Kadra naukowa

dr Grażyna Baranowska

Zainteresowania badawcze:

ochrona praw człowieka w ramach ONZ, osoby zaginione, transitional justice, prawa pamięci

Wybrane publikacje:

  • Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania, Beck: Warszawa, 2017
  • Advances and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, International Review of the Red Cross Vol. 99 No. 905 2018, https://doi.org/10.1017/S181638311800036X
  • Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 3/2017 (wspólnie z Anną Hernandez-Połczyńską)
  • “Right to truth” and Memory Laws: General Rules and Practical Implications, Polish Political Science Yearbook Vol 47 Issue 1 2018, http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018107 (wspólnie z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias)
  • The families of disappeared persons in the jurisprudence of the Human Rights Chamber for Bosnia and Hercegovina and the Human Rights Advisory Panel in Kosovo, International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights, Volume 7 (2016)
  • The European Court of Human Rights on Nazi and Soviet past in Central and Eastern Europe, Polish Political Sciences Yearbook 45 (2016) http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016009 (wspólnie z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias)
  • Kształtowanie się międzynarodowych standardów prawnych w zakresie zapobiegania i reagowania na wymuszone zaginięcia Studia Prawnicze 1/2016
  • Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: skargi i procedury międzynarodowe, Studia Prawnicze KUL 2 (62) 2015

Inne informacje:

Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective 2016-2019 (http://melaproject.org/).

Była m.in. badaczką w projekcie Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME) (http://www.fp7-frame.eu/), odbyła półroczny staż w Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej Parlamentu Niemieckiego (Internationales Parlaments Stipendium finansowany przez Parlament Niemiecki), oraz praktykę w ambasadzie polskiej w Ankarze.

Nagrody i wyróżnienia:

Stypendystka programu START 2018 przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

strona www: http://www.phrc.pl/wp/dr-grazyna-baranowska/

Kontakt

Dyżury

wtorek w godz.10:00-13:00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl