakowska-Fajst2

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00, pokój 248

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl